EDM. CeZ organizuje szkolenia dla POZ, AOS i szpitali

Autor: oprac. KM • Źródło: Centrum e-Zdrowia21 września 2021 15:10

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, czyli EDM to przyszłość ochrony zdrowia. Pierwsza jej odsłona wdrażana jest od kilkunastu tygodni, ale rewolucja wciąż jest ogromnym wyzwaniem. Pomocne mogą się okazać szkolenia z EDM, w ramach których Centrum e-Zdrowia chce przeszkolić łącznie ponad 21 tys. osób z 3300 podmiotów leczniczych.

Czy w przyszłości Elektroniczna Dokumentacja Medyczna wyprze tradycyjne dokumenty? Fot. Shutterstock
 • EDM. CeZ organizuje szkolenia dla POZ, AOS i szpitali. Szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zaplanowano na okres 2019-2022
 • Centrum e-Zdrowia chce przeszkolić z EDM łącznie ponad 21 tys. osób z 3300 podmiotów leczniczych
 • W szkoleniach mogą wziąć w nich udział pracownicy podmiotów leczniczych mających aktualne umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

 Szkolenia z EDM. Kto może wziąć udział?

"Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej" to projekt adresowany do:

 • podmiotów leczniczych realizujących stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne;
 • podmiotów leczniczych realizujących świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);
 • podmiotów leczniczych realizujących świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Aby podmiot mógł wziąć udział w szkoleniach, musi mieć aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). W szkoleniach mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni przez podmiot niezależnie od formy zatrudnienia.

W ramach projektu zaplanowano przeszkolenie łącznie 21 120 osób z 3 300 podmiotów leczniczych, w tym 660 szpitali, 1 460 POZ-ów i 1 180 AOS-ów.

W ramach projektu szkolenia obejmą:

 • 21 120 osób
 • z 3 300 podmiotów leczniczych,
 • w tym 660 szpitali,
 • 1 460 POZ-ów
 • 1 180 AOS-ów.

E-dokumentacja medyczna. Co obejmuje zakres szkoleń?

Uczestnicy szkoleń z EDM zapoznają się z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce z uwzględnieniem rozwiązań projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych", takimi jak:

 • e-recepta;
 • e-skierowanie;
 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM);
 • Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Szkolenia z EDM dla szpitali

Do projektu szpitale mogą zgłaszać się przez cały czas jego trwania, do momentu wyczerpania puli szkoleń. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Terminy szkoleń otwartych online będą sukcesywnie uzupełniane w platformie rejestracyjnej.

Szkolenia w formie stacjonarnej:

 • - minimalna wymagana liczba uczestników: 20
 • - maksymalna liczba uczestników z jednego podmiotu: 100
 • - szkolenia będą realizowane na terenie szpitala.

Na przedstawicielach szpitali spoczywa obowiązek zapewnienia sali szkoleniowej na terenie szpitala. Sala musi pomieścić zgłaszaną liczbę uczestników szkolenia.

Szkolenia online

- szkolenia dedykowane:

 • minimalna liczba uczestników: 20
 • maksymalna liczba uczestników (z jednego podmiotu): 100
 • termin uzgadniany indywidualnie z organizatorem
 • zgłoszenie większej liczby uczestników możliwe tylko za zgodą organizatora.

- szkolenia otwarte:

 • maksymalna liczba uczestników: 50
 • uczestnicy z różnych podmiotów leczniczych
 • termin wybierany samodzielnie przez uczestnika z listy szkoleń opublikowanej w harmonogramie szkoleń.

Szkolenia z EDM dla POZ i AOS

Program obejmie 330 szkoleń dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących podstawową opiekę zdrowotną i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Uczestników można zgłaszać do momentu wyczerpania puli szkoleń, a o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Terminy szkoleń będą sukcesywnie dodawane do platformy rejestracyjnej.

Szkolenia w formie stacjonarnej:

 • maksymalna liczba osób: 3
 • uczestnicy z jednego podmiotu
 • szkolenia będą odbywały się na terenie całego kraju, w granicach miast z bezpośrednim dostępem do komunikacji miejskiej.

Szkolenia otwarte w formie online:

 • maksymalna liczba osób: 50
 • uczestnicy z różnych podmiotów
 • termin wybierany samodzielnie przez uczestnika z listy szkoleń opublikowanej w harmonogramie szkoleń.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum