Będzie centralna kolejka do wszystkich przychodni i szpitali. Zmienią się też zasady rejestracji

Autor: oprac. KM • Źródło: Rynek Zdrowia17 grudnia 2022 17:19

Ministerstwo Zdrowia planuje ogromne zmiany w rejestracji do szpitali, przychodni i poradni, które mają kontrakt z NFZ. Projekt zakłada, że rejestracja na świadczenia będzie scentralizowana. Obejmuje także nową funkcjonalność w Internetowym Koncie Pacjenta. Dokument ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w tym miesiącu.

Będzie centralna kolejka do wszystkich przychodni i szpitali. Zmienią się też zasady rejestracji
Obecnie funkcjonuje rozproszony model przyjmowania zgłoszeń na świadczenia opieki zdrowotnej oraz "kolejkowania" świadczeniobiorców oczekujących na udzielanie danego świadczenia - podkreślono w projekcie. Fot. Adobestock
  • W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
  • Jak podkreśla projektodawca, "obecnie funkcjonuje rozproszony model przyjmowania zgłoszeń na świadczenia opieki zdrowotnej oraz "kolejkowania" pacjentów oczekujących na udzielanie danego świadczenia"
  • Zgłoszenia należy kierować do poszczególnych placówek, które prowadzą własne listy oczekujących, a pacjent nie może zapisać się do kilku na raz. Taki model - jak wskazano - nie jest optymalny pod kątem dostępu do szybkich terminów
  • Nowy system ma uprościć i przyspieszyć proces rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej oraz zapewnić pacjentom łatwiejszy dostęp do informacji o dostępnych terminach wizyt u lekarzy i na badania
  • W planach są m.in. centralna kolejka oraz nowy, scentralizowany system rejestracji

Kolejki do lekarza po nowemu. Powstanie centralna rejestracja

W projekcie czytamy, że ustawa miałaby wprowadzić "nowy, scentralizowany system rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej". Umożliwiałaby także ustalanie kolejności udzielania świadczeń w ramach |elektronicznej rejestracji centralnej".

-  Taki system miałby uprościć i przyspieszyć proces rejestracji na świadczenia opieki zdrowotnej oraz zapewnić pacjentom łatwiejszy dostęp do informacji o dostępności terminów u wszystkich świadczeniodawców.  Wprowadzono by elektroniczne rozwiązania centralne, w tym przede wszystkim scentralizowany system zgłoszeń na świadczenia oraz centralnie prowadzoną listę oczekujących na ich udzielenie, wspólną dla wszystkich świadczeniodawców - wskazano.

W początkowych etapach funkcjonowania elektroniczna rejestracja centralna obejmie tylko część zakresów świadczeń opieki zdrowotnej, a zgłaszanie się na pozostałe świadczenia i przydzielanie świadczeniobiorcom terminów ich udzielenia odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. 

Katalog zakresów świadczeń objętych elektroniczną rejestracją centralną ma być jednak stopniowo rozszerzany, a docelowo przewidziany dla wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej.

Centralna lista kolejkowa na systemie P1

Zgodnie z projektem placówki medyczne mają udostępniać w Systemie P1 swoje harmonogramy przyjęć dotyczące zakresów świadczeń objętych elektroniczną rejestracją centralną. W Systemie P1 dla każdego zakresu świadczenia objętego elektroniczną rejestracją centralną będzie ponadto prowadzona centralna lista oczekujących, wspólna dla wszystkich świadczeniodawców udzielających wybranego świadczenia.

- Na przedmiotowej liście będą umieszczani świadczeniobiorcy zgłaszający się po raz pierwszy, którym przydzielenie terminu udzielenia świadczenia w momencie zgłoszenia nie będzie możliwe - zaznacza projektodawca.

Projekt Rady Ministrów miałby wprowadzić również zmiany w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wykaz funkcjonalności Systemu P1 oraz katalog celów realizowanych przez System P1 będą rozszerzone o prowadzenie elektronicznej rejestracji centralnej na świadczenia opieki zdrowotnej. 

-  W Internetowym Koncie Pacjenta pojawi się możliwość dokonywania za pośrednictwem IKP centralnego zgłoszenia w ramach elektronicznej rejestracji centralnej na świadczenia opieki zdrowotnej - dodano w projekcie

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum