Zmienione rozporządzenie ws. świadczeń gwarantowanych POZ. Wchodzi w życie 1 lipca

Autor: oprac. JKB • Źródło: Dziennik Ustaw, Rynek Zdrowia29 czerwca 2022 06:25

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Zawarte zmiany w dokumencie wchodzą w życie 1 lipca.

Zmienione rozporządzenie ws. świadczeń gwarantowanych POZ. Wchodzi w życie 1 lipca
Wprowadzono rozporządzenie ministra zdrowia ws. świadczeń POZ. Fot. AdoebStock
 • Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ dotyczą treści rozporządzenia z dnia 24 września 2013 roku
 • Wśród zmian można wyróżnić m.in. w załączniku nr 1 do rozporządzenia część II otrzymała brzmienie „Część II. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia”
 • Zgodnie z decyzją ministra zdrowia rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca 2022 roku

Zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia

28 czerwca wprowadzono do Dziennika Ustaw rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak czytamy, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wprowadza się następujące zmiany:

 • w załączniku nr 1 do rozporządzenia część II otrzymuje brzmienie: „Część II. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia”.
 • z załączniku nr 2 do rozporządzenia:

-  w części I w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: "5a) świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia";

-  po części III dodaje się część IIIa w brzmieniu: "Część IIIa. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia".

Kryteria kwalifikacji i wymagane procedury medyczne

W ramach wprowadzonych zmian wyróżniono kryteria kwalifikacji do udzielania świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia:

"Osoby znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będące w wieku od 35 do 65 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców). Kolejne świadczenie przysługuje po upływie 5 lat" – czytamy.

Wymagane procedury medyczne i warunki ich realizacji to:

 • zlecenie badań biochemicznych krwi,
 • przeprowadzenie badania podmiotowego i przedmiotowego oraz wpisanie wyników do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy,
 • ustalenie terminu porady u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się ten świadczeniobiorca,
 • w trakcie porady u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:

-   ocena czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia;

-   kwalifikacja świadczeniobiorcy do grupy ryzyka na podstawie całościowego ryzyka zgonu z przyczyn sercowo‑naczyniowych w ciągu 10 lat według aktualnej klasyfikacji SCORE dla populacji polskiej (10-letnie ryzyko epizodów chorób sercowo-naczyniowych zakończonych i niezakończonych zgonem) bazujących na wartości nie-HDL oraz wpisanie wyniku do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy;

-   poinformowanie świadczeniobiorcy o wyniku badania i klasyfikacji do grupy ryzyka oraz ustalenie planu dalszego postępowania; w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby wymagającej dalszego postępowania – skierowanie świadczeniobiorcy do dalszej diagnostyki lub leczenia;

-   edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy w zakresie ustalonym w planie dalszego postępowania.

 • procedury medyczne są realizowane w ramach dwóch porad,
 • jedna z dwóch porad może być realizowana na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum