Guzy mózgu. Wkrótce rusza nabór do badań dla pacjentów z glejakiem wielopostaciowym

Autor: oprac. JKB • Źródło: ABM, Rynek Zdrowia13 czerwca 2022 15:00

W Polsce corocznie rozpoznawanych jest blisko 3000 nowotworów mózgu. Najliczniejszą grupę spośród guzów mózgu stanowią glejaki.

Guzy mózgu. Wkrótce rusza nabór do badań dla pacjentów z glejakiem wielopostaciowym
W Polsce co roku 3 tys. osób dowiaduje się o nowotworze mózgu. Fot. AdobeStock
  • Każdego roku 8 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Guzem Mózgu
  • Agencja Badań Medycznych podkreśla, że chociaż w ostatnich latach zauważalne są postępy w dziedzinie onkologii, standardem w leczeniu pozostaje radykalna resekcja guza oraz terapia uzupełniająca w postaci radioterapii i chemioterapii
  • Najliczniejszą grupę zaliczaną do nowotworów mózgu stanowią glejaki – w 70 proc. odpowiadają za przyczynę zgonu

Naukowcy szukają skutecznych rozwiązań w walce z nowotworami

ABM podkreśla, że co roku aż 3000 osób w Polsce dowiaduje się o rozpoznaniu nowotworu ośrodkowego układu nerwowego. Najczęściej mowa o glejakach – w tej grupie znajdują się te o powolnym wzroście i stosunkowo dobrym rokowaniu (wieloletnim okresie przeżycia), ale także są i glejaki pod postacią skrajnie złośliwą (glejak wielopostaciowy).

Niestety glejak wielopostaciowy pozostaje jednym z najbardziej opornych na leczenie i złośliwych ludzkich nowotworów.

- Niepowodzenia w leczeniu glejaka wielopostaciowego można tłumaczyć unikalną zdolnością jego komórek do hamowania odpowiedzi immunologicznej w organizmie człowieka. Główną rolę w rozpoznaniu komórki nowotworowej oraz jej zniszczeniu odgrywają limfocyty T. Rozpoznają one na powierzchni nowotworu specyficzne białka tzw. antygeny, a następnie generują odpowiedź immunologiczną na dany antygen, mającą na celu zwalczenie komórek nowotworu. Niestety, komórki glejaka wielopostaciowego posiadają na swojej powierzchni białka nazywane "tarczą molekularną", blokujące punkty kontroli układu immunologicznego na powierzchni limfocytów T i powodujące ucieczkę nowotworu spod nadzoru układu immunologicznego – wyjaśnił cytowany przez ABM dr hab. n. med. Wojciech Kaspera z Katedry Neurochirurgii i Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach.

Możliwy przełom w leczeniu złośliwych nowotworów

Okazuje się, że projekt "Ocena odpowiedzi immunologicznej u chorych leczonych pembrolizumabem z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym mózgu (PIRG)", wsparty przez ABM, ma ocenić efektywność immunoterapii opartej na zastosowaniu przeciwciał monoklonalnych blokujących punkty kontroli odpowiedzi immunologicznej u pacjentów z glejakiem.

Tym samym wspomniane przedsięwzięcie ma przynieść odpowiedź na pytanie, jak reagują pacjenci z nowo zdiagnozowanym glejakiem na włączenie do standardowego leczenia jednego z leków działających na punkty kontroli odpowiedzi immunologicznej – pembrolizumabu. Efektem badania może być opracowanie nowego schematu leczenia glejaka wielopostaciowego i znaczące wydłużenie czasu przeżycia chorych.

Jak podkreślono, ABM przez ostatnie lata przeznaczyła na ten cel 2 mld zł, wystartowało ponad 158 projektów w zakresie onkologii, kardiologii, geriatrii, pediatrii. 50 tys. pacjentów skorzysta z dostępu do innowacyjnych terapii.

- Projekt ma charakter wieloośrodkowy i obok SUM w jego realizację zaangażowane jest Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Rekrutacja chorych do projektu ruszy w drugiej połowie czerwca br. Do badania zostaną włączeni chorzy, u których na podstawie wykonanych badań obrazowych zostanie rozpoznany glejak wielopostaciowy przed wdrożeniem leczenia chirurgicznego. Zainteresowani projektem pacjenci i lekarze mogą kontaktować się z Oddziałem Klinicznym Neurochirurgii SUM w Sosnowcu pod nr tel. 32 36 82 551 – czytamy.

Badania dotyczące najmłodszych

ABM przypomina także o innych działaniach badaczy dotyczących nowotworów mózgu. Okazuje się, że naukowcy z Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" chcą sprawdzić, czy zastosowana przez nich terapia przyczyni się do wydłużenia czasu przeżycia dzieci z rozlanym glejakiem pnia mózgu (DIPG).

Niestety dzieci z rozpoznaną chorobą żyją średnio 9-12 miesięcy - naukowcy zakładają, że zastosowanie syrolimusu w monoterapii lub w połączeniu z trametynibem u wybranych pacjentów z DIPG będzie bezpieczne i wpłynie na poprawę przeżycia w porównaniu do grupy historycznej dzieci leczonych radioterapią.

- Celem proponowanej terapii jest uzyskanie przedłużenia życia, poprawa jego jakości jak również umożliwienie dzieciom z rozlanym glejakiem pnia mózgu przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki i leczenia w Polsce. Ponadto badanie może przyczynić się do opracowania optymalnego leczenia dla tych pacjentów, poprzez identyfikację istotnych dla terapii markerów molekularnych, dostosowanie rodzaju produktu leczniczego do wskazanych markerów oraz ocenę ich bezpieczeństwa i skuteczności - czytamy.

Agencja podkreśla jednocześnie, że analiza bioinformatyczna i statystyczna będzie wsparta narzędziem analityczno-bazodanowym związanym z nowotworami u dzieci. Tym samym powstanie unikatowe narzędzie wspomagające optymalne leczenie pacjentów onkologicznych. Utworzenie repozytorium danych genetycznych pacjentów z DIPG będzie unikalną w skali światowej bazą danych.

Sztuczna inteligencja wspomoże pacjentów

Jeszcze innym projektem badawczym, który finansowany jest ze środków ABM to badanie oceniające bezpieczeństwo i skuteczność rapamycyny w leczeniu rzadkich i ultrarzadkich chorób ośrodkowego układu nerwowego związanych z aktywacją szlaku mTOR u dzieci – BraimTOR prowadzone przez Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka".

Rzeczone badanie obejmuje dzieci z padaczką lekooporną oraz dzieci z glejakami o wysokim stopniu złośliwości. W projekcie zostaną zastosowane innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem badań molekularnych wspartych rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji.

"BraimTOR to również propozycja innego niż dotychczas stosowanego podejścia do badań dotyczących chorób rzadkich. W badaniu punktem wyjścia jest nie tyle jednostka chorobowa, co wspólny defekt molekularny – w tym przypadku szerokie spektrum chorób neurologicznych, neuroonkologicznych zebrane zostało w jedną grupę, dla której wspólnym mianownikiem są defekty szlaku mTOR" – podkreśla ABM.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum