Śląskie: wnioski o środki UE na rozwój infrastruktury badawczej m.in. w medycynie

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 07 lipca 2017 17:45

Cztery projekty wpłynęły w konkursie dot. unijnego dofinansowania do infrastruktury badawczej sprzyjającej rozwojowi w dziedzinach, w których specjalizować chce się woj. śląskie. Dotyczą one technologii medycznych oraz energetycznych.

Śląskie: wnioski o środki UE na rozwój infrastruktury badawczej m.in. w medycynie
Śląski Uniwersytet Medyczny zgłosił projekt Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Silesia-LabMed (za 106,9 mln zł, w tym 69,5 mln zł wnioskowane do RPO). Fot. PTWP

Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 po raz pierwszy oferuje tego typu wsparcie dla dużych jednostek naukowych, w ramach priorytetu "Nowoczesna gospodarka". Projekty dotyczące "Kluczowej dla regionu infrastruktury badawczej" można było składać od 29 sierpnia ub. roku do końca czerwca br. Budżet konkursu to 221,3 mln zł.

Jak przekazała PAP Beata Goleśna z wydziału rozwoju regionalnego urzędu marszałkowskiego, do konkursu zgłoszono cztery projekty i wszystkie cztery zostały zarejestrowane. Łączna wnioskowana w nich kwota dofinansowania to 162,6 mln zł. Ponieważ mieści się ona w budżecie, wnioskodawcy otrzymają dotacje - jeżeli ich wnioski zostaną pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym i formalnym. Wyniki tej oceny powinny być znane w grudniu br.

Śląski Uniwersytet Medyczny zgłosił projekt Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Silesia-LabMed (za 106,9 mln zł, w tym 69,5 mln zł wnioskowane do RPO).

Projekt ten zakłada modernizację i wyposażenie pomieszczeń laboratoryjnych w Zabrzu, wybudowanie i wyposażenie nowego obiektu w Katowicach-Ligocie, a także stworzenie sieci laboratoriów prowadzących badania nad wpływem czynników środowiskowych w regionie na rozwój i przebieg różnych schorzeń.

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk wraz z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich złożyły projekt zakładający tworzenie innowacyjnych materiałów i metod dla medycyny, w tym w leczeniu trudno gojących się ran (za 9,8 mln zł, w tym 6,4 mln zł z RPO).

Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej wnioskuje o środki na utworzenie Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu "Assist Med Sport Silesia" (za 91,5 mln zł, w tym 67,7 mln zł z RPO). Laboratorium to ma odpowiadać potrzebom prowadzenia badań w obszarze inżynierii biomedycznej służącej do wyrobów medycznych.

Priorytet "Nowoczesna gospodarka" śląskiego RPO zakłada wsparcie służące wzmocnieniu tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacji, określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Woj. Śląskiego na lata 2013-2020 - stąd ukierunkowanie dofinansowania na infrastrukturę służącą medycynie, energetyce i technologiom informacyjno-komunikacyjnym.

Projekty mogące ubiegać się o środki w tym naborze zostały wstępnie określone na etapie prac nad modelem wdrażania strategii innowacji. Tym samym - według samorządowców - są one wynikiem długookresowej współpracy między województwem, a jednostkami naukowymi i instytucjami badawczymi.

Projekty zostały też poddane m.in. szeregowi uzgodnień z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ministerstwem rozwoju. Efektem stały się odpowiednie rekomendacje i ich włączenie do Kontraktu Terytorialnego woj. śląskiego, co było warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie

Przedstawiciele urzędu marszałkowskiego akcentują, że istotą dofinansowania w tym naborze jest powstanie infrastruktury, która uzupełni dotychczasową i nie powieli istniejących zasobów. Inwestycje powinny też przyczynić się do zwiększenia nakładów prywatnych podmiotów na działalność badawczo-rozwojową. To oznacza, że budowana infrastruktura powinna być też dostępna np. dla firm.

Do dofinansowania nie są kwalifikowane konkretne prace badawczo-rozwojowe; w treści projektu należało jednak wskazać planowane badania wraz z opisem ich zastosowania w gospodarce, którym budowane zaplecze będzie służyło. Maksymalne dofinansowanie dla projektu może sięgać 80 proc. jego wartości.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum