Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 11 grudnia 2018 17:20

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych - poinformowało we wtorek (11 grudnia) Ministerstwo Zdrowia i przedstawiło główne założenia projektu.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych
Rząd przyjął projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych. Fot. P. Tracz, KPRM/Flickr

ABM ma być wyspecjalizowaną jednostką zrzeszającą krajowych i zagranicznych ekspertów, którzy będą wspólnie pracować nad innowacyjnością polskiej medycyny. Będzie uzupełniać działania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, jak również Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.

Pieniądze pozyskane z działalności Agencji zostaną przeznaczone na badania, których efekty przyniosą korzyść dla pacjentów w postaci m.in. dostępu do najnowszych terapii lekowych.

Agencja będzie państwową osobą prawną nadzorowaną przez ministra zdrowia. Jednostką zarządzać będzie prezes powołany przez ministra zdrowia na 6 lat i Rada Agencji, w skład której wejdzie od 15 do 20 członków powoływanych przez szefa resortu zdrowia.

W obecnym systemie ochrony zdrowia nie funkcjonuje wyspecjalizowana instytucja zajmująca się wspieraniem i rozwojem badań medycznych. Niekomercyjne badania kliniczne stanowią zaledwie ok. 2 proc. wszystkich badań klinicznych prowadzonych w kraju - wyjaśniło MZ.

W komunikacje wskazano, że inwestycje w badania naukowe w obszarze medycyny i nauk o zdrowiu przyczynią się do wzrostu jakości wykonywanych świadczeń medycznych, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa udzielanych świadczeń.

Zgodnie z projektem, Agencja Badań Medycznych będzie odpowiedzialna za:

• tworzenie i zarządzanie programami, na podstawie których będą finansowane projekty badawcze lub rozwojowe dotyczące nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym projekty interdyscyplinarne;
• upowszechnianie informacji o planowanych lub ogłaszanych konkursach;
• ocenę wniosków i zawieranie umów z beneficjentami wyłonionymi w konkursach;
• nadzór i kontrolę realizacji projektów badawczych lub rozwojowych;
• prowadzenie własnych badań naukowych i prac rozwojowych;
• organizację i finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w trybie ad hoc (doraźnie), w obszarach dotyczących nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym projektów interdyscyplinarnych;
• popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań;
• wspieranie przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu działalności innowacyjnej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Agencja będzie finansowana z budżetu państwa oraz odpisu z Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego 0,3 proc. jego przychodów. Agencję dotować będą także środki unijne oraz międzynarodowe programy badawcze.

Zgodnie z projektem, instytucjami, które będą mogły się ubiegać o dofinansowanie z ABM będą jednostki badawczo-rozwojowe, np. medyczne instytuty badawcze czy uczelnie medyczne. Pojawiają się więc nowe możliwości współpracy w zakresie realizacji wspólnych badań naukowych.

Czytaj: www.gov.pl

Czytaj także: Rząd 11 grudnia zajmie się projektem ustawy o powołaniu Agencji Badań Medycznych

- Chcemy, aby ABM była partnerem zarówno dla przemysłu farmaceutycznego, jak i branży wyrobów medycznych. Jednym z trzech głównych grup zadań Agencji Badań Medycznych będzie prowadzenie analiz systemowych. Obecnie, z pozycji decydentów w Ministerstwie Zdrowia, nie dysponujemy wystarczającymi narzędziami analitycznymi pozwalającymi w jak najbardziej optymalny sposób dysponowania ogromnymi nakładami finansowymi, czyli pieniędzmi podatników przeznaczanymi na opiekę zdrowotną - mówił w październiku w wywiadzie dla Rynku Zdrowia dr Radosław Sierpiński, doradca i pełnomocnik ministra zdrowia ds. utworzenia Agencji Badań Medycznych.

- Dzisiaj dużo mówi się o medycynie opartej na wartościach i efektach terapii - m.in. o koncepcji Value Based Health Care. Tymczasem w Polsce minister zdrowia nie dysponuje możliwością zlecenia konkretnej analizy, pokazującej m.in., jak określone środki finansowe zainwestowane w daną technologię medyczną wpłyną na rozwój naszego systemu ochrony zdrowia i populację naszego kraju - zaznaczył.

- Ważną sferą działalności ABM będzie zlecanie ogólnopolskich badań populacyjnych i epidemiologicznych. Podkreślam, że agencja sama nie będzie wykonywać takich prac badawczych. Jednak, zlecając je na przykład konsorcjom złożonym z różnych podmiotów, ABM - jako organizacyjny realizator - będzie odpowiadała przed ministrem zdrowia za rzetelność wyników takiego przedsięwzięcia badawczego. Tak więc rola agencja to nie tylko finansowanie, ale też koordynowanie badań i ponoszenie odpowiedzialności za ich rezultaty - tłumaczył dr Sierpiński.

- Badania populacyjne i epidemiologiczne są dla decydentów i organizatorów systemu bardzo ważne. Powinny między innymi wskazywać - możliwie najbardziej miarodajnie - na przyczyny zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi regionami kraju pod względem wskaźników zapadalności na określone schorzenia czy śmiertelności. Bardzo ważnym efektem tych prac powinny być własne publikacje naukowe ABM - zaznaczył Radosław Sierpński.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum