CeZ ogłasza nabór do pilotażu e-medycyny szkolnej. Zgłoszenia do 30 października

Autor: oprac. KM • Źródło: Centrum e-Zdrowia19 października 2022 21:00

Centrum e-Zdrowia ogłosiło nabór do pilotażu w zakresie obsługi funkcjonalności medycyny szkolnej. W pilotażu weźmie udział maksymalnie 20 podmiotów. Realizowany będzie już w tym roku szkolnym. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października.

CeZ ogłasza nabór do pilotażu e-medycyny szkolnej. Zgłoszenia do 30 października
Zgłoszenia można wysyłać do 30 października. Fot. Adobestock
 • Centrum e-Zdrowia ogłosiło nabór do pilotażowego programu w zakresie obsługi funkcjonalności medycyny szkolnej
 • Pilotaż zakłada cyfryzację dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne
 • W pilotażu, jak zapowiada CeZ, będzie uczestniczyło maksymalnie 20 podmiotów
 • Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października
 • Realizacja pilotażu została zaplanowana na obecny rok szkolny, do czerwca 2023 r.

Pilotaż cyfryzacji medycyny szkolnej dla maksymalnie 20 podmiotów

Centrum e-Zdrowia informuje o naborze do pilotażu w zakresie obsługi funkcjonalności medycyny szkolnej, który ma polegać na cyfryzacji dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne.

CeZ zapowiada, że w pilotażu będzie uczestniczyło maksymalnie 20 podmiotów mających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresach: świadczenia lekarza POZ i świadczenia pielęgniarki szkolnej.

Mają to być podmioty obejmujące opieką szkoły podstawowe oraz/lub szkoły ponadpodstawowe. Pilotaż będzie realizowany w bieżącym roku szkolnym, do czerwca 2023 r.

Pilotaż zweryfikuje, czy cyfryzacja dokumentacji medycznej w szkołach działa poprawnie

Jak podaje CeZ, celem pilotażu jest weryfikacja poprawności działania oraz efektywności procesu obsługi cyfryzacji dokumentacji medycznej, prowadzonej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne, na ograniczonej grupie placówek (zarówno podmiotów leczniczych jak i szkół) i pacjentów (uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także ich rodziców) w warunkach rzeczywistych.

Dokumentacja wyszczególniona w komunikacie to karta profilaktycznego badania ucznia oraz dokumentacja indywidualna ucznia.

W ramach pilotażu szkoły będą prowadziły dokumentację medyczną w zakresie profilaktycznej opieki nad uczniami, z wykorzystaniem bezpłatnej Aplikacji Usługodawców i Aptek (gabinet.gov.pl).

Kto może wziąć udział w pilotażu?

Centrum e-Zdrowia informuje, że pilotaż będzie dotyczył podmiotów, które realizują świadczenia w zakresie:

 • świadczenia pielęgniarki szkolnej;
 • świadczenia lekarza POZ.

Jednocześnie świadczeniodawcy, którzy chcą wziąć udział w pilotażu, muszą wykazać, że:

 • mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na oba powyższe zakresy świadczeń;
 • co najmniej 80 proc. uczniów będących pod opieką pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej ma aktywną deklarację lekarza POZ w zgłaszanym podmiocie;
 • co najmniej 20 proc. uczniów będących pod opieką pielęgniarki szkolnej jest objęte deklaracją POZ podmiotu, który jest zgłaszany do udziału w pilotażu.

Do udziału w pilotażu zaproszeni zostaną uczestnicy, pod których opieką są:

 • szkoły podstawowe;
 • szkoły ponadpodstawowe.

Kryteria naboru do pilotażu i sposób ich oceny

Centrum e-Zdrowia wyszczególnia również konkretne kryteria naboru do pilotażu:

 • świadczeniodawca realizuje świadczenia zdrowotne w ramach zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
 • w dniu złożenia deklaracji uczestnictwa w pilotażu świadczeniodawca jest zobowiązany:
  - posiadać wygenerowane certyfikaty udostępniane przez CeZ, na potrzeby obsługi funkcjonalności systemu P1 i być podłączonym do systemu P1;
  - posiadać warunki organizacyjne (personel) oraz techniczno-systemowe (minimalne wymagania techniczne dla korzystania z systemu) pozwalające na jego udział w Pilotażu lub zadeklaruje gotowość do rozpoczęcia udziału w pilotażu;
  - zadeklarować wykorzystanie funkcjonalności medycyny szkolnej w Aplikacji Usługodawców i Aptek (dostępnej pod adresem gabinet.gov.pl) – gdzie do logowania niezbędny jest profil zaufany.

Świadczeniodawca zainteresowany udziałem w pilotażu przekazuje do CeZ wypełniony formularz deklaracji uczestnictwa w pilotażu do 30 października. Zgłoszenia przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dane będą weryfikowane przez CeZ. Jeżeli zgłosi się większa liczba świadczeniodawców, niż przewidziana w pilotażu, brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

Zasady dofinansowania udziału w pilotażu

CeZ informuje, że na podstawie miesięcznych zestawień sprawdzane będą następujące dane:

 • liczba zarejestrowanych kart profilaktycznych badania ucznia;
 • liczba zarejestrowanych indywidualnych dokumentacji ucznia.

CeZ wyszczególnia kategorie:

 • dla karty profilaktycznej badania ucznia, która w pełni zostanie zarejestrowana i wypełniona elektronicznie (w systemie P1) (pielęgniarka oraz lekarz POZ) – 12 zł brutto (1 szt.);
 • dla karty profilaktycznej badania ucznia gdzie jedynie w systemie P1 zostanie zarejestrowana i wypełniona część uzupełniana przez pielęgniarkę/higienistkę – 8 zł brutto (1 szt.);
 • dla dokumentacji indywidualnej ucznia zarejestrowanej i wypełnionej w systemie P1 – 8 zł brutto (1 szt.).

Rozliczenie będzie przygotowywane na podstawie raportów generowanych w systemie P1. Placówka realizująca pilotaż będzie mogła również starać się o dofinansowanie do komputera lub oprogramowania w wys. do 6 tys. zł netto.

W razie niejasności CeZ czeka na pytania

Centrum e-Zdrowia zachęca do kierowania pytań na adres: medycyna.szkolna@cez.gov.pl. W wiadomości muszą znaleźć się:

 • treść pytania;
 • dane świadczeniodawcy (nazwa, nr w RPWDL;
 • telefon i adres mailowy do kontaktu.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum