Philips wspiera dostawców w przyspieszeniu tempa redukcji emisji CO₂

Autor: oprac. PG • Źródło: Philips, Rynek Zdrowia09 listopada 2021 13:49

Philips przyspiesza realizację programu wsparcia i zachęt dla swoich dostawców – do roku 2025 co najmniej 50 procent z nich ma zobowiązać się do spełnienia opartych na badaniach naukowych celów (SBT) związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Philips wspiera dostawców w przyspieszeniu tempa redukcji emisji CO₂
  • Royal Philips, globalny firma w zakresie technologii medycznych, ogłosił wyznaczenie kolejnego celu zmierzającego do przeciwdziałania zmianom klimatu.
  • Firma przyspiesza realizację swojego programu wspierania zrównoważonego rozwoju wśród dostawców tak, aby do roku 2025 co najmniej 50 proc. z nich zobowiązało się do spełnienia opartych na badaniach naukowych celów związanych z redukcją emisji CO₂.

Inicjatywa na rzecz ograniczenia śladu węglowego w łańcuchu dostaw realizowana będzie poprzez wspieranie i zachęcanie dostawców do przyjęcia i spełnienia założeń STB. Nowo wyznaczony cel umożliwi firmie Philips osiągnięcie siedmiokrotnie większej redukcji emisji CO₂, niż jest to możliwe w przypadku ograniczenia emisji pochodzących wyłącznie z jej własnej działalności. Aktualizacje postępów będą przedstawiane w raporcie rocznym firmy.

– W ciągu kilku ostatnich lat dokonaliśmy znaczących postępów w zakresie ograniczenia emisji wytwarzanych przez nas gazów cieplarnianych. Od 2020 r. nasza działalność jest neutralna dla klimatu, a całą energię pozyskujemy ze źródeł odnawialnych – powiedział Frans van Houten, prezes Royal Philips. – Zebrane doświadczenia pozwalają nam w przyszłości osiągnąć ten sam cel na znacznie większą skalę we współpracy z naszymi partnerami z łańcucha dostaw, którego ogólny wpływ na środowisko może być jeszcze większy. 

Wiodąca rola Philips podczas COP26

Philips zobowiązał się do odpowiedzialnego i zrównoważonego działania zgodnie z preferowanym celem Porozumienia Paryskiego, czyli ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5 ⁰C. Aby je spełnić, firma koncentruje swoje wysiłki w zakresie redukcji emisji CO₂ w trzech kluczowych obszarach: innowacje związane z rozwojem produktów,  związane z modelem biznesowym oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej w obrębie swojej własnej działalności a także ograniczenie emisji CO₂ w łańcuchu dostaw. Z uwagi na naglącą potrzebę porozumienia podczas nadchodzącej konferencji klimatycznej ONZ (COP26), Philips planuje odegrać wiodącą rolę w branży technologii medycznych. Przyspieszenie realizacji inicjatyw na rzecz klimatu, dążenie do budowania zrównoważonej, odpornej na wyzwania opieki zdrowotnej wraz z klientami i partnerami w całym łańcuchu dostaw to główne cele jakie stawia przed sobą firma.

– Jesteśmy obecnie w krytycznym punkcie w którym musimy, natychmiast i na całym świecie, przyspieszyć przejście na gospodarcze i społeczne modele cechujące się neutralnością klimatyczną, obiegiem zamkniętym i wysoką wydajnością wykorzystywania zasobów – powiedział Frans van Houten. – Jako firma, która stawia sobie wysokie cele, jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec społeczeństwa, dlatego też wyznaczyliśmy sobie jasne, ambitne zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) tak, aby umożliwić dokonanie głębokich zmian. Zachęcamy wszystkie firmy, klientów i partnerów z łańcucha dostaw do zobowiązania się do podjęcia działań na rzecz klimatu i spełnienia celów opartych na badaniach naukowych, faktycznej realizacji takich działań oraz udowodnienia postępów w tym zakresie poprzez stałe, szczegółowe, transparentne raporty. 

W szeroko zakrojonym programie zrównoważonego rozwoju dostawców firmy Philips bierze udział ponad 200 podmiotów. Obecnie firma planuje przyspieszenie jego realizacji poprzez  aktywne wsparcie dostawców w  przeprowadzeniu zmian koniecznych do spełnienia celów w zakresie redukcji emisji. Oparta na współpracy strategia będzie koncentrować się na strukturalnych zmianach maksymalizujących efekty działań na rzecz redukcji emisji CO₂, a także zaoferuje szereg zachęt w celu przyspieszenia przyjęcia celów SBT przez dostawców, takich jak bezpośrednia pomoc w budowie kompetencji czy preferencyjne warunki płatności. 

Dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć w dziedzinach uczenia maszynowego i analizy danych, Philips systematycznie optymalizuje skuteczność programu tak, aby rozszerzyć jego zasięg oraz osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty. Firma będzie również dążyła do zawierania z dostawcami umów wirtualnego zakupu energii (Virtual Power Purchase Agreements - VPPA), na wzór umów zawartych już z konsorcjami branżowymi. Pozwoli to na  dofinansowanie nowych projektów w zakresie energii odnawialnej, takich jak farmy wiatrowe i słoneczne, i ostatecznie – zwiększenia wykorzystania „zielonej” energii. 

Uznanie na arenie globalnej

Philips jest pierwszą firmą z branży technologii medycznych, której wysiłki zmierzające do osiągnięcia celów w zakresie redukcji emisji CO₂ w okresie 2020 - 2040 zostały poddane ocenie i otrzymały aprobatę inicjatywy na rzecz celów opartych na badaniach naukowych. Z dużym uznaniem spotkały się również realizowane przez Philips działania w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) – firma zajęła wysokie miejsca w rankingach Dow Jones Sustainability Index i Sustainalytics, a także – przez osiem lat z rzędu – w rankingu CDP Climate Change A-list. W marcu 2021 r. Philips otrzymał za działania na polu ESG, 90 na 100 punktów od S&P Global Ratings, co było najwyższym wynikiem, jaki kiedykolwiek przyznała ta agencja. W 2020 r. firma zajęła również drugie miejsce na liście 100 firm z całego świata zarządzanych w najbardziej zrównoważony sposób dziennika Wall Street Journal. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum