PAP/Rynek Zdrowia | 17-09-2009 15:21

Terapia genowa nadzieją daltonistów?

Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle udowadniają, że dzięki terapii genowej można nauczyć mózg rozpoznawania kolorów.

Nauczenie mózgu rozpoznawania nowego rodzaju informacji sensorycznej, np. rozpoznawania różnych długości fal światła czy częstotliwości dźwięku, jest możliwe tylko we wczesnym dzieciństwie, kiedy mózg jest najbardziej chłonny.

Jednak zdaniem amerykańskich badaczy, przy użyciu zaawansowanych technik genetycznych, można nauczyć dorosłe zwierzęta rozpoznawania kolorów. Być może także u dorosłych ssaków naczelnych będzie można zwiększać możliwości odbierania bodźców sensorycznych.

Badania prowadzone były na małpkach sajmiri, o których wiadomo, że nie rozpoznają kolorów czerwonego i zielonego. Przy użyciu zaawansowanych technik genetycznych badacze uruchomili w komórkach siatkówki u samców małp geny kodujące barwniki wzrokowe (fotopigmenty) obecne u niektórych samic tego gatunku, ale nigdy u samców. Następnie po wykonaniu różnego rodzaju testów biofizycznych i behawioralnych zaobserwowali, że samce sajmiri z aktywnymi genami tych barwników potrafią rozróżniać pomiędzy kolorem czerwonym i zielonym.

Odkrycie potwierdza, że mózg jest zdolny do nauczenia się poznawania zupełnie nowego rodzaju informacji, nawet jeżeli najbardziej plastyczny etap jego rozwoju jest już zakończony.