Są lekarze, którzy obawiają się, że cyfryzacja "kontroluje" ich decyzje terapeutyczne

Autor: WOK • Źródło: Rynek Zdrowia23 maja 2022 17:00

Nowe technologie. Co należy zrobić, aby nowe technologie cyfrowe w medycznie nie utrudniały, a sprzyjały budowaniu dobrych relacji lekarza z pacjentem? Między innymi o tym rozmawiamy z Ewą Kawiak-Jawor, kierownik Grupy Badawczej Zdrowie w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Są lekarze, którzy obawiają się, że cyfryzacja "kontroluje" ich decyzje terapeutyczne
Nowe technologie medyczne. Czy budują dobre relacje z lekarza z pacjentem? Fot. AdobeStock
  • Jedna z głównych obaw lekarzy, związanych z wdrażaniem technologii cyfrowych, dotyczy zachowania autonomii podejmowanych przez nich decyzji terapeutycznych - mówi Ewa Kawiak-Jawor z Sieci Badawczej Łukasiewicz
  • - Natomiast wśród pacjentów pojawiają się czasami obawy dotyczące naruszenia ich bezpieczeństwa, intymności czy zerwania tej szczególnej relacji lekarza z pacjentem - wylicza ekspertka
  • I dodaje: - Kluczowa jest wiedza personelu medycznego i pacjentów dotycząca możliwości wykorzystania nowych technologii w sposób adekwatny do celu ich stosowania

Nowe technologie w medycynie. Szanse i bariery rozwoju innowacji w zdrowiu

- W ostatnich latach zauważamy istotną poprawę dotyczącą współpracy nauki, przemysłu, biznesu oraz placówek ochrony zdrowia w zakresie tworzenia i wdrażania nowych technologii medycznych - mówi Ewa Kawiak-Jawor, kierownik Grupy Badawczej Zdrowie w Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jak dodaje, na poprawę tych relacji składa się wiele czynników. Z jednej strony obserwujemy otwarcie biznesu na współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi - zarówno publicznymi, jak i prywatnymi.

- Z drugiej strony widzimy otwarcie się środowiska naukowego na potrzeby oraz oczekiwania biznesu, a zarazem zwracanie uwagi na możliwości komercjalizacji produktów powstających w czasie realizacji projektów naukowych - stwierdza ekspertka.

- Dla nas najbardziej istotne są te badania, które mają największy potencjał komercjalizacyjny. Taki kierunek jest też stymulowany przez strategię państwa. Sieć Badawcza Łukasiewicz jest dedykowana właśnie powstawaniu takich innowacji, które mają bardzo duże możliwości wdrożeniowe - podkreśla.

- Nadal jednak obserwujemy kilka barier utrudniających współpracę placówek medycznych, nauki, przemysłu czy biznesu w zakresie tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych - dodaje.

- Zasadnicze problemy, utrudniające realizowanie wspólnych projektów, związane są z komunikacją pomiędzy poszczególnymi zespołami, które na co dzień funkcjonowały w odrębnych ekosystemach - tłumaczy.

Np. biznes działał bardziej dynamicznie niż publiczne jednostki naukowe, które realizowały swoje zadania w otoczeniu prawno-organizacyjnym nieco spowalniającym pewne procesy, co związane jest chociażby z prawem zamówień publicznych - wskazuje przedstawicielka Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Technologie mają ułatwiać budowanie relacji lekarza z pacjentem

Przyznaje, że publiczne ośrodki naukowe były dotychczas postrzegane przez biznes jako mniej efektywne pod względem prowadzenia badań w obszarze zdrowia. - W tym zakresie następuję jednak pozytywne zmiany. Wymusza je rynek nowych technologii medycznych, który rozwija się bardzo dynamicznie - stwierdza Ewa Kawiak-Jawor.

Co należy zrobić, aby nowe technologie w sektorze medycznym - których jest coraz więcej - nie utrudniały, a sprzyjały budowaniu dobrych relacji lekarza z pacjentem?

- Kluczowa w tej kwestii jest wiedza personelu medycznego dotycząca możliwości wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych w sposób adekwatny do celu ich stosowania. Wiemy dobrze, że na przykład telemedycyna to nie jest tylko rozmowa lekarza z pacjentem przez telefon. Narzędzia i systemy telemedyczne stwarzają, między innymi szerokie możliwości gromadzenia danych o pacjencie - przekonuje Ewa Kawiak-Jawo .

Obawy po stronie lekarzy i pacjentów

- Jedna z głównych obaw lekarzy, związanych z wdrażaniem technologii cyfrowych, dotyczy zachowania autonomii podejmowania decyzji diagnostyczno-terapeutycznych.

- Obawiają się też, czy za pomocą narzędzi informatycznych nie zostanie nadmiernie zwiększona kontrola nad lekarskimi decyzjami - wskazuje ekspertka.

- Natomiast wśród pacjentów pojawiają się czasami obawy dotyczące naruszenia ich bezpieczeństwa, intymności czy zerwania - np. wskutek stosowania zdalnych narzędzi - tej szczególnej relacji lekarza z pacjentem, tak ważnej dla prawidłowego prowadzenia procesu leczenia. Obaw jest więc sporo, ale wszystkie wynikają z braku świadomości, w jaki sposób należy prawidłowo wykorzystywać technologie cyfrowe - zaznacza Ewa Kawiak-Jawor.

Wszystkie wypowiedzi zostały zarejestrowane podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC, Katowice, 25-27 kwietnia 2022 r.).

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum