Bariery rozwoju teleradiologii

Autor: Zbigniew Leś • • 24 lutego 2010 16:31

Definiując usługi radiologii świadczone na odległość należy przede wszystkim pamiętać, że nie jest to zagadnienie czysto technologiczne - nie chodzi o zakup nowego systemu PACS i infrastruktury sprzętowej. Wdrożenie takich usług to ambitne wyzwanie organizacyjne i wiąże się z trudnym oraz pracochłonnym procesem przeprojektowania procesów szpitalnych. Niestety, w tym obszarze trudno o dobre praktyki, którymi można by się kierować - uważa Zbigniew Leś, informatyk medyczny.

Nie udało nam się do dziś, po kilkunastu już przecież latach rozwoju telemedycyny, wypracować wzorcowych implementacji.

Barier rozwoju teleradiologii należy doszukiwać się też w potencjalnym oporze środowiska medycznego wobec stosowania nowych technologii i w tym przypadku de facto radykalnej zmiany sposobu podejścia do świadczenia usług przez lekarzy.

Radiolodzy już dziś rozumieją, że oprócz niezaprzeczalnych szans, teleradiologia stwarza również realne dla nich zagrożenia. Przecież badania diagnostyczne wykonane w Poznaniu, mogą być sprawnie opisywane na przykład w woj. podkarpackim, czy nawet poza granicami kraju.

Jedną z często wskazywanych barier rozwoju telemedycyny są jej źródła finansowania. Poza trudnościami w ich pozyskiwaniu, pojawia się także ciekawy czynnik wpływający na ogólną ocenę realizowanych w Polsce projektów teleradiologicznych.

Rzecz w potrzebie, z jakiej te projekty się rodzą... Czy teleradiologia jest faktycznym celem i, co bardzo istotne, częścią strategii rozwoju placówki? Czy stanowi jedynie hasło promocyjne, a może pretekst dla pozyskania stosunkowo dostępnych funduszy UE? Teleradiologia jest, niestety, często właśnie takim słowem kluczem, stosowanym przy uzasadnianiu skądinąd potrzebnych inwestycji w infrastrukturę IT zakładów diagnostyki.

Jeśli teleradiologia nie jest faktyczną częścią strategii rozwoju i nie ma na celu podniesienia efektywności kosztowej i lepszego gospodarowania zasobami – skutek takich przedsięwzięć jest góry przesądzony.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum