Dyrektor CSIOZ: na pewno zdążymy z projektem P1

Autor: Wojciech Kuta/Rynek Zdrowia • • 05 lipca 2013 08:16

Przygotowaliśmy do oceny przez wszystkie zainteresowane strony reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej - m.in. w zakresie e-recepty, e-skierowania oraz e-zlecenia - mówi Rynkowi Zdrowia Marcin Kędzierski, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. - Te materiały są na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz CSIOZ. Na uwagi czekamy do końca lipca.

Dyrektor CSIOZ: na pewno zdążymy z projektem P1

Rynek Zdrowia: - Czy realizacja kluczowego dla informatyzacji naszej ochrony zdrowia projektu P1 przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem?

Marcin Kędzierski: - Za zgodą ministra zdrowia, Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji i Komitetu Sterującego Projektu P1 dokonaliśmy zmian w planie jego realizacji - także w harmonogramie prac, które mają być wykonane przez dostawców. Terminy zostały de facto skrócone w stosunku do wcześniej przyjętych. Mówimy dziś już nie o wrześniu, ale o czerwcu 2014 roku.

Do tego czasu zostaną zakończone prace nad m.in. elektroniczną receptą, skierowaniami, zleceniami, zdarzeniami medycznymi, internetowym kontem pacjenta, a także centralnym systemem obsługi rejestrów medycznych.

Warto podkreślić, że ten nowy harmonogram został uzgodniony wspólnie w wykonawcami systemu. Są to najwięksi dostawcy oprogramowania, w tym rozwiązań dedykowanych ochronie zdrowia. Wierzę, że zadeklarowane przez dostawców terminy zostaną przez nich dotrzymane. Przy takim potencjale tych podmiotów i wysokości zawartych kontraktów nie powinny nastąpić jakiekolwiek poważniejsze problemy.

- Czy wyłoniono już dostawców infrastruktury techniczno-systemowej oraz wykonawców części projektu zapewniającej szynę usług oraz system administracji?
- Przetarg w tym zakresie został rozstrzygnięty. Przypomnę, że całe przedsięwzięcie (projekt P1 - red.) składa się łącznie z pięciu kontraktów. Trzy z nich zostały zawarte jeszcze przez mojego poprzednika w CSIOZ. Dwa ostatnie postępowania zostały niedawno rozstrzygnięte. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zakończył już kontrolę dotyczącą prawidłowości tych postępowań.

W najbliższych dniach podpiszemy umowę z dostawcą infrastruktury techniczno-systemowej. Zdecydowana większość urządzeń powinna zostać dostarczona na przełomie sierpnia i września 2013 r., co pozwoli już m.in. na ich konfigurację. Także jeśli chodzi o wyłonienie dostawcy tzw. szyny usług prezes UZP zakończył kontrolę. Zatem i w tym przypadku niebawem zostanie zawarty kontrakt.

- Docierają do nas sygnały, iż wiele szpitali i przychodni nie jest przygotowanych do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) z dniem 1 sierpnia 2014 r., co potwierdzają także wyniki kontroli NIK. Placówkom brakuje m.in. środków na inwestycje, w tym zagwarantowanie bezpieczeństwa danych.

- Niefortunnie się stało, że w obecnej perspektywie finansowej nie przewidziano precyzyjnie mechanizmów wsparcia finansowego dedykowanych dla podmiotów leczniczych, które będą musiały się dostosować do wymogów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Ta ustawa powinna zostać znowelizowana, w m.in. w zakresie doprecyzowania kwestii związanych z e-receptami oraz wdrożeniami rozwiązań telemedycznych. Po stronie Ministerstwa Zdrowia jest ewentualne podjęcie decyzji, czy w ramach takiej nowelizacji nie nastąpi przesunięcie terminu obowiązkowego prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Z projektem P1 na pewno zdążymy, dlatego bardziej właściwe byłoby mówienie o ewentualnym wydłużeniu okresu przejściowego, w którym oprócz dokumentacji elektronicznej będzie też prowadzona dokumentacja w tradycyjnej formie. Oczywiście czasu zostało bardzo mało i niepokój wielu zarządzających placówkami jest uzasadniony.

- Nie ma więc poważniejszych zagrożeń dla informatyzacji naszej ochrony zdrowia w planowanych terminach?
- Chciałbym podkreślić, że kilka dni temu (rozmawiamy 26 czerwca - przyp. red.) przygotowaliśmy do oceny przez wszystkie zainteresowane strony reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej - w tym w zakresie e-recepty, e-skierowania oraz e-zlecenia. Te materiały są na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz CSIOZ. Na uwagi czekamy do końca lipca br. Po zebraniu wszystkich opinii i uwag opublikujemy ostateczną wersję komunikatów.

Umożliwią one twórcom oprogramowania implementację odpowiednich rozwiązań oraz oszacowanie przez dostawców kosztów wprowadzenia niezbędnych zmian oraz zakresu prac do wykonania. Dokładny opis wdrażania pozostałej części dokumentacji medycznej chcielibyśmy przekazać do końca bieżącego roku. Powinno to być zrobione trzy lata temu, jednak, niestety, wcześniej nikt nie podjął się tego zadania.

Z drugiej strony nie brakuje podmiotów leczniczych zinformatyzowanych na poziomie umożliwiającym im już dzisiaj zaimplementować w swoich systemach opublikowane przez nas komunikaty dotyczące EDM. Podmioty te będą wówczas gotowe do wymiany danych w ramach projektu P1.

Duże sieci medyczne już teraz prowadzą elektroniczną dokumentację medyczną i deklarują nam wprost, iż w chwili uruchomienia w całym kraju np. elektronicznej recepty, lekarze zatrudnieni w tychże sieciach bez problemów będą wystawiać recepty na nowych zasadach. To bardzo ważna informacja, gdyż z naszych szacunków wynika, iż we wspomnianych sieciach pracuje ponad 10 tys. lekarzy.

CSIOZ przeprowadziło również szerokie badania projektów regionalnych. Zidentyfikowaliśmy aż 329 projektów obejmujących rożne aspekty informatyzacji ochrony zdrowia realizowanych w różnych regionach kraju na łączną kwotę 1,1 miliarda zł. Te regionalne projekty czekają na takie specyfikacje techniczne dostosowujące te przedsięwzięcia do wymogów projektu P1.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum