Małpia ospa w Europie. Najważniejsze środki ostrożności, zalecenia i diagnostyka

Autor: oprac. JKB • Źródło: GIS, Rynek Zdrowia30 maja 2022 10:00

27 maja minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał trzy rozporządzenia dotyczące działań prewencyjnych w związku z małpią ospą. Określają one m.in. zasady zgłaszania przypadków zakażenia, kwarantanny oraz hospitalizacji osób z podejrzeniem albo chorych.

Małpia ospa w Europie. Najważniejsze środki ostrożności, zalecenia i diagnostyka
GIS przypomina o środkach ostrożności w przypadku małpiej ospy. Fot. AdobeStock
 • W związku z doniesieniami dotyczącymi kolejnych przypadków małpiej ospy w Europie, minister zdrowia Adam Niedzielski wydał trzy rozporządzenia wprowadzające działania prewencyjne
 • Dokumenty te odnoszą się do m.in. zgłaszania przypadków zakażeń, kwarantanny oraz hospitalizacji osób z podejrzeniem albo chorych na małpią ospę
 • We współpracy z ekspertami chorób zakaźnych oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowano materiały informacyjne dotyczące ospy małpiej oraz zaleceń i diagnostyki w tym zakresie – czytamy

Małpia ospa. Najważniejsze informacje dotyczące choroby

Jak przypomina GIS, małpia ospa (Monkeypox) jest infekcją wirusową wywołaną przez wirus ospy małpiej (MPXV) należący do rodzaju Orthopoxvirus. MPXV występuje w dwóch odmianach - zachodnioafrykańskiej oraz środkowoafrykańskiej, które różnią się ciężkością przebiegu. Obecne zawleczenia do Europy są spowodowane odmianą zachodnioafrykańską, która ma łagodniejszy przebieg.

7 maja Wielka Brytania zgłosiła pierwszy w Europie przypadek małpiej ospy – wykryto go u osoby podróżującej z Nigerii. Do 27 maja w Europie zanotowano łącznie ponad 300 potwierdzonych oraz podejrzanych przypadków.

Co ważne, małpia ospa jest chorobą odzwierzęcą, która w sprzyjających warunkach (bliski kontakt, kontakty intymne) może się przenosić człowiek-człowiek, jednakże MPXV nie rozprzestrzenia się łatwo między ludźmi.

Wirus może się przenosić przez:

 • kropelki z dróg oddechowych podczas bezpośredniego i długotrwałego kontaktu twarzą w twarz,
 • bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi osoby zakażonej, kontakt błony śluzowej lub nienaruszonej skóry ze zmianami skórnymi osoby zakażonej, w tym kontakt seksualny,
 • przedmioty skażone wirusem, takie jak pościel, przedmioty używane przez zakażonego, w tym odzież.

Okres inkubacji wynosi zazwyczaj od 6 do 13 dni, ale również może wynieść nawet od 5 do 21 dni.

Jakie są najczęstsze objawy zakażenia?

Istotnym punktem związanym z małpią ospą jest fakt, że choroba ta przejawia się poprzez różne objawy, w zależności od etapu zakażenia.

Objawy początkowe:

 • wysoka gorączka, powyżej 38,50C,
 • uogólnione lub miejscowe powiększenie węzłów chłonnych (w odróżnieniu od ospy wietrznej, w której jest rzadsze),
 • ból głowy,
 • ból mięśni,
 • ból pleców,
 • znaczne osłabienie.

Dalsze objawy:

 • po 1-3 dniach u pacjenta rozwija się wysypka (w kolejności: plamki, grudki, pęcherzyki, krosty, strupki),
 • wysypka zazwyczaj zaczyna się na twarzy i następnie rozprzestrzenia się na inne części ciała,
 • w czasie wystąpienia wysypki osoba chora jest zakaźna,
 • wysypka utrzymuje się przez 2-4 tyg.,
 • blizny po odpadnięciu strupów na skutek wysypki są bardzo głębokie, ale zanikają w okresie 1-4 lat.

Jaki jest schemat postępowania w przypadku zakażeń?

GIS podkreśla, że przypadki podejrzenia zachorowania na małpią ospę podlegają niezwłocznie zgłoszeniu przez lekarza do powiatowego inspektora sanitarnego na numer telefonu alarmowego.

Obowiązek hospitalizacji:

 1. osoby podejrzane o zachorowanie na ospę małpią podlegają obowiązkowej hospitalizacji – do czasu ustalenia innej etiologii zachorowania albo wykluczenia zakażenia wirusem ospy małpiej,
 2. osoby, u których potwierdzono laboratoryjnie zakażenie wirusem ospy małpiej – podlegają obowiązkowej hospitalizacji przez czas wskazany przez lekarza (do czasu całkowitego wygojenia się pęcherzy i odpadnięcia strupów).

Obowiązek kwarantanny albo nadzoru epidemiologicznego:

 1. osoby, które miały styczności (bliski kontakt) z osobą podejrzaną o zachorowanie na ospę małpią, zgodnie z decyzją państwowego powiatowego inspektora sanitarnego podlegają: obowiązkowej kwarantannie albo nadzorowi epidemiologicznemu – do czasu ustalenia innej etiologii zachorowania albo wykluczenia zakażenia wirusem ospy małpiej u osoby, która była źródłem narażenia,
 2. osoby, które miały styczność (bliski kontakt) z osobą, u której potwierdzono zakażenie lub zachorowania na ospę małpią, podlegają obowiązkowej kwarantannie przez okres czasu trwający do 21 dnia licząc od dnia następującego po ostatnim dniu styczności.

Małpia ospa. Co z trwałością wirusa w środowisku?

Jak wyjaśnia GIS, pokswirusy należą do wirusów osłonkowych, jednakże wykazują większą odporność na wysychanie oraz zwiększoną tolerancję na temperaturę i zmiany pH w porównaniu z innymi wirusami tego typu. Materiał pochodzący od zakażonych pacjentów lub przedmioty pozostają zakaźne przez miesiące, a nawet lata.

Co jednak ważne, pokswirusy są wrażliwe na dostępne preparaty dezynfekujące, chociaż mogą być mniej wrażliwe na preparaty organiczne ze względu na zmniejszoną zawartość lipidów w osłonce.

Podstawowe zasady dezynfekcji:

 • sprzątanie pomieszczenia, w którym przebywała osoba zakażona MPXV, powinno odbywać się bez wzniecania kurzu,
 • do regularnego sprzątania pomieszczeń powinny być używane preparaty stosowane w podmiocie leczniczym,
 • odzież i bieliznę należy prać w temperaturze nie niższej niż 60°C,
 • do sprzątania i dezynfekcji zalecane jest używanie sprzętu jednorazowego użytku,
 • personel wykonujący sprzątanie i dezynfekcję w pomieszczeniu, w którym przebywa zakażony MPXV powinien być zabezpieczony w minimalny zestaw środków ochrony osobistej,
 • zakładanie i zdejmowanie ŚOI powinno być nadzorowane przez przeszkolony personel,
 • higienę rąk należy przeprowadzać każdorazowo po zdjęciu rękawiczek,
 • postępowanie z odpadami powinno odbywać się zgodnie z polityką podmiotu leczniczego oraz procedurami opartymi na obowiązujących przepisach prawa,
 • pracownicy zajmujący się gospodarką odpadami powinni używać ŚOI.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum