E-dokumentacja medyczna jest obowiązkowa. Co na EDM zyskują pacjenci?

Autor: Wojciech Kuta • Źródło: Rynek Zdrowia12 lipca 2021 06:00

Co na EDM zyskują pacjenci? E-dokumentacja medyczna jest obowiązkowa od 1 lipca. Tego dnia wszedł obowiązek prowadzenia i wymiany dokumentacji medycznej między placówkami w postaci elektronicznej.

Czy e-dokumentacja medyczna zastąpi tradycyjne kartoteki pacjentów?/ FOT. Shutterstock
 • Już prawie 10 mln Polaków ma założone Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
 • Od 1 lipca każdy pacjent mający IKP zyska możliwość pobrania w elektronicznej formie, m.in. informacji o swoich diagnozach, przepisanych lekach czy wynikach badań laboratoryjnych
 • Za zgodą pacjenta dostęp do jego elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) wytworzonej w innej placówce będzie mógł uzyskać każdy lekarz lub podmiot leczniczy w Polsce
 • Skala możliwości wynikających z wymiany EDM będzie rosła wraz z podnoszeniem poziomu informatyzacji placówek medycznych i cyfryzacji społeczeństwa

Dlaczego każdy z nas powinien zainteresować się korzyściami wynikającymi z wprowadzanej od 1 lipca wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)? Powodów jest całkiem sporo. Jak informuje nas Centrum e-Zdrowia (CeZ) pacjent na Internetowym Koncie Pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl będzie miał dostęp w każdym miejscu i czasie do kompleksowej historii leczenia.

- Oprócz dotychczasowych informacji o wystawionych e-receptach, e-skierowaniach, zrealizowanych wizytach lekarskich, będzie miał również dostęp online do wszystkich zdarzeń medycznych, czyli każdy kontakt pacjenta z systemem ochrony zdrowia będzie odnotowany w systemie - podkreśla CeZ w odpowiedzi przesłanej Rynkowi Zdrowia.

Co zobaczymy dzięki wymianie EDM?

Ponadto od 1 lipca 2021 r. pacjent będzie miał możliwość pobrania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), na którą składa się obecnie:

 • Informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy  przyjęcia  do  szpitala, udzielonych  świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach - w przypadku odmowy  przyjęcia  pacjenta  do  szpitala,  o której  mowa  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 30  ustawy  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524)
 • Informacja  dla  lekarza  kierującego  świadczeniobiorcę  do  poradni  specjalistycznej  lub  leczenia  szpitalnego  o  rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu,  ordynowanych  lekach,  środkach  spożywczych  specjalnego  przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach  kontrolnych,  o której  mowa  w przepisach  wydanych  na  podstawie art. 137 ust. 2  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.2))
 • Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem
 • Opis badań diagnostycznych (innych niż wskazane w punkcie wyżej)

Główne korzyści wnikające z korzystania z e-dokumentacji

 • Wdrożenie EDM znacząco zmniejszy ryzyko powstania błędu, co wpłynie na poprawę jakości leczenia oraz skrócenie czas obsługi pacjenta
 • Nie ma obawy, że dokumenty się zagubią czy zniszczą, są zawsze dostępne na IKP - 24 godziny na dobę, bez względu na miejsce przebywania
 • Jeśli pacjent upoważni bliską osobę do swojego konta, ona również będzie miała dostęp do pełnej dokumentacji, co jest szczególnie istotne np. w opiece nad osobami starszymi
 • Za zgodą pacjenta dostęp do jego dokumentacji medycznej wytworzonej w innym podmiocie będzie mógł uzyskać każdy lekarz lub podmiot leczniczy
 • Pacjent udziela takiej zgody poprzez Internetowe Konto Pacjenta. Stwarza to możliwość lepszej koordynacji procesu leczenia poprzez dostęp lekarza do kompletnej historii zdrowotnej pacjenta (dokumenty są wystandaryzowane, co wpływa na poprawę ich jakości i dostępności). Jest to również zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli wrażliwych danych dzięki mechanizmowi nadawania uprawnień, to pacjent będzie decydował o dostępie do dokumentacji

Obecnie mamy w Polsce 9 798 724 aktywnych Internetowych Kont Pacjenta (stan na dzień 28 czerwca 2021 r.).

Oczywiście skala wykorzystania możliwości wynikających z wymiany EDM będzie rosła wraz z podnoszeniem poziomu informatyzacji placówek medycznych. Obecnie eksperci szacują, że zdecydowana większość z nich pełną gotowość do powszechnego prowadzenia i wymiany e-dokumentacji oraz raportowania zdarzeń medycznych w centralnym systemie P1 osiągnie za 2-3 lata.

Cyfryzacja społeczeństwa, czyli nie wystarczy mieć IKP

Wiele też zależeć będzie od cyfrowego zaawansowania Polaków. Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej przypomina, że pierwotnie zakładano, iż pacjent będzie za każdym razem upoważniał personel medyczny do dostępu do jego dokumentacji na IKP.

- Opierano się na założeniu, że nasi pacjenci będą w pełni ucyfrowieni, a tym samym będą sprawnie nadawać uprawnienia personelowi medycznemu do wglądu do e-dokumentacji lub je odbierać - przypomina ekspert.

- Wiemy dobrze, że mimo przyspieszenia pandemicznego i zbliżania się już do 10 mln założonych Internetowych Kont Pacjenta, pacjenci w większości nadal nie potrafią w pełni aktywnie ich obsługiwać. Sporo osób zajrzało do swojego IKP tylko raz, na przykład, aby odebrać wyniki testu na koronawirusa i potem już nawet nie skonfigurowali swojego konta - mówi Tomasz Zieliński.

Zaznacza, że uprawnień wynikających z posiadania IKP nie potrafią wykorzystać przede wszystkim osoby starsze, a więc ci, którzy najczęściej korzystają z pomocy placówek medycznych, w tym poradni specjalistycznych czy szpitali.

- Dobrze, że udało się zmienić zasadę dostępu do danych (medycznych - red.) w podstawowej opiece zdrowotnej. Lekarz, pielęgniarka czy położna POZ mają ten dostęp z automatu, bez potrzeby aktywnego udziału pacjenta. Dlatego placówki POZ będą beneficjentami informacji wprowadzanych do systemu przez szpitale i poradnie specjalistyczne - wskazuje wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego, zrzeszającego lekarzy rodzinnych.

Tak warto upowszechnić korzystanie z EDM

Z drugiej jednak strony wszystko, co jest gromadzone jako EDM nie będzie z automatu dostępne dla lekarzy poradni specjalistycznych i szpitali, gdzie obwiązuje system autoryzacji zgód na dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej. W przypadku planowej wizyty w szpitalu czy u specjalisty, to pacjent musi poprzez swoje IKP wyrazić zgodę na udostępnienie EDM.

- Dlatego uważam, że warto wykorzystać prosty mechanizm dostępu do EDM: lekarz rodzinny wystawia pacjentowi e-skierowanie, np. do kardiologa, diabetologa, a pacjent niejako deleguje uprawnienie do dostęp do jego dokumentacji w IKP czy w systemie P1 na czas dalszego procesu leczenia specjalistycznego. Po zakończeniu terapii, także po hospitaIizacji, to uprawnienie byłoby wycofywane - wyjaśnia ekspert.

- Jeśli nie wprowadzimy tego rodzaju mechanizmu, potencjał tkwiący w wymianie e-dokumentacji medycznej między placówkami nie zostanie w pełni wykorzystany - podsumowuje Tomasz Zieliński.

Czytaj także:

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum