Centrum nie wskazuje

Autor: Leszek Sikorski • • 24 lipca 2009 10:12

Rolą Centrum jest wsparcie działań służących informatyzacji ochrony zdrowia poprzez proponowanie takich regulacji prawnych, organizacyjnych, czy standaryzacyjnych, które będą ułatwiały proces podnoszenia jakości usług poprzez wprowadzanie technik informacyjnych do systemu. Właściwe regulacje w sektorze szeroko pojętego e-zdrowia będą ułatwiały przede wszystkim proces komunikowania się i zapewniały interoperacyjność systemu, w wyniku czego obniżą koszty funkcjonowania placówek. Nie jest jednak rolą instytucji publicznych wskazywanie szczegółowych rozwiązań, czy produktów, gdyż zaburzałoby to zdrową konkurencję pomiędzy funkcjonującymi na rynku podmiotami

Centrum nie wskazuje

Można zapytać: komu potrzebne są informacje generowane przez szpitalne systemy informacyjne? Menedżerom? Pacjentom? Białemu personelowi? Odpowiem tak: możemy w dużym uproszczeniu powiedzieć, że nie ma jednej informacji dla wszystkich. Część informacji potrzebna jest szeregowemu pracownikowi szpitala, czy przychodni i ona jest właśnie im dedykowana. Jest to przede wszystkim informacja dotycząca poszczególnych pacjentów leczonych w danej placówce.

Drugą grupą informacji, która jest łatwiej dostępna po informatyzacji funkcjonowania placówki są dane przeznaczona dla kadry kierowniczej ułatwiające podejmowanie decyzji zarządczych. Ale przez kadrę kierowniczą musimy rozumieć nie tylko ścisłe kierownictwo administracyjne, ale również i lekarzy, dla których przeznaczone są informacje dotyczące procesu terapeutycznego, ilości wydawanych leków, dostępności do nowoczesnych metod diagnostycznych, czy dostępu do rozległych baz wiedzy specjalistycznej.

Kolejną grupą informacji są wiadomości – na poziomie bieżącym, jak i strategicznym – przeznaczone dla kadry kierowniczej. Aby móc podejmować trafne decyzje, kierownik placówki nie może opierać się na historycznych danych, mimo że i one są konieczne do podejmowania trafnych decyzji. Musi bazować na aktualnych i pewnych informacjach. A te można łatwiej uzyskać ze zinformatyzowanych zbiorów danych. Inny zakres danych musi być gromadzony dla podjęcia decyzji mającej wpływ na dzisiejszą rzeczywistość, a inny zakres danych dla decyzji mających długoterminowe skutki w przyszłości.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum