Cukrzyca. Teleporada w opiece nad chorymi? Eksperci są na tak, ale stawiają warunki

Autor: WOK • Źródło: Rynek Zdrowia21 lipca 2021 16:39

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne rekomenduje możliwość udzielania pacjentom z cukrzycą teleporad jako alternatywy dla części wizyt ambulatoryjnych. Pod kilkoma warunkami.

Cukrzyca. Teleporada w opiece nad chorymi? Eksperci są na tak, ale stawiają warunki
Teleporada w opiece nad chorymi z cukrzycą jest pomocna, ale wymaga spełnienia kilku warunków; FOT. Shutterstock
  • Opieka nad pacjentami z cukrzycą stanowi znaczące obciążenie dla budżetu płatnika publicznego
  • Należy zatem podjąć działania mające na celu zapobieganie dalszemu rozwojowi epidemii cukrzycy i jej powikłań - zaznaczają autorzy raportu "Jak wykorzystać potencjał telemedycyny w diabetologii?"
  • Jednym z kluczowych warunków skutecznej teleopieki nad diabetykami jest zapewnienie im szerokiego dostępu do wyrobów umożliwiających monitoring oraz przesyłanie danych profesjonaliście medycznemu

W czerwcu br. Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza opublikowała raport pt. "Jak wykorzystać potencjał telemedycyny w diabetologii?".

- Opieka nad pacjentami z cukrzycą, a w szczególności z jej powikłaniami, stanowi znaczące obciążenie dla budżetu płatnika publicznego. Należy zatem podjąć działania mające na celu zapobieganie dalszemu rozwojowi epidemii cukrzycy i jej powikłań - podkreśla mec. Jan Pachocki, prezes Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza.

Telemedycyna w diabetologii - pięć filarów skuteczności

Autorzy raportu zwracają uwagę, że telemedycyna w diabetologii to rozwiązanie bezpieczne dla pacjentów, umożliwiające uzyskanie świadczenia zdrowotnego o wysokiej jakości.

- Badania takie jak, między innymi: PLATEDIAN czy CGM IN ADOLESCENT, wskazują na skuteczność stosowania rozwiązań telemedycznych u chorych na cukrzycę, a środowisko medyczne potwierdza zasadność włączenia telemedycyny do opieki diabetologicznej - mówi mec. Jan Pachocki.

Przypomina, że Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w „Zaleceniach klinicznych dotyczących postępowania u chorych z cukrzycą 2021” rekomenduje wykorzystanie telemedycyny jako narzędzia do optymalizacji stałej opieki diabetologicznej oraz uwzględnia możliwość realizacji teleporad jako alternatywy dla części wizyt ambulatoryjnych.

Dla skuteczności rozwiązań telemedycznych w opiece zdrowotnej z zakresu diabetologii niezbędne jest - w opinii autorów raportu - spełnienie pięciu poniższych warunków:

  • Powszechnie dostępna i wysokojakościowa teleporada
  • Wartościowe dane uzyskane z wyrobów medycznych
  • Znajomość historii pacjenta w systemie ochrony zdrowia - istotna dla jego przypadku klinicznego
  • Zapewnienie pacjentowi skutecznej edukacji
  • Optymalizacja czasu pracy profesjonalistów medycznych z uwzględnieniem ich kompetencji zawodowych

Standaryzacja teleporady

Ekspert zaznacza, że bardzo istotna jest standaryzacja teleporady oraz wprowadzenie jej na stałe do koszyka świadczeń gwarantowanych: - Dzięki standaryzacji zostanie osiągnięta wysoki poziom jakości teleporad. Ponadto, lekarz będzie stosował teleporady w sposób dostosowany do indywidualnego przypadku pacjenta, z uwzględnieniem jego stanu zdrowia oraz sytuacji osobistej - podkreśla prezes Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza.

- Poprzez wprowadzenie teleporady do koszyka świadczeń gwarantowanych, zapewniona zostanie wysoka dostępność świadczenia zdrowotnego, analogicznie jak w przypadku świadczenia osobistego - wskazuje mec. Jan Pachocki.

Podkreśla, że jednym z kluczowych warunków skutecznej teleopieki nad osobami z cukrzycą jest zapewnienie pacjentom szerokiego dostępu do wyrobów medycznych umożliwiających monitoring oraz przesyłanie danych profesjonaliście medycznemu.

Monitorowanie glikemii

- Dzięki tym działaniom poprawie ulegnie standard monitorowania glikemii. Wzmocni to równocześnie skuteczność teleporady. W efekcie lekarze w trakcie sprawowanej opieki telemedycznej będą bazowali również na wiarygodnych danych przekazywanych z wyrobu medycznego - dodaje.

Zaznacza, że równie istotne jest zapewnienie osobie sprawującej opiekę nad chorym z cukrzycą pełnej wiedzy o pacjencie, wymaganej w ramach opieki diabetologicznej.

- Profesjonalista medyczny będzie bazował nie tylko na dokumentacji medycznej dostępnej w danym podmiocie leczniczym, ale również na innych danych, w szczególności na dokumentacji medycznej prowadzonej w innych placówkach ochrony zdrowia, w których wcześniej leczony był pacjent - podkreśla Jan Pachocki.

Wszystkie wypowiedzi zanotowano podczas sesji "Wyzwania e-Zdrowia" w ramach VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC, Katowice, 14-16 czerwca 2021 r.).

Czytaj także: Nowe zasady płacenia lekarzom rodzinnym. NFZ złagodzi przepisy o teleporadach

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum