Rada Biznesu przy Polskiej Sieci Badań Klinicznych rekrutuje. Nabór zgłoszeń przedłużony

Autor: oprac. KM • Źródło: ABM23 czerwca 2021 13:30

Agencja Badań Medycznych wydłużyła rekrutację do Rady Biznesu przy Polskiej Sieci Badań Klinicznych. Czas na zgłoszenia został wydłużony do 6 lipca.

Kandydatury do Rady Biznesu przy Polskiej Sieci Badań Klinicznych można składać do 6 lipca. Fot. Shutterstock
  • Polska Sieć Badań Klinicznych przyjmuje kandydatury do Rady Biznesu
  • Ze względu na "ogromne zainteresowanie Radą Biznesu" czas na zgłoszenia został przedłużony do 6 lipca
  • Członkami Rady mogą zostać m.in. przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego

Rada Biznesu - kto może zostać jej członkiem?

Jak podaje ABM, członkami Rady Biznesu przy Polskiej Sieci Badań Klinicznych mogą zostać:

  • przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego
  • przedstawiciele członków Polskiego Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (POLCRO)
  • przedstawiciele członków Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA)
  • przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i organizacji działających na rzecz pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych.

Udział w Radzie Biznesu ma charakter pro bono. Uczestnictwo w tej strukturze ma dać podmiotom realną możliwość wpływania na kreowanie kierunku i strategii rozwoju badań klinicznych w Polsce oraz budowanie płaszczyzny do ich dalszego rozwoju.

ABM zachęca do składania kandydatur pod adresem: https://abm.gov.pl/pl/form/dodaj14,Formularz-kandydata-do-Rady-Biznesu-funkcjonujacej-przy-Polskiej-Sieci-Badan-Kli.html

Czym jest Polska Sieć Badań Klinicznych?

Polska Sieć Badań Klinicznych jest strukturą utworzoną przez Agencję Badań Medycznych z ośrodków klinicznych dofinansowanych w ramach konkursów ogłoszonych przez ABM. 

Sieć została powołana w celu wdrożenia jednolitych systemowych rozwiązań jakościowych i procesowych w podmiotach realizujących badania kliniczne w Polsce. Wprowadzenie takich rozwiązań ma, zdaniem ABM, przyczynić się do wzmocnienia pozycji Polski w zakresie prowadzenia badań klinicznych poprzez zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności kraju jako międzynarodowego partnera w procesie prowadzenia wieloośrodkowych, międzynarodowych badań nad innowacyjnymi lekami i terapiami.

ABM zakłada, że w długoterminowej perspektywie stworzenie Sieci przyniesie wymierne korzyści dla wszystkich beneficjentów badań klinicznych czyli pacjentów, sponsorów, badaczy, szpitali i całego systemu ochrony zdrowia.

Więcej informacji o Polskiej Sieci Badań Klinicznych dostępnych jest na stronie internetowej ABM pod adresem: https://abm.gov.pl/pl/centrum-rozwoju-badan-k/polska-siec-badan-klini/cel/937,Cel-i-glowne-zalozenia.html

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum