Centralny Wykaz Ubezpieczonych wyszedł z cienia

Autor: Przemysław Seroczyński • • 18 czerwca 2013 08:52

Niemal półroczny okres funkcjonowania sytemu eWUŚ na rynku zdrowotnym w Polsce dostarczył nam wielu ciekawych obserwacji - stwierdza Przemysław Seroczyński, menedżer produktu w pionie opieki zdrowotnej Asseco Poland S.A.. - Zauważamy pozytywne przyjęcie systemu przez świadczeniodawców i pacjentów, szersze wykorzystanie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, rozwój współpracy NFZ i ZUS na poziomie systemów IT oraz wpływ eWUŚ na wykorzystanie technologii IT przez świadczeniodawców.

Centralny Wykaz Ubezpieczonych wyszedł z cienia

Zasadnicza zmiana dokonała się z początkiem 2013 roku. Świadczeniodawcy pozbyli się balastu związanego z określaniem uprawnień świadczeniobiorców. Weryfikacja odbywa się przed wykonaniem usługi (lub w trakcie) i brak uprawnień nie może być podstawą do odmowy zapłacenia za wykonane świadczenia przez NFZ ani podstawą zwrotu refundacji do NFZ, jak to miało miejsce przed wprowadzeniem systemu eWUŚ.

Koszty leczenia pacjenta zweryfikowanego pozytywnie za pomocą systemu eWUŚ, Fundusz pokryje nawet wówczas, gdy system potwierdzi uprawnienia pacjenta, a okaże się, że nie jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. NFZ wziął na siebie wyjaśnianie i ewentualną windykację należności od świadczeniobiorcy.

Dla placówek medycznych jest to sytuacja wysoce komfortowa. Płatnik płaci za wszystkie prawidłowo sprawozdane świadczenia, posiadające potwierdzenie elektroniczne z eWUŚ, bądź papierowe oświadczenie złożone przez świadczeniobiorcę. Nie zmienia to faktu, że weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców odbywała się już wcześniej (i dalej się odbywa) w oparciu o Centralny Wykaz Ubezpieczonych, który zyskał na znaczeniu – wyszedł z cienia.

Najbardziej zaskakująca jest reakcja świadczeniobiorców. Presja weryfikacji statusu świadczeniobiorcy online, okazała się niezwykle mobilizująca. Ze statystyk NFZ, gdzie bardzo skrupulatnie weryfikowane są codzienne zmiany, wynika, że odsetek pozytywnych odpowiedzi z eWUŚ rośnie szybciej niż osób uprawnionych w CWU. Gdyby ten trend się utrzymał, to z końcem roku udział pozytywnych odpowiedzi przekroczy 98% (z wyjściowego 94%) przy 92% uprawnionych (z wyjściowych 89%).

Wygląda więc na to, że dzięki eWUŚ pacjenci najpierw porządkują swoją sytuację ubezpieczeniową, a dopiero potem zgłaszają się do lekarza. Wydaje się, że jest to bardzo pozytywny efekt społeczny, którego nie spodziewano się przed wprowadzeniem eWUŚ.

Wprowadzenie elektronicznej weryfikacji świadczeniobiorców zdecydowanie ułatwiło i przyspieszyło rejestrację pacjentów w przychodniach oraz izbach przyjęć. Ponieważ eWUŚ jest de facto usługą sieciową udostępnianą przez NFZ, skorzystanie z systemu eWUŚ wymaga integracji z rozwiązaniami informatycznymi stosowanymi przez szpitale i przychodnie.

W systemach Asseco zastosowano niezwykle skuteczny mechanizm kontroli zapytań do eWUŚ. AMMS oraz mMedica zapamiętują w specjalnym rejestrze wszystkie potwierdzenia uzyskane z eWUŚ. Dzięki integracji rejestru, zarówno z samym programem, jak i z systemem eWUŚ, zapamiętane potwierdzenia są wielokrotnie wykorzystywane.

Pozwala to uniknąć wysyłania ponownych zapytań do systemu. Proces sprawdzania statusu ubezpieczenia, został w znacznym stopniu zautomatyzowany, dzięki tzw. automatom, dostarczany klientom firmy, w ramach posiadanych umów nadzoru autorskiego.

Harmonogram zadań pozwala ustawić automatyczne sprawdzenie wszystkich pacjentów, którzy mają zaplanowane wizyty na dany dzień, jeszcze przed rozpoczęciem pracy (np. we wczesnych godzinach rannych). W przypadku hospitalizacji i świadczeń wielodniowych, program sam sprawdza uprawnienia pacjentów każdego dnia pobytu, także w dni wolne od pracy.

Co więcej, dzięki nałożonym obowiązkom codziennej weryfikacji, eWUŚ spowodował konieczność rzetelnej, bieżącej pracy w systemie szpitalnym. Okazuje się, że takie odgórne procedury, sprzyjają szerszemu wykorzystaniu rozwiązań IT wdrożonych w szpitalach, przychodniach i gabinetach.

Obydwa rozwiązania: eWUŚ i Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU) - współtworzyło, w konsorcjum z Kamsoft - lub tworzyło Asseco. Z poziomu technologii, system eWUŚ jest interfejsem pomiędzy CWU, jako bazowym źródłem informacji o statusie ubezpieczonego a szeroko pojętym rynkiem ochrony zdrowia.

Centralny Wykaz Ubezpieczonych istnieje już od 10 lat. Powstał w kilka miesięcy po powołaniu Narodowego Funduszu Zdrowia w 2003 roku, ale dopiero po uruchomieniu eWUŚ, zaczął być powszechnie wykorzystywany i rozpoznawany. Z tego powodu, eWUŚ uznałbym, jako element niezwykle inspirujący, a wręcz współkreujący funkcjonowanie CWU.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum