Diagności z podwyżkami. Nowe wynagrodzenia mocno w górę

Autor: oprac. JKB • Źródło: Rynek Zdrowia31 marca 2022 19:35

Nowe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Zgodnie z projektowaną tabelą płac jeszcze w tym roku pensje medyków znacznie wzrosną. Podwyżki najniższych wynagrodzeń obejmą m.in. diagnostów laboratoryjnych. Osoby ze specjalizacją mogą liczyć nawet na wzrost o ponad 1,8 tys. złotych.

Diagności z podwyżkami. Nowe wynagrodzenia mocno w górę
Diagności laboratoryjni otrzymają podwyżkę. Fot. Shutterstock
  • Zgodnie z zapowiedzią resortu zdrowia od 1 lipca 2022 roku zaczną obowiązywać nowe najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia
  • Podwyżki obejmą m.in. lekarzy, pielęgniarki czy ratowników medycznych, jak również diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją i bez niej
  • Zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Zdrowia diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją może liczyć nawet na 1,8 tys. więcej, natomiast diagności bez specjalizacji zyskają 1,5 tys. więcej
  • Nowe wynagrodzenia medyków znalazły się już w wykazie prac legislacyjnych rządu. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w drugim kwartale tego roku

Nowe najniższe wynagrodzenie dla diagnostów laboratoryjnych. Pensje w górę

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowelizację ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Poprzednia obowiązuje od 1 lipca ubiegłego roku, nowelizacja ma wejść w życie 1 lipca 2022. Zakłada wzrost wynagrodzeń dla lekarzy, pielęgniarki czy ratowników medycznych, jak również diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją i bez niej.

Dodajmy, że ustawa określa minimalny poziom wynagrodzeń w ochronie zdrowia - to znaczy, że pensje nie mogą być niższe, mogą natomiast przekraczać wskazany poziom.

Jak wyjaśnił Rynkowi Zdrowia wiceminister zdrowia Piotr Bromber, resort zdrowia w porozumieniu z Zespołem Trójstronnym ds. ochrony zdrowia przygotował wyszczególnioną tabelę najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

Podwyżki wynagrodzeń zasadniczych od lipca 2022 roku dla diagnostów laboratoryjnych przedstawiają się następująco:

  • diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją: z 5 478 zł do 7 304 zł – wzrost o 1 827 zł,
  • diagnosta laboratoryjny bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł – wzrost o 1 590 zł.

Wspomniany projekt ustawy o wynagrodzeniach medyków trafił 21 marca do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Ma zostać przyjęty przez rząd jeszcze w drugim kwartale tego roku. 

Zmiana tabeli wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Co zakłada nowelizacja?

Przypomnijmy: osobą odpowiedzialną za przygotowanie nowych przepisów związanych z wynagrodzeniami jest wiceszef MZ Piotr Bromber. Nowe wynagrodzenia w ochronie zdrowia zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2022 roku.

Nowelizacja ustawy o wynagrodzeniach zakłada:

  • nowe brzmienie załącznika do ustawy, w którym określony zostanie nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy oraz nowe wysokości współczynników pracy zgodnie ze stanowiskiem Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 roku;
  • zmianę brzmienia art. 5 ustawy w celu powiązania określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym, w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie; dodatkowo zmieniany art. 5 zobowiązywać będzie podmiot leczniczy do przekazywania do właściwego miejscowo dla danego podmiotu leczniczego okręgowego inspektora pracy informacji o sposobie realizacji obowiązku wskazanego w niniejszym punkcie;
  • dodanie do ustawy przepisu zobowiązującego podmiot leczniczy będący pracodawcą do określenia w umowie o pracę każdego pracownika objętego zakresem ustawy informacji o grupie zawodowej, do której powinien zostać przypisany w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum