UE: 144 mln euro na nowe badania dotyczące chorób rzadkich

Autor: LJX/Rynek Zdrowia • • 28 lutego 2013 12:39

Komisja Europejska ogłosiła w Dniu Chorób Rzadkich 2013 (28 lutego), że przeznaczy dodatkowe 144 mln euro na finansowanie 26 projektów badawczych dotyczących chorób rzadkich.

UE: 144 mln euro na nowe badania dotyczące chorób rzadkich
Wybrane projekty skupiają ponad 300 uczestników z 29 krajów europejskich i pozaeuropejskich, w tym zespoły z placówek akademickich, MŚP i grupy pacjentów. Celem projektów jest łączenie zasobów i współpraca ponad granicami, aby lepiej poznać choroby rzadkie i znaleźć odpowiednie metody ich leczenia.

Wspomnianych 26 nowych projektów obejmuje szeroki zakres chorób rzadkich, takich jak choroby układu krążenia, zaburzenia metabolizmu i choroby układu odpornościowego. Ich celem będzie opracowanie substancji, które mogą służyć nowym lub ulepszonym terapiom pacjentów, lepsze poznanie przyczyn i mechanizmów chorób rzadkich, lepsza diagnostyka tych chorób oraz poprawa sposobów leczenia chorób rzadkich w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej.

Zespoły będą pracować m.in. nad systemem sztucznego wspomagania wątroby w celu leczenia ostrej niewydolności wątroby, wydajnymi operacjami przetwarzania danych w celu opracowania nowych narzędzi diagnostycznych, biomarkerów i strategii poszukiwania nowych środków w terapii rzadkich chorób nerek oraz opracowaniem leku stosowanego w leczeniu alkaptonurii – choroby genetycznej prowadzącej do poważnego i wczesnego zapalenia stawów, choroby serca i niepełnosprawności – na którą nie ma obecnie skutecznego lekarstwa.

Wiele nowych projektów będzie prowadzonych w ramach Międzynarodowego Konsorcjum ds. Badań nad Chorobami Rzadkimi (IRDiRC). Głównym celem konsorcjum, zainicjowanego przez Komisję Europejską wraz z partnerami krajowymi i międzynarodowymi, jest opracowanie do 2020 r. dwustu nowych terapii w zakresie chorób rzadkich i sposobów diagnozowania większości z nich.  

Łącznie z tymi nowymi projektami liczba finansowanych przez UE wspólnych projektów badawczych dotyczących rzadkich chorób sięgnie blisko 100 w ciągu ostatnich sześciu lat. Ogółem zainwestowano w nie prawie 500 mln euro.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum