E-skierowanie pilotażowo już od wtorku. Co ma zmienić w ochronie zdrowia?

Autor: Marzena Sygut/Rynek Zdrowia • • 11 października 2018 05:55

Ministerstwo Zdrowia już 16 października rozpoczyna pilotaż elektronicznego skierowania do lekarza. Wdrożenie w pełnym zakresie tego rozwiązania ma przynieść systemowi i samym pacjentom wiele korzyści. Jednym z nich jest usunięcie tzw. zeszytu, czyli listy pacjentów wprowadzanych do kolejki poza listą oczekujących - zapewnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Janusz Cieszyński.

Pacjent otrzyma e-skierowanie w wybranej przez siebie formie - SMS lub e-mail (pod warunkiem, że ma aktywne Internetowe Konto Pacjenta). Fot. PTWP

Wiceminister Janusz Cieszyński podkreślił w trakcie spotkania dla mediów w Ministerstwie Zdrowia, w środę (10 października), że niezaprzeczalną zaletą elektronizacji służby zdrowia jest porządkowanie systemu.

Najpierw w Warszawie i Polanicy
Jak podał, pilotaż rozpocznie się w Warszawie od medycyny sportowej i tomografii komputerowej oraz w Polanicy Zdrój, gdzie stopniowo będzie wdrażany w pełnym zakresie.

- W Polanicy Zdrój miejscem, w którym w sposób całościowy będziemy wdrażać e-skierowanie jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Jana Pawła II. Jeśli zaś chodzi o Warszawę, to na ten moment nie mamy jeszcze sporządzonej listy świadczeniodawców. Na pewno będą to zarówno placówki publiczne jak i niepubliczne - podkreślił minister Cieszyński.

Zaznaczył też, że lista taka powstanie po wcześniejszych spotkaniach ze świadczeniodawcami w ich placówkach medycznych, w celu sprawdzenia jakimi systemami informacyjnymi one dysponują i zintegrowaniu ich z systemami, którymi dysponuje Ministerstwo Cyfryzacji.

- W Warszawie pilotaż będzie miał charakter branżowy. Zdecydowaliśmy się rozpocząć go od medycyny sportowej ponieważ ważne było dla nas aby te świadczenia, które będą pacjenci realizować w ramach e-skierowań nie wiązały się ze zbyt długimi kolejkami oczekujących. Chodzi o to, żeby był krótki czas od skierowania do jego realizacji - zaznaczył Janusz Cieszyński.

Dodał też, że po medycynie sportowej, kolejnym obszarem, w którym nastąpi wdrożenie e-skierowań będzie tomografia komputerowa. Jeśli natomiast chodzi o Polanicę Zdrój, to tam będą stopniowo wdrażane e-skierowania w pełnym zakresie świadczeń. Na dużą skalę realizowanie e-skierowania zacznie się zaś w styczniu 2019 r.

Wiceminister wyjaśnił również, że na etapie pilotażu realizacja stołecznych e-skierowań będzie możliwa jedynie w Warszawie, a tych pochodzących z Polanicy Zdroju na terenie  tamtego miasta. Po wdrożeniu całościowego rozwiązania, które ma zacząć obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020 roku, e- skierowania będzie można realizować, tak jak to ma miejsce obecnie dla wersji papierowej, czyli na terenie całego kraju.

Zyski z e-skierowania
Janusz Cieszyński powiedział także, że dziś cały świat idzie ku informatyzacji, dlatego też resort zdrowia ma świadomość tego, iż nie ma możliwości odwlekania takiego rozwiązania. Elektronizacja służby zdrowia przynosi systemowi wiele korzyści. Już samo e- skierowania pokazuje, że zyski są zarówno po stronie pacjenta jak i systemu.

- Po pierwsze takiego skierowania nie da się zgubić. Kolejna rzecz to fakt, iż pacjent, często schorowany, który musi skorzystać z określonego świadczenia, do tej pory oprócz dojazdu na zaplanowaną wizytę zmuszany był by dojechać do świadczeniodawcy w celu dostarczenia mu skierowania. Teraz nie będzie musiał tego robić. E-skierowanie trafi do świadczeniodawcy drogą elektroniczną - podkreślał wiceminister zdrowia odpowiedzialny za cyfryzację medycyny.

Dodał też, że e-rozwiązania w służbie zdrowia zlikwidują problem z nieczytelnością druków wypełnianych przez świadczeniodawców. Będą też gwarancją uniknięcia błędów. Dziś błędy zawiera 120 mln recept, 250 mln zwolnień i 25 mln skierowań.

Wyjaśnił również, że na razie e-skierowania będzie wystawiał jedynie lekarz, Nie wykluczył jednak, iż w późniejszym terminie będzie ono wypisywane na podobnych zasadach jak e-zwolnienie. Jak zapewnił, na pewno w późniejszym terminie e -skierowanie będzie mogło być wystawiane w ramach telekonsultacji medycznej, a także podczas wizyty domowej.

- Przymierzamy się do tego, aby została opracowana prosta aplikacja na urządzenia mobilne, która umożliwiłaby wystawianie e-skierowań podczas wizyt domowych - wyjaśnił wiceminister Cieszyński.

Kolejki do inwentaryzacji
Tłumaczył również, że oprócz braku konieczności dostarczania e-skierowania osobiście, jego przewaga nad dokumentem papierowym polega także na tym, iż można będzie je śledzić w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) w internecie.

- E-skierowanie pracownik medyczny wystawi i podpisze cyfrowo, a po zweryfikowaniu przez system P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych), zostanie ono zapisane. Następnie system P1 wygeneruje do niego PIN lub kod kreskowy. Pacjent otrzyma e-skierowanie w wybranej przez siebie formie - SMS lub e-mail (pod warunkiem, że ma aktywne Internetowe Konto Pacjenta). Jeśli pacjent będzie sobie życzył otrzyma także papierowy wydruk informacyjny - wyjaśnił Cieszyński.

Podkreślił też, że po otrzymaniu czterocyfrowego numeru PIN lub kodu kreskowego pacjent sam wybierze placówkę medyczną, w której świadczenie ma być zrealizowane. Następnie w wybranym przez siebie podmiocie leczniczym poda dane dostępowe: PIN lub kod kreskowy.

- Podmiot leczniczy prześle otrzymane dane do systemu P1. System je zweryfikuje i w przypadku pozytywnego rozpatrzenia placówka będzie mogła zapisać pacjenta na wizytę. Jeżeli dane nie zostaną przez system potwierdzone, placówka odmówi pacjentowi realizacji świadczenia. Po zrealizowaniu świadczenia e-skierowanie zostanie w systemie oznaczone jako zrealizowane - tłumaczył Cieszyński.

Wiceminister podkreślił też, że dzięki e-skierowaniu, po raz pierwszy będzie możliwe pełne zinwentaryzowanie przez NFZ wszystkich typów kolejek oczekujących na świadczenie.

- Dziś w systemie funkcjonują trzy harmonogramy przyjęć: pacjenci pierwszorazowi, nagłe przyjęcia oraz kontynuacja leczenia. Pilotaż e-skierowania ma pokazać jak w pełnym zakresie wygląda przyjęcie do realizacji świadczenia - zaznaczył Cieszyński.

Dodał, że Ustawa o e-skierowaniach nakłada na NFZ obowiązek sms-owego przypominania pacjentom o zbliżającym się terminie świadczenia realizowanego w ramach tzw. kolejek centralnych. Wdrożenie tego rozwiązania ma sprawić, że zarządzanie kolejką stanie się w pełni realne.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum