Rak płuca: pięcioletnie dane dot. chemioterapii KEYTRUDA wykazały trwałe korzyści

Autor: Pozostałe źródła • Źródło: Rynek Zdrowia/Merck19 września 2022 22:30

Pięcioletnie dane dotyczące chemioterapii KEYTRUDA (pembrolizumab) firmy MSD (Merck) wykazały trwałe korzyści w przeżyciu w porównaniu z samą chemioterapią w dwóch badaniach dotyczących przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC).

Rak płuca: pięcioletnie dane dot. chemioterapii KEYTRUDA wykazały trwałe korzyści
MSD: trwałe korzyści w przeżyciu w porównaniu z samą chemioterapią w dwóch badaniach. Fot. Adobestock
  • Firma Merck, znana jako MSD poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, ogłosiła ważna informację w sprawie tzw.  KEYTRUDA, terapii anty-PD-1 firmy Merck wraz z chemioterapią
  • W leczeniu pierwszego rzutu NSCLC z przerzutami, schematy oparte na KEYTRUDA wykazały obecnie w czterech badaniach wydłużenie pięcioletniego przeżycia
  • Wskaźnik 5-letniego przeżycia całkowitego: 19,4 proc. i 18,4 proc. dla KEYTRUDA z chemioterapią odpowiednio w KEYNOTE-189 i KEYNOTE-407

Dwie pięcioletnie analizy ekspozycyjne

Firma Merck (MSD) ogłosiła, że KEYTRUDA, terapia anty-PD-1 wraz z chemioterapią, nadal wykazywała korzyści w zakresie przeżycia i trwałe odpowiedzi w dwóch pięcioletnich analizach eksploracyjnych kluczowych badań III fazy jako leczenia pierwszego rzutu w przerzutowym niedrobnokomórkowym raku płuca (NDRP):

- w przypadku pacjentów z niepłaskonabłonkowym NDRP z przerzutami dane z badania KEYNOTE-189 wykazały, że KEYTRUDA w skojarzeniu z pemetreksedem (ALIMTA® ) i chemioterapią platyną (cisplatyna lub karboplatyna) wykazywały pięcioletni wskaźnik przeżycia całkowitego (OS) wynoszący 19,4 proc. w porównaniu z 11,3 proc. w przypadku samej chemioterapii. Kombinacja chemioterapii KEYTRUDA, pemetreksed i platyna zmniejszała ryzyko zgonu o 40% (HR=0,60 [95% CI, 0,50-0,72]). Po pięciu latach preparat KEYTRUDA w skojarzeniu z pemetreksedem i cisplatyną lub karboplatyną ponad dwukrotnie zwiększył medianę OS w porównaniu z samą chemioterapią (22,0 miesiąca w porównaniu z 10,6 miesiąca);

- w przypadku pacjentów z przerzutowym płaskonabłonkowym NSCLC wyniki badania KEYNOTE-407 wykazały, że pięcioletni wskaźnik OS dla produktu KEYTRUDA plus karboplatyna-paklitaksel lub nab-paklitaksel wyniósł 18,4 proc. w porównaniu z 9,7 proc. dla samej chemioterapii. KEYTRUDA plus karboplatyna-paklitaksel lub nab-paklitaksel zmniejszały ryzyko zgonu o 29% (HR=0,71 [95% CI, 0,59-0,85]) w porównaniu z samą chemioterapią. Mediana OS wyniosła 17,2 miesiąca w grupie KEYTRUDA plus chemioterapia w porównaniu z 11,6 miesiąca w grupie chemioterapii.

Jak działa KEYTRUDA?

KEYTRUDA jest pierwszą immunoterapią, która wykazała trwałe pięcioletnie przeżycie zarówno w połączeniu z chemioterapią, jak i jako monoterapia w leczeniu pierwszego rzutu NSCLC.

Oprócz NSCLC, dane dotyczące pięcioletniego przeżycia dla KEYTRUDA przedstawiono w trzech innych typach raka, w tym raku pęcherza moczowego (KEYNOTE-045), raku głowy i szyi (KEYNOTE-048) i czerniaku (KEYNOTE-054).

- Ogólne wyniki dotyczące przeżycia z KEYNOTE-189 i KEYNOTE-407 zmieniły sposób leczenia pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z przerzutami i ustanowiły KEYTRUDA plus chemioterapię jako podstawowe leczenie pierwszego rzutu tej wyniszczającej choroby – powiedział dr Eliav Barr , starszy wiceprezes, szef globalnego rozwoju klinicznego i dyrektor medyczny w Merck Research Laboratories. - Teraz, po ponad pięciu latach obserwacji, badania te nadal wykazują imponujące wyniki dotyczące przeżycia i trwałe odpowiedzi u pacjentów otrzymujących preparat KEYTRUDA w skojarzeniu z chemioterapią. W rzeczywistości w obu badaniach z około 55 pacjentów, którzy ukończyli dwa lata leczenia, około 70 proc. żyło po pięciu latach.

- Przed tymi przełomowymi badaniami rak płuc miał 10-proc. pięcioletni wskaźnik przeżycia, jeden z najniższych spośród wszystkich nowotworów – powiedziała dr Marina C. Garassino, profesor medycyny na Uniwersytecie Chicago, Hematologia/Onkologia i dyrektor badacz dla KEYNOTE-189. - Wyniki te pokazują znaczącą poprawę pięcioletniego przeżycia pacjentów otrzymujących KEYTRUDA w skojarzeniu z chemioterapią i potwierdzają ważną rolę schematów opartych na KEYTRUDA jako standardów leczenia przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuc.

Wyniki KEYNOTE-189 (abstrakt #973MO) i KEYNOTE-407 (abstrakt #974MO) są prezentowane podczas mini sesji ustnej na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej (ESMO) 2022. Dane dotyczące pięcioletniego OS z KEYNOTE-024, w którym oceniano monoterapię KEYTRUDA w porównaniu z chemioterapią w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z NSCLC z przerzutami, u których guzy wykazywały ekspresję PD-L1 (wskaźnik proporcji guza [tumor ratio score [TPS] ≥50%)], przedstawiono na ESMO 2020 . Podczas SITC 2021 przedstawiono dane dotyczące pięcioletniego OS z badania KEYNOTE-042, w którym oceniano monoterapię preparatem KEYTRUDA w porównaniu z chemioterapią opartą na platynie w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z NSCLC z przerzutami, u których guz wykazywał ekspresję PD-L1 (TPS ≥1%).

Jak ogłoszono, na Kongresie ESMO 2022 prezentowane są dane obejmujące ponad 16 różnych typów raka z szerokiego portfolio onkologicznego firmy Merck i rurociągu badawczego.

Główna przyczyna zgonów z powodu raka na całym świecie

Tylko w 2020 r. na całym świecie odnotowano ponad 2,2 miliona nowych przypadków i 1,8 miliona zgonów z powodu raka płuc. Niedrobnokomórkowy rak płuca jest najczęstszym rodzajem raka płuca, stanowiącym około 82% wszystkich przypadków. 

W Stanach Zjednoczonych ogólny pięcioletni wskaźnik przeżycia pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem płuc wynosi 24 proc., co oznacza poprawę o 14 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat. Poprawa wskaźników przeżycia jest częściowo spowodowana wcześniejszym wykrywaniem i badaniami przesiewowymi, ograniczeniem palenia, postępem w procedurach diagnostycznych i chirurgicznych, a także wprowadzeniem nowych terapii.

O badaniach firmy Merck (MSD) nad rakiem płuc

Firma Merck prowadzi badania mające na celu zmianę sposobu leczenia raka płuc w celu poprawy wyników leczenia pacjentów dotkniętych tą śmiertelną chorobą. Dzięki prawie 200 badaniom klinicznym oceniającym ponad 36 tys. pacjentów na całym świecie, Merck znajduje się w czołówce badań nad rakiem płuc.

 W zaawansowanym NSCLC preparat KEYTRUDA ma cztery zatwierdzone w USA wskazania (patrz wskazania poniżej) i jest zatwierdzony do leczenia zaawansowanego NSCLC w ponad 95 krajach. Wśród wysiłków badawczych firmy Merck znajdują się próby skoncentrowane na ocenie KEYTRUDA we wcześniejszych stadiach raka płuc, a także identyfikacji nowych kombinacji i kombinacji z KEYTRUDA.

Pełna informacja o KEYTRUDA TUTAJ

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum