MAK, ABM/Rynek Zdrowia | 27-08-2019 09:51

Polska dołącza do Europejskiej Sieci Infrastruktury ds. Badań Klinicznych

Polska, za pośrednictwem Agencji Badań Medycznych, podpisze we wrześniu porozumienie z Europejską Siecią Infrastruktury ds. Badań Klinicznych (ECRIN) - podaje ABM w informacji prasowej.

FOT. Fotolia; zdjęcie ilustracyjne

- Podjęte działania umożliwiają uzyskanie przez nasz kraj statusu obserwatora, a następnie członka sieci ECRIN. Międzynarodowy charakter współpracy wpływa na podniesienie dostępności badań dla pacjenta, zasobów i wiedzy specjalistycznej, tym samym pozytywnie wpływając na stan zdrowia publicznego krajów współpracujących w ramach sieci - podaje Agencja Badań Medycznych.

Celem ECRIN jest poprawa stanu zdrowia obywateli na całym świecie poprzez wsparcie międzynarodowych projektów badań klinicznych, którym oferuje zintegrowane wsparcie.

ECRIN skupia się głównie na wsparciu projektów niekomercyjnych (akademickich) badań klinicznych, dostarczając wszelkich narzędzi niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia badania (np. porady dotyczące finansowania wraz z wnioskowaniem o nie), sprawdzenia protokołu (w kontekście naukowym i praktycznym) oraz zarządzania badaniem (m.in. uzyskanie pozwoleń urzędowych oraz opinii bioetycznych, raportowanie, monitorowanie, zarządzanie danymi, statystyka).

Porozumienie zostanie podpisane 4 września w ramach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy, podczas panelu Agencji Badań Medycznych pt. „Badania i rozwój w biotechnologii jako wiodąca gałąź innowacyjnej gospodarki kraju”.