WOK/Rynek Zdrowia | 14-05-2019 19:22

Terapie powstające w Polsce nie muszą być przejmowane przez światowych gigantów

- Jedną z idei powstania Agencji Badań Medycznych jest to, by terapie, które zostały opracowane w Polsce, nie były przejmowane przez światowych gigantów, ale pozostały w naszym kraju na etapie badań klinicznych, a następnie ich wdrożenia - mówi dr Radosław Sierpiński, p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych.

Podczas sesji dotyczącej nowych technologii medycznych na EEC 2019; FOT. PTWP

- Chodzi o to, abyśmy nie sprzedawali do innych krajów wszystkiego, co udaje nam się w zakresie nowych terapii stworzyć za olbrzymie publiczne pieniądze, między innymi ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy Narodowego Centrum Nauki - zaznaczył dr Sierpiński w trakcie sesji „Oblicza nowych technologii medycznych - szanse i wyzwania” w ramach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC, Katowice, 13-15 maja 2019 r.).

Pełniący obowiązki prezesa ABM przypomniał, że jednym z głównych zadań Agencji jest finansowanie niekomercyjnych badań klinicznych: - Obecnie w naszym kraju stanowią one zaledwie 1 proc. wszystkich badań klinicznych, podczas gdy w wielu krajach zachodnich ten odsetek sięga ok. 30 proc.

- W naszej odpowiedzialności społecznej musimy zareagować na ten trend. Firmy farmaceutyczne działają dla zysku, co jest w pełni zrozumiałe oraz uzasadnione - są to często przedsiębiorstwa o gigantycznych budżetach porównywalnych z budżetami niektórych państw. Stąd koncentrują się przede wszystkich na tych dziedzinach medycyny, które są rentowne - gdzie jest bardzo dużo pacjentów, a tym samym stopa zwrotu z inwestycji jest wysoka - podkreślał Radosław Sierpiński.

- Niestety, część pacjentów ma to wielkie nieszczęście, że choruje na choroby rzadkie lub ultrarzadkie. Są też choroby występujące w populacji pediatrycznej, które z perspektywy światowych gigantów farmaceutycznych nie staną się przedmiotem ich zainteresowania, bo nie są biznesowo opłacalne. Dlatego musimy wkroczyć tę niszę, aby pacjentom z takimi właśnie chorobami zapewnić dostęp do nowoczesnych, skutecznych terapii - stwierdził p.o. prezesa ABM.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że Agencji Badań Medycznych stanowi bardzo dobre forum do dialogu państwa z przemysłem farmaceutycznym, ale także z podmiotami tworzącymi i dostarczającymi nielekowe technologie nielekowe, w tym m.in. sprzęt medyczny.

- Dzisiaj wartość polskiego rynku badań klinicznych jest szacowana na ok. 2 mld zł. Wydaje się, w prawie 40-milionowym kraju, o bardzo homogennej populacji, ta wartość powinna być trzy razy wyższa. Dlatego jesteśmy otwarci na współpracę m.in. z przemysłem farmaceutycznym - podsumował dr Radosław Sierpiński.