Obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne. MZ wprowadza ważne zmiany

Autor: oprac. JKB • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia01 sierpnia 2022 09:30

Opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych. Zostały w nim ujęte m.in. zakażenia i choroby zakaźne w przypadku których  przeprowadza się obowiązkowe badania.

Obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne. MZ wprowadza ważne zmiany
Określono w rozporządzeniu badania sanitarno-epidemiologiczne. Fot. AdobeStock
 • Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych opublikowano w Rządowym Centrum Legislacji
 • W rozporządzeniu ujęto m.in. listę chorób zakaźnych, w przypadku których przeprowadza się wspomniane badania, a także podano sposób dokumentowania badań sanitarno-epidemiologicznych
 • W projekcie zostały ustalone również rodzaje obowiązkowych badań oraz terminy ich przeprowadzania

Obowiązkowe badania. Nowy projekt rozporządzenia ministra zdrowia

W Rządowym Centrum Legislacyjnym pojawił się projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych. Dokument został poparty ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W projekcie ustalono:

 1. zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku wystąpienia których lub podejrzenia wystąpienia przeprowadza się obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne;
 2. rodzaje prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
 3. rodzaje obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych oraz terminy przeprowadzania tych badań;
 4. sposób dokumentowania badań sanitarno-epidemiologicznych oraz sposób dokumentowania wyników tych badań;
 5. wzór karty badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 6. wzór orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwanego dalej „orzeczeniem lekarskim dla celów sanitarno-epidemiologicznych”;
 7. sposób postępowania z osobą, u której stwierdzono przeciwwskazania do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Obowiązkowe badania. Długa lista chorób

Jak czytamy w dalszej części rozporządzenia, państwowy powiatowy inspektor sanitarny po uzyskaniu informacji o podejrzeniach albo przypadkach zakażeń, zachorowań albo zgonów z powodu choroby zakaźnej, w ramach prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego kieruje na badania dla celów nadzoru epidemiologicznego w kierunku:

 1. błonicy;
 2. brucelozy;
 3. cholery;
 4. czerwonki bakteryjnej;
 5. duru brzusznego i zakażeń pałeczkami durowymi;
 6.  duru wysypkowego (w tym choroby Brill-Zinssera) i innych riketsjoz;
 7. durów rzekomych A, B, C i zakażeń pałeczkami rzekomodurowymi;
 8.  dżumy;
 9.  giardiozy;
 10.  gorączki Q;
 11. gruźlicy płuc;
 12. grypy wywołanej szczepem pandemicznym wirusa lub grypy ptaków u ludzi;
 13. jersiniozy;
 14. kampylobakteriozy;
 15. kiły;
 16. kryptosporydiozy;
 17. krztuśca;
 18. leptospirozy;
 19. nosacizny;
 20. odry;
 21. ornitozy;
 22. ospy małpiej;
 23. ospy prawdziwej;
 24. ostrego nagminnego porażenia dziecięcego (poliomyelitis) oraz zakażeń wirusem polio;
 25. płonicy;
 26. różyczki;
 27. salmoneloz oraz zakażeń wywołanych innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella niż Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B, C;
 28. tularemii;
 29. wąglika;
 30. wirusowych gorączek krwotocznych, w tym żółtej gorączki;
 31. wirusowych zapaleń wątroby (A, B, C, inne) oraz zakażeń wywołanych przez wirusy zapalenia wątroby;
 32.  wścieklizny;
 33. zakażenia wirusem bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (MERS);
 34. zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
 35. zakażenia wirusem zachodniego Nilu;
 36. zakażeń żołądkowo-jelitowych lub zatruć pokarmowych o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej;
 37. zakażeń werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC);
 38. zakażeń wirusem zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS).

Co ważne, obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne oraz wyniki tych badań są dokumentowane w dokumentacji medycznej w sposób czytelny i w porządku chronologicznym, a w przypadku prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej – w sposób zapewnianiający niezaprzeczalność i integralność danych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum