SAMHSA/Rynek Zdrowia | 23-11-2010 12:00

USA: jeden na pięciu Amerykanów ma problemy psychiczne

Raport amerykańskiej agencji rządowej ds. zdrowia psychicznego ujawnia, że co piąty mieszkaniec USA może mieć problemy psychiczne.

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) ogłosiła wyniki rozległych badań ankietowych przeprowadzonych na grupie ponad 67 tysięcy ludzi. 

Badanie dotyczyło 2009 roku i wykazało m.in., że aż jedna piąta obywateli USA może mieć problemy psychiczne oraz, że na dziesięć osób z chorobami psychicznymi w USA pomoc lekarską otrzymało mniej cztery osoby. 

Badanie ujawniło także, że w ubiegłym roku prawie 8 i pół miliona Amerykanów miało myśli samobójcze, a także, że osoby bezrobotne częściej mają problemy psychiczne niż osoby zatrudnione w pełnym wymiarze (17,7 do 27,7 proc.). Wyniki wskazują także, że kobiety są bardziej narażone na problemy psychiczne niż mężczyźni oraz, że osoby młode (w wieku 18-25 lat) są dwa razy bardziej narażone na choroby psychiczne niż osoby, które przekroczyły 50 roku życia. 

W Polsce szacuje się, że służba zdrowia rejestruje ok. 30 proc. wszystkich zaburzeń i problemów psychicznych, jakie występują w skali kraju, niemniej faktyczna ilość tego typu schorzeń nie jest znana. 

Polski odpowiednik amerykańskich badań ankietowych stanu zdrowia psychicznego Polaków jest opracowywany w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

 

Więcej: SAMHSA