Będą elektroniczne karty urodzenia i zgonu. Medycyna pracy na Internetowym Koncie Pacjenta

Autor: Wojciech Kuta • Źródło: Rynek Zdrowia20 czerwca 2022 13:28

EDM. Centrum e-Zdrowia zapowiada kontynuację cyfrowej rewolucji w systemie opieki zdrowotnej. Jeszcze w tym roku do elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) dołączą, między innymi: e-karta urodzenia i e-karta zgonu. Z kolei medycyna pracy będzie dostępna na Internetowym Koncie Pacjenta

Będą elektroniczne karty urodzenia i zgonu. Medycyna pracy na Internetowym Koncie Pacjenta
EDM. Do elektronicznej dokumentacji medycznej dołączą e-karta urodzenia i e-karta zgonu Fot. AdobeStock
 • Pięć e-dokumentów objętych od 1 lipca 2021 r. obowiązkiem ich wymiany pomiędzy placówkami ochrony zdrowia zostanie jeszcze w tym roku uzupełnionych o e-karę urodzenia i e-kartę zgonu
 • Centrum e-Zdrowia zapowiada również elektronizację dokumentów w medycynie pracy
 • We wrześniu ruszy pilotaż elektronizacji medycyny szkolnej - informuje Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia
 • Szef CeZ dodaje, że docelowo dane z zakresu medycyny pracy i medycyny szkolnej będą też dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP)

EDM. Trwa cyfrowa rewolucja w ochronie zdrowia

Centrum e-Zdrowia zapowiedziało, że do pięciu ustandaryzowanych dokumentów w ramach elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) - objętych od 1 lipca 2021 r. obowiązkiem ich wymiany pomiędzy placówkami medycznymi - dołączą do końca 2022 roku następne e-dokumenty:

 • E-karta zgonu
 • E-karta urodzenia
 • Kolejne dane dotyczące stanu zdrowia Polaków, między innymi związane z alergią

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2021 r. obowiązek prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) obejmuje 5 ustandaryzowanych dokumentów:

 • Informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy  przyjęcia  do  szpitala, udzielonych  świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach - w przypadku odmowy  przyjęcia pacjenta  do  szpitala
 • Informację  dla  lekarza  kierującego  świadczeniobiorcę  do  poradni  specjalistycznej  lub  leczenia  szpitalnego  o  rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu,  ordynowanych  lekach i wyrobach medycznych, w tym o okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach  kontrolnych
 • Kartę informacyjną z leczenia szpitalnego
 • Wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem
 • Opis badań diagnostycznych.

Medycyna pracy i medycyna szkolna trafi do IKP

- Ponadto system e-zdrowia (platforma P1) zostanie uzupełniony o dane z zakresu medycyny pracy. Do realizacji projektu zelektronizowania tego obszaru przymierzamy się już od dłuższego czasu. Natomiast we wrześniu bieżącego roku wystartuje pilotaż elektronizacji medycyny szkolnej - zapowiada Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Dodaje, że zdigitalizowane dane dotyczące medycyny pracy oraz medycyny szkolnej docelowo będą dostępne dla pacjentów - poprzez objęcie tych informacji systemem e-zdrowia - w ramach Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Dyrektor Kikosicki zaznacza, że poza kwestiami związanymi ze standaryzacją kolejnych e-dokumentów w ramach EDM, Centrum e-Zdrowia pracuje, między innymi nad zintegrowanym modelem analitycznym.

- Model ten zakłada możliwość pobierania, gromadzenia oraz przetwarzania danych dotyczących wyników badań diagnostyki obrazowej w ramach zdarzeń objętych EDM - mówi szef CeZ i wyjaśnia, że takie analizy oraz raporty ułatwią, na przykład lekarzom rodzinnym lepsze poznanie stanu zdrowia swoich pacjentów i wyznaczenie odpowiedniej, dalszej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej.

Powstanie System Wspomagania Decyzji. Dla lekarzy, instytucji i ośrodków naukowych

W ramach wdrożenia takiego narzędzia analitycznego, Centrum e-Zdrowia planuje wprowadzenie elektronicznego Systemu Wspomagana Decyzji. Jak tłumaczy Paweł Kikosicki, taki system ma ułatwiać lekarzowi lub koordynatorowi opieki medycznej postawienie diagnozy oraz dobór właściwego leczenia dla konkretnej osoby.

CeZ chce udostępniać tego rodzaju środowisko analityczne zawierające zbiory danych medycznych w dwóch etapach:

 1. Udostępnianie takich zbiorów bezpośrednio instytucjom publicznym (Ministerstwu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Agencji Badań Medycznych)
 2. Pośrednie udostępnianie danych medycznych - poprzez interfejs analityczny - instytucjom naukowym.

Centrum e-Zdrowia Systemu zakłada również, że System Wspomagania Decyzji będzie także pozwalał na udostępnianie (uprawnionym instytucjom oraz podmiotom) udostępnianie statystyk prowadzonych przez jednostki prowadzące dzałalność medyczną.

Ośrodek kompetencji AI ochronie zdrowia

W planach CeZ jest także utworzenie ośrodka zajmującego się możliwościami wykorzystywana rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) w ochronie zdrowia. Do najważniejszych zadań takiego ośrodka należeć będzie:

 • Poszukiwanie i weryfikacja możliwości wdrażania rozwiązań sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia
 • Szybkie wdrażanie pilotaży AI
 • Współpraca ze środowiskiem naukowym

Dyrektor Paweł Kikosicki wskazuje przykłady potencjalnych wdrożeń sztucznej inteligencji, które są ważne, zarówno z punktu widzenia aktywności tworzonego przez CeZ ośrodka kompetencji AI w ochronie zdrowia, jak również z perspektywy polityki zdrowotnej:

 • Algorytmy monitorujące ciągłość procesu farmakoterapii
 • Algorytmy alertowe związanie z „błąkaniem się pacjenta” w systemie ochrony zdrowia
 • Prognozy dotyczące ryzyka występowania poszczególnych chorób.

Wszystkie wypowiedzi i informacje w tekście pochodzą z konferencji "AI w zdrowiu" (Warszawa, 14 czerwca 2022 r.).

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum