Sepsa powoduje więcej zgonów niż wszystkie nowotwory. Eksperci chcą specjalnego zespołu

Autor: oprac. WOK • Źródło: Mat. prasowe, Rynek Zdrowia13 czerwca 2022 13:30

Sepsa. - W Polsce nadal wiemy o sepsie zbyt mało, szczególnie, jeśli porównamy nasz system z innymi krajami Unii Europejskiej - mówi prof. Andrzej Kübler i apeluje do ministra zdrowia o powołanie zespołu ds. przeciwdziałania tej chorobie. Każdego roku sepsa powoduje więcej zgonów niż wszystkie nowotwory.

Sepsa powoduje więcej zgonów niż wszystkie nowotwory. Eksperci chcą specjalnego zespołu
Sepsa. Prof. Andrzej Kübler: - W Polsce nadal wiemy o sepsie zbyt mało. Fot. Mat. prasowe
 • Sepsa to jeden z największych problemów zdrowotnych XXI wieku - zaznaczają specjaliści zajmujący się chorobami zakaźnymi
 • Według aktualnych wyników badań epidemiologicznych rocznie na świecie na sepsę zapada 48,8 mln osób, a śmierć w jej wyniku ponosi aż o 11 mln pacjentów
 • - Te zatrważające dane pokazują, jak bardzo potrzebne są rozwiązania systemowe, które pozwolą rozpoznawać sepsę we wczesnym stadium - wskazują specjaliści
 • Prof. Andrzej Kübler, prezes Stowarzyszenia „Pokonać sepsę” zaapelował do Ministerstwa Zdrowia o powołanie Zespołu Ekspertów ds. Przeciwdziałania Sepsie

Sepsa powoduje więcej zgonów niż wszystkie nowotwory

Sepsa jest zagrażającą życiu reakcją organizmu na zakażenie. Dochodzi wtedy do dysfunkcji ważnych dla życia narządów. Najczęściej przyczyną sepsy są zakażenia układu oddechowego, infekcje w obrębie jamy brzusznej, zapalenie opon mózgowych i infekcje układu moczowego, może ją jednak wywołać każde zakażenie.

Sepsa może wystąpić w każdym wieku, jednak są grupy, które są na nią najbardziej narażone. Należą do nich: noworodki, niemowlęta w pierwszych sześciu miesiącach życia, osoby po 65. roku życia, pacjenci z upośledzoną odpornością oraz osoby chorujące przewlekle.

Każdego roku sepsa powoduje więcej zgonów niż wszystkie nowotwory. Opublikowane na łamach pisma “Lancet” w styczniu 2020 roku wyniki badań pokazują, że obecnie na świecie na sepsę zapada 48,8 mln osób, a śmierć z jej powodu dotyka aż 11 mln pacjentów.

Pandemia zwiększyła liczbę przypadków sepsy

Dwa lata pandemii COVID-19 wpłynęły znacząco na wzrost liczby przypadków sepsy z powodu infekcji wirusowej. Niedawna globalna analiza przypadków COVID-19 leczonych na OIT-ach wykazała że objawy sepsy występowały u 79 proc. leczonych. Obserwacje prowadzone w polskich OIT wskazują, że u ponad 90 proc. pacjentów leczonych z powodu COVID-19 występowały objawy sepsy.

Niezbędnym elementem, pozwalającym na odwrócenie rosnącego trendu występowania zakażeń krwi, jest wprowadzenie rejestru przypadków sepsy. Pozwoli to wykazać, ilu pacjentów choruje rocznie na sepsę, a ilu umiera. W Polsce pacjenci diagnozowani są często w momencie, kiedy choroba jest już zaawansowana, a szanse na wyleczenie są wówczas ograniczone.

Objawy zakażenia są nieswoiste i stwarzają trudności diagnostyczne. W diagnostyce sepsy niezmiernie istotne jest jak najszybsze wykonanie badań mikrobiologicznych.

W tym celu pobiera się materiały na tzw. posiew. Najważniejszym materiałem dla potwierdzenia sepsy jest krew. Niestety, zdaniem ekspertów, w Polsce posiewy krwi wykonywane są zbyt rzadko i nie zawsze prawidłowo.

Sepsa. "Takie działania musimy wdrożyć"

Podczas XXXIII Konferencji „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii” i IV Kongresu „Pokonać Sepsę” prof. Andrzej Kübler, prezes Stowarzyszenia „Pokonać sepsę” zaapelował do Ministerstwa Zdrowia w sprawie konieczności powołana Zespołu Ekspertów ds. Przeciwdziałania Sepsie. Głównym zadaniem zespołu będzie opracowanie i wdrożenie w polskim systemie opieki zdrowotnej kompleksowego programu zwalczania sepsy, a także podniesienie skuteczności, rozpoznawania i poprawy wyników jej leczenia.

Obecni na konferencji polscy eksperci zwrócili uwagę, że powołanie Zespołu ds. Przeciwdziałania Sepsie jest teraz priorytetem. Zdaniem ekspertów niezwłocznie powinny zostać wdrożone poniższe działania, które pozwolą skutecznie walczyć z sepsą:

 • Powołanie Zespołu Eksperckiego przy Ministerstwie Zdrowia, który opracuje Narodową Strategię ds. Walki z Sepsą
 • Powołanie w szpitalach wielodyscyplinarnych zespołów, zajmujących się rozpoznawaniem i leczeniem sepsy. Aby zmniejszyć liczbę pacjentów, których dotyka sepsa, należy wdrożyć dobrze funkcjonujące zespoły szybkiego reagowania, monitorować i oceniać skuteczność działań profilaktycznych i leczniczych
 • Ustandaryzowanie procedur obligujących pobieranie krwi na posiew, jej przechowywania, transportu i właściwej interpretacji wyników w przypadku podejrzenia wystąpienia sepsy, co pozwoli w krótkim czasie postawić trafną diagnozę w stanie zagrożenia życia. Posiew krwi stanowi podstawową metodę diagnostyczną umożliwiającą prawidłowe rozpoznanie i leczenie sepsy
 • Wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej jedenastej rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11), która zawiera odpowiednie kodowanie dla sepsy
 • Wprowadzenie Krajowego Rejestru Przypadków Sepsy, który pozwoli na skuteczne oszacowanie epidemiologiczne występowania sepsy i związanego z nią ryzyka
 • Włączenie edukacji na temat sepsy do wszystkich programów szkolenia medycznego, przed- i podyplomowego, mającego na celu poprawę wiedzy na temat sepsy, jako globalnego zagrożenia zdrowotnego
 • Podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat sepsy poprzez programy edukacyjne.

Zwiększajmy świadomość walki z zakażeniami krwi w Polsce

- Powołanie Zespołu ds. Przeciwdziałania Sepsie jest kluczowe dla zapobiegania i leczenia tej choroby. Niestety, w Polsce nadal wiemy o sepsie zbyt mało, szczególnie, jeśli porównamy nasz system z programami przeciwdziałania sepsie w innych krajach UE. U nas nadal nie jest wprowadzony powszechny program monitorowania zakażeń krwi - podkreśla prof. Andrzej Kübler, prezes Stowarzyszenia „Pokonać sepsę”.

Zwraca, że problem ten jest bardzo poważny, ponieważ każdego roku z powodu sepsy umiera bardzo wiele osób.

- Aby móc zmniejszyć śmiertelność z powodu sepsy, potrzebujemy, m.in. narzędzi do kontroli jakości, powinniśmy wdrożyć zespoły szybkiego reagowania, monitorować i oceniać skuteczność działań profilaktycznych i leczniczych. Należy pamiętać, że szybkie rozpoznanie sepsy i wdrożenie odpowiedniego leczenia obniża śmiertelność pacjentów - powiedział prof. Kübler.

- Powinniśmy zwiększać świadomość walki z zakażeniami krwi w Polsce. Konieczne jest wyszkolenie w tym zakresie zarówno młodych lekarzy jak i całego personelu medycznego. Ważne, byśmy mogli w pełni monitorować sepsę w Polsce i znacznie wcześniej rozpoczynać jej leczenie na oddziałach szpitalnych - podkreśla prof. Marzenna Bartoszewicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej w woj. dolnośląskim, wiceprezes Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum