Będzie zdalny monitoring dzieci z niedoborami odporności. Projekt rozporządzenia po konsultacjach

Autor: oprac. KM • Źródło: Rządowe Centrum Legislacji07 grudnia 2022 09:19

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności jest już po konsultacjach. Został skierowany do komisji prawniczej.

Będzie zdalny monitoring dzieci z niedoborami odporności. Projekt rozporządzenia po konsultacjach
Program pilotażowy miałby objąć dzieci z niedoborami odporności, w tym po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Fot. Adobestock
  • Projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności został skierowany do komisji prawniczej
  • Celem programu jest ocena przydatności wykorzystania innowacyjnego urządzenia wielofunkcyjnego do zdalnego monitorowania stanu zdrowia dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
  • Dotyczy to m.in. dzieci po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Program obejmie co najmniej 1200 dzieci

Zdalny monitoring dzieci za pieniądze z NFZ

Zgodnie z zapisami w ocenie skutków regulacji program pilotażowy miałby być realizowany w trzech etapach. Te etapy to: etap organizacji, etap realizacji oraz etap ewaluacji programu pilotażowego.

Świadczenia objęte programem miałyby dotyczyć opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które byłyby wykonywane za pomocą innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych.

Realizatorzy programu, czyli podmioty lecznicze, zakupią innowacyjne urządzenia wielofunkcyjne, które następnie udostępnią świadczeniobiorcom. Narodowy Fundusz Zdrowia przekaże realizatorowi pieniądze na zakup innowacyjnego urządzenia wielofunkcyjnego w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

Projektodawca dodaje, że zarówno wpływ realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu innowacyjnego urządzenia wielofunkcyjnego do wstępnej diagnostyki, jak i satysfakcja świadczeniobiorców z przeprowadzanego badania, będą w ramach ewaluacji programu pilotażowego oceniane na podstawie ankiet wypełnianych przez świadczeniobiorców i realizatorów programu pilotażowego, zamieszczanych na platformie DOM. Realizacja programu będzie wymagała wdrożenia dodatkowych funkcjonalności w ramach platformy DOM umożliwiających realizację programu pilotażowego.

Program obejmie co najmniej 1200 dzieci

Realizatorzy programu zostaną wybrani w ramach naboru przeprowadzanego przez ministra zdrowia. - Biorąc pod uwagę otwarty charakter naboru, jak i objęcie programem nie mniej niż 1200 świadczeniobiorców, przewiduje się możliwość wyboru wniosków z terytorium całego kraju - informuje resort zdrowia.

Dzieci wybrane do programu będą monitorowane przez okres trzech miesięcy. Jednocześnie, zgodnie z założeniami programu, rekomendowane jest jedno pełne badanie kontrolne raz w miesiącu w celu umożliwienia efektywnej diagnostyki.

- Zwiększenie ilości przeprowadzonych badań oraz wybór badań w ramach zestawu badań pozostawać będzie w gestii lekarza sprawującego opiekę nad świadczeniobiorcą - wskazano w rozporządzeniu.

Projektodawca zaznacza, że w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia, po uruchomieniu aplikacji mobilnej do platformy DOM i podaniu informacji w zakresie objawów budzących niepokój, dane dziecko otrzyma rekomendowany zakres badań do samodzielnego wykonania w domu.

Urządzenie wielofunkcyjne podpowie, w jakiej kolejności mają być wykonane badania i wskaże, czy pomiar jest dobrze wykonywany. Następnie wyniki badania zostaną wysłane do lekarza w celu postawienia diagnozy.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum