Te choroby trzeba zgłosić do sanepidu. Nowa lista jest gotowa

Autor: oprac. JKB • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia09 września 2022 07:46

We wrześniu z konsultacji i uzgodnień wrócił projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakażeń i chorób zakaźnych objętych obowiązkiem zgłaszania do sanepidu.

Te choroby trzeba zgłosić do sanepidu. Nowa lista jest gotowa
Po konsultacjach wrócił projekt rozporządzenia o chorobach zakaźnych. Fot. AdobeStock
 • Z konsultacji i uzgodnień powrócił projekt rozporządzenia, w którym został określony wykaz chorób i zakażeń objętych obowiązkiem przekazania danych o wynikach leczenia/wykluczenia nosicielstwa
 • Na liście wspomnianych chorób wymieniono m.in. błonicę, małpią ospę, dur brzuszny czy cholerę
 • Obok danych, które należy przekazać do sanepidu, wymieniono również sposoby ich przekazywania: telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci zaszyfrowanej
 • Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw

Te choroby trzeba zgłosić do sanepidu. Nowa lista jest gotowa

Do Rządowego Centrum Legislacji po konsultacjach i uzgodnieniach wrócił we wrześniu projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakażeń i chorób zakaźnych objętych obowiązkiem przekazywania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca.

Jak wynika z projektu, rozporządzenie określa:

 • wykaz zakażeń i chorób zakaźnych objętych obowiązkiem przekazywania danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca;
 • zakres danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca objętych obowiązkiem przekazania danych oraz okoliczności, termin i sposób ich przekazywania;
 • właściwego państwowego inspektora sanitarnego w zakresie otrzymania danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca.

Z kolei obowiązkiem przekazywania danych o wynikach leczenia albo o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca są objęte niżej wymienione choroby zakaźne:

 • błonica;
 • cholera;
 • dur brzuszny;
 • dur rzekomy A, B lub C;
 • gruźlica;
 • ospa małpia;
 • ostre nagminne porażenie dziecięce.

Konieczne dane oraz sposób ich przekazywania

Projekt rozporządzenia wymienia także listę niezbędnych danych przekazywanych państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca odbywania hospitalizacji. Lista danych:

 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • płeć;
 • adres miejsca zamieszkania;
 • dane o wynikach leczenia, w tym dotyczące postępowania diagnostycznego w szczególności w zakresie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych potwierdzających lub wykluczających nosicielstwo.

Istotną kwestią pozostaje fakt, że powyższe dane są przekazywane przed wypisaniem osoby zakażonej albo chorej/podejrzanej o zakażenie/zachorowane inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca odbywania hospitalizacji:

 • telefonicznie na numer telefonu alarmowego opublikowany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na inny numer telefonu wskazany podmiotom wykonującym działalność leczniczą przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego jako numer właściwy do zgłaszania rozpoznań lub podejrzeń zakażeń i chorób zakaźnych lub dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych lub
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci zaszyfrowanej – jeżeli pozwalają na to możliwości techniczne nadawcy i odbiorcy.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum