SUM, Rynek Zdrowia | 15-04-2021 11:07

Śląskie: SUM uruchamia studia podyplomowe z zakresu badań klinicznych

Śląski Uniwersytet Medyczny, w kooperacji z międzynarodową siecią ośrodków Pratia, uruchamia studia podyplomowe "Badania kliniczne w medycynie".

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; FOT. SUM

  • Przedmiotem umowy między SUM i siecią Pratia jest organizacja i realizacja studiów podyplomowych dotyczących badań klinicznych w medycynie
  • Wartością tych studiów będzie połączenie wiedzy z praktyką - mówi prof. Oskar Kowalski, prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Absolwenci uzyskają kompetencje do ubiegania się o pracę w ośrodkach badań klinicznych w kraju i za granicą

Śląski Uniwersytet Medyczny podpisał umowę z firmą Pratia, największą w Europie, niezależną, międzynarodową siecią ośrodków badań klinicznych, w których realizowane są projekty badawcze dla potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa substancji leczniczych oraz wyrobów medycznych.

Połączenie wiedzy z praktyką

- Pratia szczególną uwagę przykłada do wiodącego na świecie obszaru terapeutycznego, jakim jest onkologia. Nie ma wątpliwości, że pacjenci korzystający z możliwości nieodpłatnego leczenia nowymi cząstkami, w ramach badań klinicznych w tym obszarze medycyny, niejednokrotnie uzyskują nową nadzieję w sytuacji, gdzie obecnie zarejestrowane leki nie są już skuteczne - informuje nas SUM.

Onkologia jest jednym z licznych obszarów zainteresowań Pratii. Jej misją jest zwiększanie dostępności leczenia w badaniach klinicznych dla pacjentów w wielu dziedzinach medycyny, także w zakresie szczepionek oraz chorób zakaźnych, co w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 ma szczególne znaczenie.

- Przedmiotem umowy Pratii z SUM jest organizacja i realizacja studiów podyplomowych „Badania kliniczne w medycynie”, które będą prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu. Pomysł tego projektu narodził się dzięki inicjatywie dziekana tego wydziału prof. Sebastiana Grosickiego oraz dzięki zaangażowaniu dydaktycznemu ekspertów firmy Pratia - informuje prof. Oskar Kowalski, prorektor ds. kształcenia podyplomowego i promocji uczelni.

- Wartością tych studiów będzie połączenie wiedzy z praktyką, a absolwenci uzyskają kompetencje do ubiegania się o pracę w ośrodkach badań klinicznych w kraju i za granicą. Strony zadeklarowały współpracę w zakresie jakości kształcenia, w szczególności wzajemną pomoc w przygotowaniu programu kształcenia studiów podyplomowych - wyjaśnia prof. Oskar Kowalski.

Wsparcie merytoryczne i kadrowe

Pratia oferuje wsparcie merytoryczne i kadrowe. Wraz ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym Pratia będzie promować nowy kierunek studiów, organizować konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe związane z tematyką organizowanych wspólnie studiów podyplomowych.

Współpraca ta umożliwia SUM kontakt z ponad 90 ośrodkami badawczymi w sześciu krajach, gdyż Pratia prowadzi badania na skalę globalną.

- W Pratii skupiamy się na łączeniu profesjonalnych i doświadczonych badaczy z pacjentami. Zróżnicowany model sieci ośrodków badawczych pozwala nam oferować szeroki zakres obszarów terapeutycznych. Zapewnia to naszym partnerom dostęp do placówek ambulatoryjnych i szpitalnych, w zależności od wymagań projektu - podkreśla Łukasz Bęczkowski, wiceprezes firmy Pratia.

- Jesteśmy szczególnie dumni z jednostek onkologicznych. Wierzę, że wspólna inicjatywa Pratia oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przyczyni się lepszego kształcenia przyszłych kadr dla dynamicznie rozwijającej się branży badań klinicznych oraz poszerzania wiedzy o samych badaniach, które są nieodzownym elementem postępu medycyny - podkreśla prezes Łukasz Bęczkowski.

***

Pratia to rozwijana od 2012 roku sieć ośrodków badań klinicznych. Łączy najlepsze ośrodki badawcze na terenie Europy. Obecnie oferuje sponsorom i CRO dostęp do najlepszych badaczy, profesjonalnych zespołów badawczych i milionów pacjentów w ponad 90 ośrodkach w Europie. O pozycji Pratii świadczy fakt, że prowadzi aż pół tysiąca badań klinicznych rocznie i liczba ta ciągle rośnie.