PAP/Rynek Zdrowia | 30-09-2018 12:15

Razem zdrowiej: to krewni i przyjaciele mobilizują seniorów do badań profilaktycznych

Seniorzy utrzymujący kontakty z krewnymi oraz przyjaciółmi częściej poddają się badaniom profilaktycznym, co może zaowocować wcześniejszym wykryciem schorzeń i przedłużeniem życia - sugerują badania specjalistów brytyjskich na łamach ''Lancet Public Health''.

Aktywność seniorów nie zależy tylko od nich samych, ale również od otoczenia w jakim przebywają. Fot. Archiwum

Naukowcy powołują się na wieloletnie obserwacje jakie prowadzono w Wielkiej Brytanii wśród 5362 seniorów, którzy urodzili się w 1946 r. Z tej grupy 2132 osoby dożyły wieku 68-69 lat.

Z badań tych wynika, że seniorzy, którzy utrzymywali mniej kontaktów społecznych, przede wszystkimi z krewnymi i znajomymi, rzadziej korzystali ze szczepień ochronnych, np. przeciwko grypie, oraz z badań profilaktycznych służących wczesnemu wykryciu nowotworów lub określeniu stopnia zagrożenia zawałem serca lub udarem mózgu.

- Tego rodzaju badania profilaktyczne są bardzo ważne, gdyż umożliwiają wczesne wykrycie poważnych chorób, takich rak piersi czy rak jelita grubego, co z kolei bezpośrednio wpływa na przedłużenie życia - podkreśla główny autor tego opracowania Mai Stafford z Health Foundation w London.

Wcześniejsze badania udowodniły, że seniorzy wyizolowani społecznie wykazują gorszy stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Jednym z tego powodu - jak sugerują najnowsze obserwacje - może być zaniedbanie badań profilaktycznych.

Gail Mountain z University of Sheffield twierdzi, że utrata relacji społecznych u osób starszych ma wielorakie uwarunkowania. Wpływa na to utrata pracy, statusu społecznego oraz współmałżonka lub partnera życiowego, a także poważna choroba i niepełnosprawność.

- Przykładowo, kiedy żona traci męża, który zawsze był rodzinnym kierowcom, musi skorzystać z transportu publicznego, jeśli dochodzi do tego niepełnosprawność, to dla niej jeszcze bardziej utrudnione jest samo wyjście z domu - wyjaśnia brytyjski specjalista.

Trudno zatem mówić o poddawaniu się badaniom profilaktycznym czy szczepieniom ochronnym, szczególnie wtedy, gdy osoba starsza nie może liczyć na pomoc rodziny czy znajomych. Aktywność seniorów nie zależy tylko od nich samych, ale również od otoczenia w jakim przebywają. Może ono pomagać i mobilizować do podejmowania starań zdrowotnych.