Poznaliśmy przełomowe start-upy medyczne w Polsce. Raport "Top Disruptors in Healthcare"

Autor: oprac. WOK • Źródło: Mat. prasowe, Rynek Zdrowia14 czerwca 2022 09:50

Jest już gotowa trzecia edycja raportu "Top Disruptors in Healthcare" prezentującego innowacyjne technologie medyczne tworzone przez polskie start-upy. - Wiele z nich może wpłynąć na przyszłość sektora ochrony zdrowia - wskazują autorzy opracowania.

Poznaliśmy przełomowe start-upy medyczne w Polsce. Raport "Top Disruptors in Healthcare"
Jest już gotowa trzecia edycja raportu prezentującego polskie start-upy medyczne
  • Raport „Top Disruptors in Healthcare” jest pierwszym i jedynym w Polsce przeglądem start-upów medycznych
  • W trzeciej edycji raportu zaprezentowany zostały dokonania 144 start-upów tworzących nowatorskie rozwiązania w ochronie zdrowia
  • Celem raportu jest ułatwienie nawiązywania współpracy pomiędzy start-upami a inwestorami, placówkami medycznymi i innymi partnerami
  • Raport zostanie oficjalnie zaprezentowany 14 czerwca podczas konferencji "AI w zdrowiu" w Warszawie

O raporcie "Top Disruptors in Healthcare"

Minęły trzy lata, odkąd po raz pierwszy ukazano potencjał polskich strupów medycznych, ich aktualne potrzeby, a także wyzwania, z jakimi się mierzą. Raport „Top Disruptors in Healthcare” jest pierwszym i jedynym w Polsce przeglądem polskich start-upów medycznych. Powstał w celu ułatwienia nawiązania współpracy pomiędzy start-upami a inwestorami oraz innymi klientami końcowymi, jak placówki medyczne, partnerzy oraz pacjenci.

- Każde z rozwiązań oferowanych przez start-upy, które wzięły udział w raporcie, jest niezwykle innowacyjne. Wiele z nich może wpłynąć na przyszłość sektora ochrony zdrowia, bądź robi to już teraz - wskazuje Karolina Kornowska, autorka raportu i project manager Polskiej Federacji Szpitali i Koalicji AI w zdrowiu.

- Placówki medyczne również dostrzegają korzyści płynące ze stosowania innowacji w zdrowiu, co widać z badań statystycznych, zgodnie z którymi znaczna większość start-upów tworzy swoje rozwiązania we współpracy z nimi. Wynika to także z naszego Przeglądu „AI to nie Sci-Fi”, stanowiącego przykłady wdrożonych już rozwiązań opartych o AI w placówkach medycznych. Znalazły się w nim również start-upy z Raportu - dodaje.

- Rynek start-upów dynamicznie się rozwija i zmienia, ale cieszy nas, że w Raporcie pojawiła się ponad połowa start-upów, które brały udział w obydwu edycjach bądź w jednej z poprzednich. Obserwowanie rozwoju tych start-upów i coraz większej liczby osiąganych przez nich sukcesów, jest bardzo satysfakcjonujące - mówi Karolina Kornowska.

Promocja i wspierania polskich start-upów sektora ochrony zdrowia

Pierwsza edycja Raportu „Top Distruptors in Healthcare” okazała się ogromnym sukcesem. W powstanie publikacji zaangażowały się wówczas 74 start-upy medyczne. W drugiej edycji publikacji ich liczba wzrosła do 115. Na łamach tegorocznej, trzeciej już edycji Raportu „Top Distruptors in Healthcare” swój profil i osiągnięcia prezentują 144 start-upy oraz 14 start-upów zagranicznych, z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej.

- Raport „Top Disruptors in Healthcare” jest trzecim już, kompleksowym i obszernym opracowaniem tematu po pierwszym, cieszącym się wielkim zainteresowaniem wydaniu Raportu przygotowanym w 2019 oraz drugim w 2021 roku. W tym wydaniu Raportu znajduje się opis 144 arcyciekawych młodych biznesów medycznych z Polski oraz - po raz pierwszy - także 14 z obszaru CEE, które zaprezentowane są w celu informacyjnym, inwestycyjnym, networkingowym, marketingowym, popularyzacyjnym, edukacyjnym itd., zmierzając do promocji i wspierania polskich start-upów sektora ochrony zdrowia na forum krajowym i międzynarodowym - zauważa Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Część pytań i odpowiedzi udzielonych przez start-upy widoczna jest tylko w rozszerzonej wersji Raportu, m.in. sekcja aktualnych potrzeb, dane kontaktowe, życiorysy założycieli, informacje wrażliwe, jak wygląda potencjalna konkurencja, a także dokładne dane finansowe. Wersja rozszerzona Raportu będzie odpłatnie udostępniona zainteresowanym osobom i organizacjom

Polskie start-upy w ochronie zdrowia

Zestaw pytań do formularza został opracowany w taki sposób, aby mógł zgromadzić najbardziej istotne informacje o firmach biorących udział w Raporcie. Twórcy raportu zidentyfikowali i podjęli próbę kontaktu z ponad 300 start-upami medycznymi, z których 144 znalazło się w tym dokumencie. Swoje rozwiązania zaprezentowały start-upy na wszystkich etapach rozwoju, poczynając od Proof of Concept, a kończąc na etapie Growth.

- Transformacja ma miejsce w praktyce tylko wtedy, gdy firmy mogą dobrze prosperować, znaleźć docelowych konsumentów i otrzymać wystarczające wsparcie finansowe i zawodowe od krajów i rządów. Dlatego cieszę się, że ukazuje się raport o start-upach w ochronie zdrowia zatytułowany „Top Disruptors in Healthcare 2022” - wskazuje w raporcie dr Bertalan Mesko, dyrektor The Medical Futurist Institute.

Pogłębione statystyki w raporcie

Tym, co wyróżnia tegoroczną edycję są również pogłębione statystyki badań, uwzględniające m.in. informacje dotyczące oferowanego rozwiązania, dane na temat firmy oraz zespołu, aktualne potrzeby start-upów, bariery ich rozwoju oraz planowaną ekspansję zagraniczną.

Badania wskazują, iż docelowym uzytkownikiem oferowanego produktu/usługi w znacznej mierze jest lekarz bądź inna osoba wykonująca zawód medyczny (91 start-upów, 63 proc. badanych), a także podmiot leczniczy (87 start-upów, 60 proc.) i pacjent (85 start-upów, 59 proc.)

Może to wynikać z faktu, że najwięcej respondentów dąży do nawiązania współpracy właśnie z placówkami medycznymi - start-upy wskazywały, że instytucjami, z którymi chciałby najbardziej nawiązać współpracę, są placówki medyczne. Priorytetem w zakresie współpracy wskazało je aż 67,5 proc. respondentów (97 start-upów). Dopiero na drugim miejscu pojawili się inwestorzy (85 start-upów, 59 proc. badanych).

Trzeba również zaznaczyć, że w ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania rozwiązaniami medycznymi w zakresie sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Prawie połowa badanych wskazała, ze rozwija swoje rozwiązanie w tym sektorze.

Sztuczna inteligencja i sektor samodzielnych aplikacji IT

Choć w zeszłym roku najczęściej wybieraną odpowiedzią była telemedycyna (55 proc.), to już w tym roku ustąpiła ona miejsca rozwiązaniom opartym o sztuczną inteligencję, na co mogło mieć wpływ rozluźnienie obostrzeń pandemicznych, a także rosnąca rola AI w zdrowiu.

Znacząco rozwinął się także sektor samodzielnych aplikacji IT. W 2020 r. wskazywało go tylko 12 start-upów, ale już rok później nastąpił ponad dwukrotny przyrost (28 start-upów, 24 proc.), zaś w tegorocznej edycji liczba ta wzrosła aż do 53 start-upów (37 proc.).

- Cieszy nas, że polskie start-upy coraz częściej dostrzegają potencjał sektora AI/uczenia maszynowego. To jest z pewnością przyszłość medycyny, która pozwoli jeszcze większej liczbie chorych cieszyć się dobrej jakości życiem przez wiele lat. To rozwiązania, które uchronią przed lub opóźnią chorobę u wielu osób, np. umożliwiając wykrycie pierwszych symptomów wiele lat wcześniej, niż ma to miejsce obecnie - wskazują Hans Sijbesma, wiceprezydent regionalny na Europę Środkową i Wschodnią oraz kraje bałtyckie w AstraZeneca oraz Wiktor Janicki, prezes AstraZeneca Pharma Poland.

Natomiast mówiąc o ekspansji zagranicznej, należy wskazać, iż ponad połowa badanych (52 proc. start-upów) nie jest jeszcze obecna na rynkach zagranicznych, ale ma plany internacjonalizacji swojego produktu. Pozytywnym zjawiskiem jest także fakt, iż 22 proc. start-upów posiada przychody z rynku zagranicznego.

***

Całość danych statystycznych opisanych w Raporcie „Top Disruptors in Healthcare” dostępna jest na stronie: https://aiwzdrowiu.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport-Top-Disruptors-in-Healthcare.pdf.

Twórcami tegorocznej edycji Raportu są: Polska Federacja Szpitali, działający przy niej zespół Młodych Menedżerów Medycyny, Koalicja AI w zdrowiu oraz zespół ekspertów wZdrowiu. Partnerami Głównymi Raportu są AstraZeneca, PZU Zdrowie, Google for start-ups oraz OVHcloud. Parterami Wspierającymi są Kancelaria DZP oraz EIT Health.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum