Projekt Akademia PACTT-Pfizer. Tak chcą przyspieszyć transfer technologii od pomysłu do przemysłu

Autor: Piotr Wróbel • Źródło: Rynek Zdrowia19 lipca 2021 20:01

Efektem komercjalizacji jest przekucie projektu badawczego w rozwiązanie dostępne dla pacjentów. Nie jest to jednak łatwe - czasem naukowcom i biznesowi trudno znaleźć wspólny język. Stąd projekt Akademia PACTT-Pfizer - mówi Magdalena Kosydar-Piechna, Senior Medical Advisor w Pfizer Polska.

Magdalena Kosydar-Piechna, Senior Medical Advisor w Pfizer Polska. Fot. archiwum
  • Magdalena Kosydar-Piechna: - Wspólnie z PACTT postawiliśmy na edukację. To nasza inwestycja, odpowiedź na sygnały, jakie otrzymywaliśmy ze strony środowiska naukowego
  • W programie Akademii PACTT-Pfizer znalazły się takie zagadnienia jak: planowanie badań przedklinicznych, etapy komercjalizacji, zarządzanie własnością intelektualną, procedury rejestracyjne technologii medycznych
  • Akademia to interdyscyplinarny projekt edukacyjny, w którym wspólnie z gronem międzynarodowych ekspertów, praktyków rozwijamy i doskonalimy kompetencje naukowców, brokerów, przedsiębiorców w zakresie transferu technologii
  • Pfizer Polska od kilku lat aktywnie włącza się w projekty będące blisko środowiska naukowego, blisko badaczy, innowatorów. Zaangażowanie się w projekt Start-Up-Med było dla nas naturalnym krokiem

Piotr Wróbel: - W strategii Pfizer znaczącą rolę odgrywa zaangażowanie w budowanie dialogu między biznesem i nauką. Jakie są zasadnicze powody, dla których firma Pfizer angażuje się w takie projekty?

Magdalena Kosydar-Piechna: - Budowanie partnerstwa ze środowiskiem naukowym, akademickim jest niezwykle ważnym elementem podejścia do rozwoju innowacyjnych technologii, poszukiwania przełomów. To partnerstwo daje siłę i możliwość rozwijania prac badawczych.

Pfizer jest firmą farmaceutyczną od wielu lat skoncentrowaną na nauce, wierzącą w siłę nauki i jej osiągnięcia, co dla wielu z nas jest szczególnie widoczne teraz. Pandemia pokazała jak ważna jest nauka i jej rola w poszukiwaniu rozwiązań, odpowiedzi na nieoczekiwane wyzwania zdrowotne. Dla Pfizer nauka od zawsze była partnerem w poszukiwaniu i rozwijaniu rozwiązań, terapii ratujących i poprawiających życie pacjentów.

To globalne podejście skoncentrowane na nauce ma również swoje odzwierciedlenie w działaniach Pfizer w Polsce. Od kilku lat rozwijamy i wzmacniamy naszą współpracę z środowiskiem naukowym, badaczami, ośrodkami akademickimi, a także strukturami wspierającymi aktywność studentów i absolwentów, którzy dopiero rozwijają swoje skrzydła. Na tą współpracę patrzymy holistycznie – opierając ją na idei wspierania innowacyjności na każdym poziomie.

- Firma dostrzega szczególnie potrzebę wspierania kompetencji w obszarze komercjalizacji projektów badawczych, odkryć naukowych czy wkraczających na rynek rozwiązań medycznych. Z czego wynika tak identyfikowana potrzeba działania, wsparcia naukowców i przedsiębiorców na etapie komercjalizacji pomysłu?

- Komercjalizacja to proces długofalowy, angażujący wielu interesariuszy. To proces elastyczny, dostosowujący się do potrzeb danej chwili, wynikających z otoczenia społeczno – gospodarczego, wyzwań zdrowotnych czy perspektywy biznesowej. To też proces, który opiera się na współpracy, często współpracy nie tylko na linii biznes – nauka, ale również relacji i budowaniu dialogu między naukowcami, brokerami, przedsiębiorcami rozwijającymi projekty.

Idealnym efektem komercjalizacji jest przekucie projektu badawczego w realne rozwiązanie dostępne dla pacjentów. Nie jest to jednak proces łatwy - czasem trudno znaleźć wspólny język, dialog, co nie wynika z braku chęci, lecz nierzadko z różnych spojrzeń, różnych perspektyw ze strony nauki czy biznesu.

Obserwując tę sytuację, ponad 2 lata temu rozpoczęliśmy współpracę z Porozumieniem Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), zrzeszającym obecnie ponad 70 uczelni, instytutów badawczych, współpracujących zarówno z naukowcami, jak i brokerami, by wspólnie zbudować projekt odpowiadający na wyzwania jakie stawia przed nami komercjalizacja odkryć naukowych.

Oczywiście, jesteśmy zgodni, że sposobów wsparcia oraz inwestycji w sektor biotechnologiczny w Polsce jest wiele. My wspólnie z PACTT postawiliśmy na edukację, to nasza inwestycja. Była to nasza odpowiedź na jedno z wyzwań, które obserwowaliśmy i na sygnały, jakie otrzymywaliśmy ze strony środowiska naukowego.

- Jak zatem przebiega projekt w ramach współpracy z Porozumieniem Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT)?

- W ramach tej współpracy powstała Akademia PACTT-Pfizer. W czerwcu zakończyliśmy z sukcesem już 2-gą edycję tego projektu. Akademia to pionierski, interdyscyplinarny projekt edukacyjny, w którym wspólnie z gronem międzynarodowych ekspertów, praktyków rozwijamy i doskonalimy kompetencje naukowców, brokerów, przedsiębiorców w zakresie transferu technologii.

W programie Akademii znalazły się takie zagadnienia jak: planowanie badań przedklinicznych, etapy i procesy komercjalizacji, zarządzanie własnością intelektualną, procedury rejestracyjne technologii medycznych.

Rolą Akademii jest również budowanie współpracy pomiędzy wszystkimi grupami zaangażowanymi w rozwój projektów badawczych, nie tylko na linii biznes -nauka. Po dwóch edycjach Akademii otrzymujemy bardzo pozytywny feedback zarówno ze strony uczestników, ekspertów oraz partnerów, którzy tworzą Akademię. Co pokazuje nam, że obraliśmy właściwą ścieżkę.

Krok po kroku uczymy się siebie słuchać i rozumieć (my jako biznes i nauka, badacze, brokerzy, przedsiębiorcy), jesteśmy otwarci na dialog. Akademia pomogła także rozwijać współpracę i wzajemne kontakty wewnątrz środowiska naukowego, co ma ogromne znaczenie dla rozwoju prac badawczych.

Zapraszając do udziału w Akademii zarówno naukowców, brokerów, jak i przedsiębiorców mogliśmy bliżej poznać ich potrzeby, ich perspektywę, a z drugiej strony pokazać także jak wygląda kierunek rozwoju technologii medycznych z perspektywy dużego biznesu farmaceutycznego. To szukanie wspólnego języka, dialogu jest dla nas bardzo ważne.

Nie bez znaczenia pozostają także partnerstwa Akademii ze strony Uczelni wyższych (Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jagielloński) czy instytucji publicznych (Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Agencja Badań Medycznych, Narodowy Instytut Leków). Dzięki naszemu zaangażowaniu w ten projekt jeszcze mocniej zaistnieliśmy w przestrzeni naukowej jako firma skoncentrowana na rozwoju innowacji, na wspieraniu nauki, co dla nas też jest niezwykle ważne.

- Pfizer był wielokrotnie nagradzany za projekty wspierające polską gospodarkę, rozwój młodych kadr. Który z tych projektów i którą z nagród Zespół Firmy ceni sobie najwyżej?

- Nagrody, wyróżnienia, które jako Pfizer Polska otrzymujemy są dla nas dowodem uznania naszej inwestycji w kapitał intelektualny – która od lat jest dla nas wciąż inwestycją o największej wartości. Nieustannie stawiamy na rozwój kadr i dążymy do inwestycji w rozwój kompetencji oraz rozwijanie doświadczenia młodych ludzi.

Dowodem na to są sukcesywnie rozwijane w Polsce Centra Kompetencji Pfizer, które świadczą wsparcie dla wielu rynku europejskich i światowych Pfizer, a zostały ulokowane w Polsce, gdyż w Polsce mamy świetnych specjalistów. Obecnie możemy pochwalić się już sześcioma takimi Centrami Kompetencji. Inwestycja w ludzi, to także wzmacnianie środowiska akademickiego, studenckiego, w tym rozwój kompetencji badaczy, naukowców, brokerów.

Myśląc o wyróżnieniach, chciałabym tu wspomnieć o niezwykle ważnej dla nas nagrodzie – Partnera Polskiej Kardiologii, którą Pfizer Polska otrzymał w ubiegłym roku od Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest to najwyższa forma uznania przyznawana przez Towarzystwo. Warto jednak wspomnieć, że dla Pfizer nie jedyna, gdyż nasze zaangażowanie we wspieranie aktywności Towarzystwa i w rozwój polskiej kardiologii zostały już wielokrotnie docenione przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Jednak to dla nas ogromny zaszczyt, aby po latach współpracy znaleźć się w gronie Partnerów PTK. Ta nagroda jest dla nas niezwykle ważna. Również dla mnie osobiście, gdyż pracując z Towarzystwem Kardiologicznym mogłam też dołożyć swoją cegiełkę do tego partnerstwa.

- Co sprawiło, że firma Pfizer zaangażowała się również w projekt Start-Up-Med wyłaniający najlepsze startupy podczas VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych?

- Tak jak wspomniałam Pfizer Polska od kilku lat aktywnie włącza się w projekty będące blisko środowiska naukowego, blisko badaczy, innowatorów. Zaangażowanie się w projekt Start-Up-Med było dla nas naturalnym krokiem. Chcemy być blisko naukowców, przedsiębiorców, którzy pracują nad rozwijaniem i wprowadzaniem na rynek rozwiązań wpływających na poprawę jakości życia i zdrowia pacjentów.

Jako Pfizer staramy się również być tam, gdzie inwestuje się w kapitał intelektualny, gdzie wzmacnia się kompetencje. Niewątpliwie projekt Start-Up-Med spełnia taką rolę, stąd nie mogło nas tam zabraknąć. Ponadto konkurs Start-Up-Med pokazał, po raz kolejny, jaki potencjał drzemie w polskich odkrywcach, w polskich przedsiębiorcach rozwijających technologie.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum