E-kolejka do kardiologa, na rezonans i tomograf wystartowała. NFZ opublikował zarządzenie

Autor: oprac. KM • Źródło: NFZ/Rynek Zdrowia26 czerwca 2022 20:00

Na mocy nowego zarządzenia prezesa NFZ 25 czerwca startuje program pilotażowy w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Chodzi o e-rejestrację do kardiologa, na rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy.

E-kolejka do kardiologa, na rezonans i tomograf wystartowała. NFZ opublikował zarządzenie
E-kolejka do kardiologa, na rezonans i tomograf wystartowała. NFZ opublikował zarządzenie Fot. AdobeStock
  • 24 czerwca zostało opublikowane nowe zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Dotyczy ono programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
  • Centrum e-Zdrowia czeka na uwagi i pytania do projektu pod adresem elektronicznym pilotazerejestracja@cez.gov.pl 
  • E-rejestracja będzie możliwa na tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny oraz do kardiologa. W ramach pilotażu w 20 placówkach medycznych w dwóch regionach: siedleckim i łódzkim
  • Pilotaż potrwa do końca roku. Natomiast docelowo e-rejestracja ma objąć wszystkie świadczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i świadczeniach kosztochłonnych, a później również wszystkie podmioty lecznicze

E-kolejka do kardiologa, na rezonans i tomograf wystartowała 

24 czerwca Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował zarządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W uzasadnieniu do zarządzenia czytamy, że wydanie dokumentu związane jest z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Jak podkreśla prezes NFZ, celem programu pilotażowego jest ocena efektywności elektronicznej rejestracji centralnej, w tym:

  • możliwości samodzielnego wyszukiwania przez świadczeniobiorców dostępnych terminów udzielania wybranych świadczeń i dokonywania przez nich zgłoszeń;
  • mechanizmów przydzielania świadczeniobiorcom terminów udzielenia świadczenia, z uwzględnieniem określonych przez nich kryteriów dotyczących terminu udzielenia świadczenia, realizatora lub realizatorów programu pilotażowego, u których chcieliby uzyskać świadczenie;
  • udostępnianie przez świadczeniodawców jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia harmonogramów przyjęć dla zakresów świadczeń, których dotyczy program pilotażowy, oraz ich prowadzenia w systemie P1.

Centrum e-Zdrowia czeka na uwagi i pytania

Z treści dokumentu dowiadujemy się, że proponowane w zarządzeniu rozwiązania dotyczą zasad realizacji, sprawozdawania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2022 roku. Dlatego też w zarządzeniu określono wzór umowy na realizację przedmiotowego programu pilotażowego. Został również określony wykaz zakresów świadczeń (w Katalogu zakresów świadczeń). Ma on być stosowany do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, zrealizowanych w ramach programu pilotażowego.

Prezes NFZ dodaje, że za realizację programu pilotażowego realizatorowi programu pilotażowego wypłacana jest należność w formie miesięcznego ryczałtu określonego zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Etap przygotowania i realizacji programu pilotażowego trwa od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 30 listopada 2022 roku.

Możliwe jest również zgłaszanie pytań i wątpliwości dotyczących realizacji pilotażu e-rejestracje. Czeka na nie Centrum e-Zdrowia pod adresem elektronicznym pilotazerejestracja@cez.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum