Wojskowy Instytut Medyczny otrzymał status państwowego instytutu badawczego

Autor: oprac. MP • Źródło: WIM/Rynek Zdrowia12 października 2022 11:07

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie otrzymał status państwowego instytutu badawczego. - Status oznacza nie tylko symboliczną zmianę jego nazwy, ale przede wszystkim ustala nowy etap w rozwoju naszej placówki - przyznaje gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM.

Wojskowy Instytut Medyczny otrzymał status państwowego instytutu badawczego
Wojskowy Instytut Medyczny państwowym instytutem badawczym Fot. PAP/Albert Zawada
 • Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie otrzymał status państwowego instytutu badawczego
 • Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października i zgodnie z nim oficjalna nazwa instytutu będzie brzmiała Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy
 • Dyrekcja WIM podkreśla, że to nie tylko symboliczna zmiana nazwy, ale przede wszystkim nowy etap rozwoju instytutu

Wojskowy Instytut Medyczny otrzymał status państwowego instytutu badawczego

- Zaplanowane do wykonania w perspektywie najbliższej dekady zadania naukowo-badawcze i inwestycyjne oraz przeznaczone na ten cel środki finansowe w kwocie ponad 100 mln zł, pochodzące z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, pozwolą WIM podnieść skalę i jakość prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym przede wszystkim służących wsparciu potrzeb bezpieczeństwa państwa i Sił Zbrojnych - czytamy w komunikacie WIM.

Instytut wskazuje, że "uproszczeniu i usprawnieniu ulegną także procedury zlecania WIM-PIB zadań do wykonania przez podmioty zewnętrzne, zwłaszcza jednostki budżetowe, co na pewno zwiększy rynkowe zainteresowanie ofertą instytutu, pozwalając na lepsze niż do tej pory wykorzystanie zdolności i stojącego za nimi potencjału medycznego, badawczego, szkoleniowo-dydaktycznego i naukowego wytworzonego w okresie minionych lat w naszej placówce".

Od 19 października "Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy"

- Jestem przekonany, że nowy - państwowy status naszego instytutu, oznacza nie tylko symboliczną zmianę jego nazwy, ale przede wszystkim ustala nowy etap w rozwoju naszej placówki - przyznaje w komunikacie gen. broni prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

- Transformację, która w perspektywie najbliższych lat znacząco przyczyni się do osiągania kolejnych, jeszcze bardziej zaawansowanych, dojrzałych etapów rozwoju, idących wraz z tym zdolności w pozyskiwaniu środków finansowych oraz inwestycji w rozwój infrastruktury i najważniejszego zasobu instytutu - kapitału ludzkiego - dodaje.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów instytut używa nazwy "Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy", a nadzór nad nim sprawuje minister obrony narodowej.

Przedmiotem działania WIM jest:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze wielodziedzinowym, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń związanych z działalnością sił zbrojnych w czasie pokoju, kryzysu i wojny,
 • przystosowywanie wyników prowadzonych prac do wykorzystania w praktyce oraz upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie nauk medycznych, z uwzględnieniem potrzeb obronności państwa,
 • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie nauk medycznych oraz upowszechnianie nowych technologii medycznych lub metod leczenia,
 • uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia przez wykonywanie działalności leczniczej,
 • realizacja badań klinicznych.

Natomiast w ramach wskazanych działań instytut:

 • realizuje badania i programy naukowe w zakresie medycyny klinicznej oraz nauk podstawowych;
 • prowadzi działalność w zakresie medycznej i ekonomicznej informacji naukowej, wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw i wynalazczość oraz ochronę własności przemysłowej i intelektualnej;
 • prowadzi działalność wydawniczą.

Źródłem finansowania zadań WIM są środki finansowe:

 • uzyskane z przychodów własnych w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności badawczo-rozwojową oraz gospodarczą;
 • pozyskiwane ze źródeł, o których mowa w art. 18 ust. 8 oraz art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych;
 • z realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Agencję Badań Medycznych, Europejską Agencję Obrony (EDA) oraz Europejski Fundusz Obronny (EDF);
 • pozyskiwane na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
 • pozyskiwane z innych źródeł.

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum