Centrum e-Zdrowia: e-skierowanie już obowiązuje. Vademecum

Autor: Centrum e-Zdrowia/Rynek Zdrowia • • 08 stycznia 2021 12:06

Od 8 stycznia 2021 pacjenci mogą korzystać z udogodnień, które wprowadzae-skierowanie. Od tego dnia placówki medyczne mają obowiązek ustawowy wystawiania i obsługi elektronicznych skierowań. Blisko 70 proc. podmiotów leczniczych wprowadziło to rozwiązanie jeszcze w 2020 roku.

Centrum e-Zdrowia: e-skierowanie już obowiązuje. Vademecum
Fot. Centrum e-Zdrowia

Tylko w grudniu lekarze wystawili ponad 1,1 mln e-skierowań na konsultacje i badania, a średnio dziennie wystawia się niemal 55 tys. tych elektronicznych dokumentów.

– Elektroniczne skierowanie jest kolejną po e-recepcie cyfrową usługą, który składa się na rozwiązania systemowe, tworząc spójny system e-zdrowia w Polsce. Najpierw wprowadzono powszechnie e-zwolnienia, rok temu zaczęła obowiązywać e-recepta, teraz kolej na e-skierowanie. Pandemia sprawiła, że pacjenci i lekarze są znacznie bardziej zainteresowani usługami dostępnymi online, gdyż znają i rozumieją płynące z tego korzyści – mówi Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia, cytowana w informacji dla mediow przekazanej przez tę instytucję.

E-skierowanie umożliwia pełną elektroniczną obsługę procesu skierowania pacjenta na leczenie - od momentu wystawienia do realizacji. Wystawia się je analogicznie jak e-receptę: lekarz wprowadza wymagane dane pacjenta do systemu gabinetowego podłączonego do platformy e-zdrowie (P1) lub za pomocą bezpłatnej aplikacji gabinet.gov.pl i podpisuje cyfrowo. Pacjent otrzymuje albo SMS z 4-cyfrowym kodem albo e-mail lub - na życzenie - wydruk informacyjny cyfrowego dokumentu - przypomina Agata Kurek-Stec, dyrektor departamentu komunikacji Centrum e-Zdrowia.

W listopadzie ponad połowa pacjentów słyszała już o e-skierowaniu
Choć cały proces wdrożenia odbywa się w trudnych warunkach epidemii, zarejestrowanych jest już ponad 5 milionów e-skierowań. Ponadto, jak wynika z przeprowadzonego w listopadzie 2020 roku badania ARC Rynek i Opinia, ponad połowa (58%) respondentów słyszała już o e-skierowaniu, a 60% pacjentów, którzy umówili się na podstawie e-skierowania na wizytę lub badanie, oceniło pozytywnie to rozwiązanie.

 - Usługa powstała z myślą o wygodzie pacjentów i lekarzy, zwiększeniu dostępności do świadczeń, efektywniejszym zarządzaniu usługami w zdrowiu. Badanie ARC Rynek i Opinia przeprowadzone w listopadzie, czyli zanim e-skierowanie stało się obowiązujące, potwierdza, że polscy pacjenci oczekują rozwiązań cyfrowych w zdrowiu i przyjmują je z zadowoleniem. Wg. badań pacjenci, którzy umówili się na podstawie e-skierowania na wizytę lub dalszą diagnostykę, wskazują w szczególności na trzy zalety cyfrowego dokumentu: wygodę (41%), oszczędność czasu (11%), a także możliwość otrzymania takiego skierowania bez bezpośredniego kontaktu z lekarzem (15%) - podkreśla Agnieszka Kister.

Kiedy e-skierowanie jest wystawiane
E-skierowanie jest wystawiane obligatoryjnie na następujące świadczenia realizowane w ramach NFZ:
• ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem porady w zakresie logopedii
• leczenie szpitalne
• badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ
• rezonans magnetyczny
• badanie endoskopowe przewodu pokarmowego
• badanie echokardiograficzne płodu.

Zalety e-skierowania
• E-skierowania nie można zgubić – jest dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta
• pacjent może w każdym momencie sprawdzić historię swoich e-skierowań
• rodzice i opiekunowie mogą śledzić historię leczenia swoich dzieci i podopiecznych
• znika problem nieczytelności ręcznie wypisanego dokumentu lub błędów – system e-zdrowie (P1) dokonuje weryfikacji poprawności e-skierowania
• nie trzeba przyjeżdżać do placówki w celu odbioru skierowania, można je też otrzymać po kontakcie telefonicznym z lekarzem (e-wizyta, teleporada)
• pacjent rejestruje się telefonicznie na zabieg lub konsultację
• pacjent nie może zarejestrować e-skierowania jednocześnie w kilku placówkach, co wpłynie na skrócenie kolejek do specjalistów oraz na zabiegi
• znika obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni.

Liczba placówek zainteresowanych wcześniejszym wdrożeniem e-skierowania zaczęła szybko rosnąć w drugiej połowie zeszłego roku, a wraz z tym liczba wystawianych elektronicznych dokumentów. W drugiej połowie 2020 roku wystawiono prawie 28 razy więcej e-skierowań niż w pierwszej połowie roku. W sumie w grudniu lekarze wystawili pacjentom 1 138 658 tych elektronicznych dokumentów. Na koniec 2020 roku e-skierowania wystawiało średnio niemal 70% podmiotów, a realizowało ok. 45%. Najlepsze województwa osiągnęły prawie 80% gotowych podmiotów - podaje Centrum e-Zdrowia.

Do 31 grudnia prawie 43 tys. lekarzy wystawiło ponad 5 mln e-skierowań. Najczęściej było wystawiane do poradni okulistycznej (ponad 463 tys.), chirurgii urazowo-ortopedycznej (ponad 456 tys.) i chirurgii ogólnej (po-nad 403 tys.). Najliczniejszą grupą, która skorzystała w 2020 roku z tego rozwiązania, były osoby 61+ (prawie co czwarte e-skierowanie).

E-skierowania przynoszą realne korzyści w warunkach pandemii, pozwalają m.in. na skierowanie pacjenta w trakcie teleporady czy e-wizyty na kolejną specjalistyczną już wizytę lub badanie oraz umożliwiają zdalną rejestrację, co istotnie ogranicza transmisję wirusa - podkreśla Agnieszka Kister.

Dodaje: - Jednak możliwość wystawienia e-skierowania bez osobistej wizyty u lekarza jest korzystna nie tylko w czasie pandemii, ponieważ zwiększa dostępność do świadczeń dla osób m.in. z terenów wiejskich. Ponadto, system e-zdrowie (P1) automatycznie zarządza procesem rejestrowania wizyt, co eliminuje możliwość zapisywania się do kilku placówek lub lekarzy równocześnie. W efekcie czas oczekiwania na konsultację lub badanie będzie krótszy.

Ważnym aspektem wpływającym na wygodę korzystania z e-skierowania jest też sposób, w jaki pacjent je otrzymuje. E-skierowanie pacjent może otrzymać w postaci:
• SMS-a z 4 cyfrowym kodem
• e-maila z pdf-em
• wydruku informacyjnego e-skierowania.

Żeby otrzymać e-skierowanie w postaci SMS-a lub e-maila, należy zalogować się na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, wejść w „Ustawienia” i wpisać numer telefonu lub adres e-mailowy.

Informacja, jak się zalogować na Internetowe Konto Pacjenta, znajduje się na portalu pacjent.gov.pl.

Sytuacje, w których e-skierowanie nie jest wystawiane
E-skierowanie nie jest wystawiane na:
• leczenie w uzdrowisku lub sanatorium
• programy lekowe
• rehabilitację
• do szpitala psychiatrycznego.

W tych przypadkach skierowania będą wystawiane na dotychczasowych zasadach, tzn. w postaci papierowej.

Ponadto skierowanie może być wystawione w formie papierowej, jeśli lekarz lub inna uprawniona osoba (położna, pielęgniarka, farmaceuta, felczer):
• nie ma dostępu do systemu e-zdrowie (P1) np. w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinet.gov.pl w placówce lub braku dostępu do Internetu np. podczas wizyty domowej
• wystawia skierowanie osobie o nieustalonej tożsamości
• jest z innego państwa członkowskiego UE i tylko tymczasowo i okazjonalnie udziela świadczeń zdrowotnych w Polsce.

E-skierowanie nie jest też wystawiane w ramach zlecenia wewnętrznego np. kiedy szpital, w którym przebywa pacjent, kieruje go na badanie specjalistyczne na terenie placówki.

Nadal pacjent nie potrzebuje skierowania w żadnej formie do:
• psychiatry
• ginekologa i położnika
• onkologa
• wenerologa
• dentysty.

Rejestracja e-skierowania
Na konsultację lub badanie można się zapisać telefonicznie, podając kod e-skierowania oraz nr PESEL. Jeśli pacjent zapisuje się osobiście, pokazuje w rejestracji e-mail z informacją o skierowaniu lub SMS z kodem i podaje PESEL.

Skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19

E-skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19 nie posiada kodu jak inne e-skierowania. Będzie widoczne na Internetowym Koncie Pacjenta osoby, której je wystawiono, ale procedura rejestracji na szczepienie jest odmienna niż w przypadku innych e-skierowań.

Proces umówienia na szczepienie będzie oparty o centralny system e-rejestracji, integrujący indywidualne grafiki przyjęć poszczególnych punktów szczepień. W celu umówienia wizyty pacjent będzie mógł:
• skorzystać ze specjalnej Infolinii NFZ: 989
• umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta
• umówić się za pośrednictwem lekarza, który wystawił e-skierowanie lub placówki, w której ten lekarz świadczy usługi.

Umówienie się na szczepienie wymaga jedynie podania swoich danych osobowych (system e-rejestracji jest zintegrowany z systemem e-zdrowie (P1), co umożliwia automatyczną weryfikację ważności e-skierowania).

Rozwiązania przejściowe
Podczas obowiązywania stanu pandemii możliwe jest, że niektóre podmioty dołączą z opóźnieniem do obsługi e-skierowań. Dlatego możliwe jest również zarejestrowanie się przez pacjenta poprzez przedłożenie świadczeniodawcy podstawowych informacji zawartych w e-skierowaniu (kto wystawił, z jakim rozpoznaniem), oraz:
• klucza dostępu do e-skierowania (44-cyfrowy numer umożliwiający odczytanie e-skierowania; numeryczne przedstawienie kodu kreskowego) albo
• numeru identyfikującego skierowanie (identyfikator techniczny umożliwiający rozróżnienie dokumentu w systemie, zawierający różne metadane zgodne ze standardami) albo
• kodu dostępu (4 cyfrowy numer wysyłany SMS-em) wraz z numerem PESEL.

Pacjent może przekazać te dane telefonicznie lub mailowo lub na czacie. W tym wypadku jednocześnie pacjent złoży oświadczenie, że zgłosił się tyko do tej jednej placówki. Do czasu zakończenia epidemii nie obowiązuje termin 14 dni na dostarczenie skierowania.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum