MAK/Rynek Zdrowia | 16-09-2019 10:02

Pierwsze posiedzenie Rady ABM: m.in. o programie rozwoju badań klinicznych

W najbliższy czwartek (19 września) odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Agencji Badań Medycznych, która zaopiniuje kierunki rozwoju działalności Agencji, przedstawi rekomendacje zasad podziału środków finansowych oraz zaopiniuje Program Rozwoju Badań Klinicznych.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Agencja Badań Medycznych planuje ogłosić pierwszy konkurs na realizację niekomercyjnych badań klinicznych jeszcze we wrześniu b.r., po konsultacjach z Radą Agencji.

- Corocznie po zasięgnięciu opinii Rady propozycja ścieżek tematycznych będzie przekładana Ministrowi Zdrowia, w oparciu o analizę potrzeb społecznych, a my na tej podstawie będziemy rozpisywać konkursy. Będzie to pierwsze tak duże wsparcie dla rozwoju akademickich badań klinicznych w tej części Europy - podkreśla dr. Radosław Sierpiński, p.o. pzesa Agencji Badań Medycznych.

Rada ABM posiada kompetencje opiniowania rocznego planu działania ABM, który jest dokumentem określającym m.in. zakres konkursów i projektów własnych realizowanych przez ABM w danym roku kalendarzowym. Jej kadencja trwa 6 lat, przy czym ta sama osoba może pełnić funkcję jej członka nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Szczegółowe informacje o członkach Rady na stronie: http://abm.gov.pl/innowacje/