E-rejestracja i centralna platforma teleporad na prezydenckiej Radzie ds. Ochrony Zdrowia

Autor: PAP • Źródło: PAP20 października 2021 15:00

E-rejestracja dla pacjentów ma być wdrażana już od przyszłego roku. Poza tym w planach jest również centralna platforma teleporad oraz rozbudowa systemu wymiany informacji medycznej. O szczegółach mówił szef prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia prof. Piotr Czauderna.

E-rejestracja i centralna platforma teleporad na prezydenckiej Radzie ds. Ochrony Zdrowia
E-rejestracja i centralna platforma teleporad to plany MZ. Zdj. ilustracyjne Fot. Shutterstock
  • E-rejestracja dla pacjentów ma być wdrażana już od przyszłego roku. Poza tym w planach jest również centralna platforma teleporad oraz rozbudowa systemu wymiany informacji medycznej
  • To nie koniec. Ponadto poszerzanie funkcjonalności internetowego konta pacjenta o różnego rodzaju funkcje profilaktyczne i edukacyjne oraz wprowadzenie elektronicznej karty zgonu
  • O szczegółach mówił po wtorkowym posiedzeniu prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia jej szef prof. Piotr Czauderna

O nowych technologiach i cyfryzacji na prezydenckiej Radzie ds. Ochrony Zdrowia

Po wtorkowym posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia jej przewodniczący prof. Czauderna poinformował PAP, że tematem obrad były "nowe technologie cyfrowe, które mogą być wsparciem dla sytemu ochrony zdrowia". Plany w tym zakresie przedstawił Radzie resort zdrowia.

- Cyfryzację w medycynie należy postrzegać jako szansę na pokonanie wielu ograniczeń, z którymi polski system ochrony zdrowia boryka się dość boleśnie, jak: braki kadrowe, nierówność dostępu do opieki medycznej np. ze względu na miejsce zamieszkania, czy brak koordynacji w zakresie leczenia pacjentów  - podkreślił Czauderna.

Jako przykład takiej cyfryzacji podał usługi już rozwinięte ze względu na pandemię: teleporady, e-skierowanie i e-receptę.

E-rejestracja i centralna platforma teleporad

 

- Plany na przyszłość są w tym zakresie bardzo ambitne i szerokie. W ich wprowadzeniu zawsze barierą są koszty, ale myślę, że środki w ramach nowej perspektywy finansowania unijnego i Krajowego Planu Odbudowy doprowadzą do tego, że da się je sfinansować. Plany te zakładają powstanie e-rejestracji i jej stopniowe wdrażanie, począwszy od przyszłego roku, poszerzanie funkcjonalności internetowego konta pacjenta o różnego rodzaju funkcje profilaktyczne i edukacyjne, pojawienie się centralnej platformy teleporad, wprowadzenie elektronicznej karty zgonu, i co niezwykle istotne, rozbudowę sytemu wymiany informacji medycznej  - powiedział Czauderna.

Mówiąc o rozbudowie sytemu wymiany informacji medycznej podkreślił, że system już istnieje, ale ważne jest jego rozwijanie.

- Integracja informacji medycznych, w celu poddania ich potem analizie i uzyskania wiedzy: co się z pacjentem dzieje w poszczególnych pomiotach leczniczych, to jest pięta achillesowa naszego sytemu, gdyż takiej pełnej informacji o stanie zdrowia pacjenta lekarze miedzy sobą nie wymieniają. To prowadzi do niepotrzebnego zlecania badań, duplikacji ich wyników, czy niepożądanych interakcji lekowych - powiedział szef Rady.

Poinformował, że plany cyfryzacji usług zdrowotnych przedstawionych przez resort zdrowia obejmują lata 2022-2026. Dodał, że Rada wystąpiła do resortu o przygotowanie harmonogramu wprowadzania poszczególnych rozwiązań w celu udostępnienia go obywatelom.

Rada omówiła zagadnienie "cyberbezpieczeństwa" danych medycznych

Prof. Czauderna poinformował też, że Rada omówiła zagadnienie "cyberbezpieczeństwa" danych medycznych. Zwrócił uwagę, że jest to coraz ważniejsza kwestia, a szpitale coraz częściej zgłaszają naruszenia w tym zakresie.

- To są bardzo wrażliwe dane a liczba takich incydentów rośnie. Są wiec plany utworzenia centrum cyberbezpieczeństwa dla systemu ochrony zdrowia  - powiedział.

Innym tematem poruszonym na posiedzeniu Rady było zagadnienie "sztucznej inteligencji w medycynie, głównie w radiologii".

- Tu też są plany, żeby wykorzystać nową perspektywę finansowania unijnego do wprowadzeni ambitnych rozwiązań z tego zakresu. To jest podejście technologiczne służące pokonywaniu obecnych ograniczeń: braków kadrowych, czy braku doświadczenia u młodych lekarzy, którzy dzięki wspomaganiu sztucznej inteligencji będą mogli uczyć się na przypadkach setek tysięcy pacjentów w krótkim czasie, co pozwoli podejmować optymalne z punktu widzenia pacjentów decyzje - powiedział prof. Czauderna.

 

Sztuczna inteligencja w medycynie

Jako dziedziny, w których w pierwszej kolejności może być wykorzystana sztuczna inteligencja wymienił: radiologię, patomorfologię i dermatologię w zakresie nowotworów skóry.

Podkreślił, że jego zdaniem jako szefa Rady najważniejsze działania resortu zdrowia powinny zmierzać do poszerzenia liczby podmiotów, które wymieniają się informacją medyczną.

- Warunki do tego już ostały stworzone i sytuacja na dziś jest taka, że około jedna trzecia podmiotów korzysta z tej możliwości. To jest ważne, bo prowadzi do usprawnienia opieki nad chorymi -  - powiedział.

W prezydenckiej Radzie ds. Ochrony Zdrowia zasiada ponad dwudziestu ekspertów - lekarzy i naukowców. Główne zadania rady to: analiza aktualnej sytuacji w dziedzinie ochrony zdrowia, jak i propozycje strategicznych rozwiązań w tym zakresie, przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta RP, opracowywanie założeń i projektów inicjatyw legislacyjnych oraz wspieranie działań Prezydenta RP związanych z realizacją inicjatywy legislacyjnej, promowanie postaw prozdrowotnych

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze