×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Cyberbezpieczeństwo u świadczeniodawców. Od dziś obowiązuje zmienione zarządzenie

Autor: oprac. JKB • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia31 stycznia 2023 07:30

31 stycznia wchodzi w życie zarządzenie prezesa NFZ zmieniające wcześniejsze zarządzenie w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców.

Cyberbezpieczeństwo u świadczeniodawców. Od dziś obowiązuje zmienione zarządzenie
Wchodzi w życie nowelizacja zarządzenia o cyberbezpieczeństwie. Fot. AdobeStock
  • 31 stycznia wchodzi w życie zarządzenie prezesa NFZ dotyczące cyberbezpieczeństwa
  • Zgodnie z nowelizacją zarządzenia w  sprawie  finansowania  działań  w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców wprowadza się ważne zmiany: m.in. wydłużono termin zawarcia umowy i umowy aktualizacyjnej z 7 do 14 dni
  • Według przepisów świadczeniodawca, który chce uzyskać finansowanie określone w umowie aktualizacyjnej, dokumenty składa do dyrektora oddziału NFZ do 30 września 2023 roku 

Nowelizacja zarządzenia NFZ

31 stycznia wchodzi w życie nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców.

Jak czytamy w dokumencie, zarządza się:

  •  § 1. W zarządzeniu Nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie finansowania  działań  w celu podniesienia  poziomu bezpieczeństwa    teleinformatycznego u świadczeniodawców, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„1. Finansowaniem mogą zostać objęte następujące czynności podjęte przez świadczeniodawcę:”;

2) w § 5:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Informacja o wyniku rozpatrzenia wniosku przekazywana jest świadczeniodawcy przez dyrektora oddziału Funduszu. Dyrektor oddziału Funduszu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku i ankiety, o których mowa w ust. 1, zawiera ze  świadczeniodawcą umowę o finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania  COVID-19 podniesienia poziomu  bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców, której wzór  określony jest w załączniku nr 4 do zarządzenia”,

b) uchyla się drugi ust. 3; 

3) Rozdział 3 otrzymuje brzmienie: Warunki finansowania na podstawie wniosku aktualizacyjnego.

Przepisami zarządzenia wydłużono termin zawarcia umowy oraz umowy aktualizacyjnej  z 7 do 14 dni  od dnia złożenia  odpowiednio wniosku i ankiety  albo wniosku  aktualizacyjnego - nowelizowany  §  5 ust. 3 i § 7 ust. 6 zarządzenia, a także termin złożenia dokumentów przez świadczeniodawcę z 1 na 30 września 2023 roku - § 9 zarządzenia – czytamy w uzasadnieniu.

Z kolei pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i porządkujący.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze