PAP/ Rynek Zdrowia | 13-03-2015 15:33

Wspieranie innowacyjności: mają być ulgi i zwolnienia podatkowe

Należy uzbroić polską gospodarkę w zdolność skutecznego konkurowania ze światem - podkreślił w piątek (13 marca) prezydent Bronisław Komorowski na Uniwersytecie Rzeszowskim. Poinformował, że skierował do Sejmu projekt zmian w prawie dotyczący wspierania innowacyjności.

Prezydent mówił, że projekt zmian w prawie zakłada po pierwsze zwolnienie z CIT przedsiębiorstw inwestujących wyłącznie w innowacyjne przedsięwzięcia. Projekt zakłada również wprowadzenie ulgi na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce.

Zaproponował w projekcie, aby przedsiębiorcy, niezależnie od wyniku działalności badawczo-rozwojowej, mogli odliczać do 120 proc. nakładów poniesionych na badania i rozwój - w przypadku dużych firm; a małe i średnie mogły odliczyć do 150 proc. Według prezydenta to jest bodziec, który może w sposób istotny wpłynąć na pobudzenie innowacyjności.

Komorowski podkreślił, że aby zwiększyć poziom innowacyjności polskiej gospodarki konieczne są też zmiany dotyczące szkolnictwa wyższego. Jak zaznaczył, nie da się zwiększyć poziomu innowacyjności, "jeśli będą utrzymywane mechanizmy izolujące polską naukę, szkolnictwo wyższe od trendów, osiągnięć i możliwości świata zewnętrznego".

Propozycja prezydenta obejmuje nowelizację ustaw: o szkolnictwie wyższym, instytutach badawczych, Polskiej Akademii Nauk, stopniach naukowych i tytule naukowym, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemcach, podatku CIT, podatku PIT, rachunkowości i swobodzie działalności gospodarczej.

Ich celem ma być wsparcie innowacyjności polskiej gospodarki, zarówno od strony sektora nauki, jak i przedsiębiorczości. Projekt zakłada ułatwienia w uzyskiwaniu ulg podatkowych za wydatki na badania i rozwój.

Prezydencki projekt zapowiada zniesienie opodatkowania wkładu w postaci własności intelektualnej i przemysłowej z publicznych uczelni i jednostek badawczych; ma to zwiększyć zakres komercjalizacji badań naukowych i współpracy nauki z biznesem.

Proponuje także wprowadzenie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej definicji venture capital tzw. spółki kapitałowej podwyższonego ryzyka oraz zwolnienie dochodów takiej spółki z CIT z tytułu zbycia akcji. Definicja ta powinna preferować małe fundusze i dotyczyć tylko prowadzenia działalności inwestycyjnej na nieregulowanym rynku.

W projekcie proponuje się, że podstawą odliczania kosztów na badania i rozwój będzie przychód, a w koszty uzyskania przychodów będą mogły być wliczane do wydatków na badania i rozwój bez względu na końcowy wynik tej działalności. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogłyby dodatkowo odliczyć 50 proc. wydatków poniesionych na badania i rozwój, a duże przedsiębiorstwa - 20 proc.

Prezydent zapowiada też ułatwianie rozporządzania majątkiem przez uczelnie, instytuty badawcze i Polską Akademię Nauk. Chce m.in. podnieść progi - z 20 tys. euro do 132 tys. euro - wartości rynkowej majątku PAN, którym akademia może rozporządzać samodzielnie.