V Kongres Wyzwań Zdrowotnych: poznaj oblicza nowych technologii w medycynie

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 11 stycznia 2020 08:13

Inżyniera biomedyczna, zastosowanie robotów oraz sztucznej inteligencji w praktyce klinicznej, korzystanie przez pacjentów z urządzeń i aplikacji mobilnych. To tylko wybrane zagadnienia, związane z prawdziwą ekspansją nowych technologii medycznych, o których będziemy rozmawiać podczas V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC, Katowice, 5-6 marca 2020 r.).

Robot medyczny Robin Heart; FOT. PTWP

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach kolejny raz stanie się miejscem wydarzenia, podczas którego spotkają się wybitni specjaliści reprezentujący, między innymi kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele świata nauki, polityki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, pacjentów, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów.

Podczas marcowego V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC, Katowice, 5-6 marca 2020). odbędzie się ponad 60 sesji. Jeden z sześciu bloków tematycznych HCC 2020 dotyczyć będzie różnych aspektów projektowania, wdrażania oraz stosowania innowacyjnych technologii medycznych. W trakcie V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych poznamy także laureatów II Konkursu Start-Up-Med.

Już wkrótce ruszy rejestracja na HCC 2020.
Więcej o tym wydarzeniu: www.hccongress.pl

Bioinżynieria i roboty m.in. na sali operacyjnej
- Obecność bioinżynierów w szpitalach nie jest już dzisiaj nowością. To obecnie potrzeba chwili, gdyż coraz więcej aparatury w placówkach medycznych wymaga obsługi właśnie na poziomie wiedzy inżynierskiej - mówi Rynkowi Zdrowia prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uczestniczący w pracach Rady Programowej V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

- Kształcenie na kierunku bioinżynieria obejmuje dwa zasadnicze obszary. Po pierwsze jest to edukacja inżynierów angażujących się rozwój nowych technologii medycznych, a także - w szerszym ujęciu - dedykowanych zdrowiu, ergonomii itp. Po drugie część inżynierów medycznych kształconych jest przede wszystkim na potrzeby pracy w jednostkach ochrony zdrowia - tłumaczy prof. Marek Gzik.

- Mamy za mało specjalistów z wysokimi kompetencjami do realizowania usług medycznych. By ich zastąpić mogą nam pomóc innowacyjne technologie, w tym robotyka - uważa prof. Zbigniew Nawrat, prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej, również biorący udział w pracach Rady Programowej HCC 2020.

Jak mówi prof. Nawrat, dyrektor Instytut Protez Serca w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, roboty medyczne mają tę szczególną umiejętność, iż mogą wykonać pracę na odległość, czyli przekazać działanie w miejscu, gdzie jest potrzebny lekarz, ale nie jest dostępny. Pozwalają też na zwiększenie precyzji i uzyskanie powtarzalności czynności np. w chirurgii czy przygotowywaniu leków w szpitalu.

Technologie mobilne skracają drogę do lekarza
Z kolei dr hab. Paweł Balsam z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, członek zarządu Europejskiej Asocjacji Zaburzeń Rytmu Serca, zwraca uwagę, że w sytuacji niedoboru lekarzy w Polsce, należy między innymi szukać rozwiązań mobilnych, szczególnie dla pacjentów z chorobami przewlekłymi,

- Pamiętajmy, że u osób chorych przewlekle zaniedbania dotyczące m.in. opieki w zakresie kontroli czynników ryzyka prowadzą do zaostrzeń choroby - chodzi na przykład o niewydolność serca, cukrzycę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), czy migotanie przedsionków - wylicza specjalista.

- Są już dostępne zarówno urządzenia, jak i oprogramowania mobilne, a także rozwiązania obejmujące sztuczną inteligencję, które pozwalają monitorować stan pacjenta chorego przewlekle, a tym samym zapobiegać zaostrzeniom tych jednostek chorobowych - mówi dr hab. Paweł Balsam.

I dodaje: - Dzięki technologiom mobilnym poprawia się dostęp pacjentów do specjalistów. Pamiętajmy jednak, że zdrowie mobilne czy telemedycyna nie mają zastępować lekarzy, ale przybliżać ich do pacjentów, stwarzając chorym większy komfort oraz poczucie bezpieczeństwa.

Wybrana tematyka sesji poświęconych najnowszym technologiom medycznym podczas V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Inżynieria biomedyczna
• Główne cele kształcenia na kierunku bioinżynieria
• Znaczenie inżynierii biomedycznej w rozwoju nowych technologii medycznych
• Jak wykorzystujemy w Polsce potencjał inżynierii biomedycznej
• Współpraca personelu medycznego z bioinżynierami na sali operacyjnej

Roboty medyczne
• Zakres stosowania systemów robotowych w medycynie - m.in. w chirurgii, rehabilitacji i diagnostyce
• Robot - niewolnik lekarza czy bohater pacjenta?
• Wybrane kierunki rozwoju robotyki medycznej
• Radiochirurgia robotowa
• Finansowanie procedur z zastosowaniem robotów medycznych w Polsce

Nie chodzi o gadżety, czyli aplikacje i urządzenia mobilne dla zdrowia
• Aplikacje i urządzenia mobilne w medycynie - jaki to rynek?
• Przykłady zastosowań technologii mHealth - m.in. w monitorowaniu stanu pacjenta chorego przewlekle
• Technologie mobilne nie zastąpią lekarzy, ale przybliżają ich do pacjentów
• W jakim stopniu rozwiązania mobilne mogą złagodzić deficyty kadrowe w ochronie zdrowia?
• E-usługi w opiece zdrowotnej a nowi klienci rynku medycznego -- smartfony w rękach millenialsów i pokolenia Z

Sztuczna inteligencja w medycynie
• Sztuczna inteligencja - „tylko wsparcie” czy „prawa ręka” lekarza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych?
• Wybrane obszary zastosowań sztucznej inteligencji w praktyce klinicznej
• Etyka i bezpieczeństwo stosowania rozwiązań AI w opiece nad pacjentami
• Analiza barier we wdrażaniu sztucznej inteligencji w placówkach ochrony zdrowia
• Perspektywy i kierunki rozwoju sztucznej inteligencji w medycynie

II Konkurs Start-Up-Med - zgłoś swój udział!
Przypomnijmy, że trwa druga już edycja Konkursu Start-Up-Med - imprezie towarzyszącej V Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC), który odbędzie się w dniach 5-6 marca 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Główne cele Konkursu:
• Wybór i wyróżnienie start-upów tworzących najbardziej kreatywne innowacje produktowe lub procesowe, o istotnym znaczeniu dla pacjentów, jak i systemu opieki zdrowotnej oraz o znacznej opłacalności wdrożenia, obejmujące szeroko rozumiane technologie medyczne, zarówno technologie lekowe, jak i nielekowe (w tym m.in. wyroby medyczne, rozwiązania z zakresu diagnostyki i technologii teleinformacyjnych)
• Wybór i wyróżnienie podmiotów opracowujących i wdrażających rozwiązania organizacyjne, usprawniające funkcjonowanie różnych obszarów systemu opieki zdrowotnej
• Promocja najciekawszych innowacji i ich autorów, w tym możliwość zaprezentowania rozwiązań liderom sektora medycznego w Polsce podczas V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Zgłoszenia start-upów można wysyłać drogą elektroniczną do 30 stycznia 2020 roku wyłącznie na formularzu zgłoszenia dostępnym TUTAJ.

Więcej o Konkursie Start-Up-Med i jego regulamin:
www.rynekzdrowia.pl

W ramach konkursu ocena zgłoszeń będzie prowadzona w ramach dwóch kategorii:
• Start-up
• Ośrodek medyczny/naukowy

W Kategorii Start-up, dedykowanej start-upom tworzącym innowacyjne technologie, zgłoszenia mogą być nadsyłane przez:
• Przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową
• Osoby fizyczne prowadzące działalność badawczo-rozwojową

W Kategorii Ośrodek medyczny/naukowy - dedykowanej podmiotom tworzącym innowacje technologiczne i organizacyjne - zgłoszenia mogą być nadsyłane przez:
• Podmioty lecznicze (w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej);
• Jednostki naukowe (tj. organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę).

Zgłoszone przedsięwzięcia oceni grono ekspertów tworzących Jury Konkursu Start-Up-Med. W każdej z kategorii - na podstawie przyznanej liczby punktów - wyłonionych zostanie po pięciu finalistów o najwyższej liczbie punktów.

Finaliści zostaną zaproszeni do zaprezentowania się w trakcie V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Zwycięzcy w każdej z kategorii zostaną wyłonieni w głosowaniu Jury po prezentacji, a także drodze plebiscytu internetowego. Oba głosowania są niezależne od siebie.

Uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom w obu kategoriach Konkursu, laureatom głosowania internetowego oraz wyróżnień dla pozostałych finalistów Konkursu, odbędzie się 5 marca 2020 r. podczas Gali V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC 2020) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować pod adres e-mail:
startup_med@ptwp.pl

Laureaci pierwszej edycji Konkursu Sart-Up-Med:
• I miejsce zajęła firma Genomtec SA za Genomtec ID, prezentująca mobilny system do genetycznej identyfikacji zakażeń.
• Laureatem drugiej nagrody został chirurg ortopeda Stanisław Radoń - za dynamiczny stabilizator kręgosłupa.
• Trzecią nagrodę zdobyła firma BrainScan Sp. z o. o. za zastosowanie sztucznej inteligencji w poprawie efektywności interpretacji badań TK mózgu.

***

Na obszerny program V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, 5-6 marca 2020 roku), złoży się ponad 60 sesji w sześciu ścieżkach tematycznych:

• Polityka zdrowotna
• Finanse i zarządzanie
• Terapie
• Nowe technologie
• e-Zdrowie
• Edukacja

Uczestnicy poprzednich edycji Kongresu wielokrotnie podkreślali, że stan zdrowia współczesnych społeczeństw nie zależy wyłącznie od samej medycyny oraz sposobu zorganizowania i finansowania systemu opieki zdrowotnej. Równie ważne jest budowanie powszechnej świadomości znaczenia zdrowego stylu życia, profilaktyki i szeroko rozumianych działań zapobiegających chorobom. Dlatego także podczas V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych nie zabraknie sesji poświęconych tym zagadnieniom.

Organizatorem Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP, wydawca m.in. magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.

Wydarzenia towarzyszące V Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych:
• III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC)
• II Konkurs Start-Up-Med
• Rozstrzygnięcie III edycji Konkursu „Zdrowy Samorząd”

Więcej o Kongresie Wyzwań Zdrowotnych i wydarzeniach towarzyszących: 
www.hccongress.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum