PAP Nauka/Rynek Zdrowia | 09-12-2015 16:46

Prawie co trzeci lekarz - rezydent wykazuje objawy depresji; to nie u nas...

Lekarze rezydenci narażeni są na wyjątkowe silne stresy, prawie co trzeci z nich wykazuje objawy depresji - wynika z metaanalizy amerykańskich specjalistów opublikowanej przez „Journal of the American Medical Association”.

Metaanaliza: co trzeci lekarz - rezydent wykazuje objawy depresji. Fot. Fotolia

To najbardziej obszerne badania na ten temat. Główna autorka opracowania, dr Douglas Mata z Harvard Medical School podaje, że wraz ze swym zespołem przeanalizowała 54 badania dotyczące stanu psychicznego młodych, szkolących się jeszcze lekarzy, jakie przeprowadzono od 1963 r. Objęto nimi łącznie ponad 17,5 tys. osób.

Z badań tych wynika, że aż 5 tys. lekarzy, czyli 29% rezydentów ma depresję lub wykazuje objawy tej choroby. To więcej niż w całej populacji.

Głównym powodem depresji młodych lekarzy jest narażenie na związane z obowiązkami silne stresy oraz niedospanie. Przeżywają, że nie są w stanie zapewnić pacjentom dostatecznej opieki, obawiają się również popełnienia błędów medycznych.

Dr Douglas Mata twierdzi, że jest to niepokojące, ponieważ w przyszłości może się to odbić na kondycji psychicznej lekarzy. Każdy epizod depresji zwiększa bowiem ryzyko wystąpienia w przyszłości nawrotu choroby. Skutki tego mogą odczuć również pacjenci w postaci gorszej opieki ze strony mniej wydolnych psychicznie medyków.