Osiem wniosków do ABM na komercyjne badania kliniczne. Mają rozwijać technologie RNA

Autor: oprac. LJ • Źródło: ABM18 sierpnia 2021 12:25

ABM poinformowała o zakończeniu naboru wniosków w konkursie na komercyjne badania kliniczne "Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystanie technologii RNA".

Osiem wniosków do ABM na komercyjne badania kliniczne. Mają rozwijać technologie RNA
ABM dofinansuje projekty, które mają rozwijać technologie RNA (fot. Shutterstock)
  • Zakończył się nabór wniosków w konkursie na komercyjne badania kliniczne w zakresie technologii opartych na RNA
  • Wpłynęło osiem wniosków od podmiotów, które chcą z pomocą dofinansowania z ABM opracować projekty produktów opartych na technologii RNA
  • W konkursie mogły uczestniczyć też konsorcja

Termin składania wniosków upłynął 16 sierpnia.

W sumie w ramach naboru (2021/ABM/5) złożono 8 wniosków. Łączna wartość projektów to 716 718 239,11 zł. Natomiast łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 551 685 944,42 zł, czyli 157,6% alokacji przeznaczonej na konkurs (350 mln zł).

Cel: rozwój produktu co najmniej do I fazy badania

Celem rozpisanego Konkursu jest zapewnienie bezpieczeństwa lekowego Polski, w szczególności w obliczu pandemii COVID-19.

Wnioskodawcy mieli możliwość aplikować o dofinansowanie składając projekty, które obejmują opracowanie i doprowadzenie do co najmniej pierwszej fazy badań klinicznych produktu leczniczego opartego o RNA ze szczególnym uwzględnieniem szczepionki lub innowacyjnego leku przeciw wirusom RNA lub osiągnięcia możliwości produkcyjnych ww. produktów leczniczych.

Agencja Badań Medycznych, ogłaszając konkurs na komercyjne badania kliniczne, wspiera rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora biomedycznego, poprzez możliwość udzielania pomocy publicznej w zakresie zgłoszonych w konkursie projektów, które w perspektywie mają szansę zapewnić rozwój i stworzenie rodzimych produktów leczniczych (w tym szczepionek) opartych o RNA oraz innowacyjnych leków przeciw wirusom RNA.

Warunki wzięcia udziału w projekcie

W Konkursie mogły brać udział mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe oraz ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP oraz konsorcja, w których liderem jest przedsiębiorstwo, a pozostali członkowie mogą stanowić inne podmioty (m.in. instytucje naukowe i podmioty lecznicze).

Warunkiem był też brak finansowania lub ubiegania się o finansowanie zadań objętych wnioskiem ze środków publicznych pochodzących z innych źródeł (np. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Funduszu Zdrowia).

Ze względu na możliwość realizacji projektu w wielu ośrodkach, ABM oczekiwało również, aby liczba podmiotów tworzących Konsorcjum była ograniczona do maksymalnie pięciu podmiotów.

Każdy z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum powinien posiadać zespół, infrastrukturę oraz musi posiadać doświadczenie w technologii RNA albo w opracowywaniu innowacyjnych leków przeciw wirusom RNA (stosownie do specyfiki projektu).

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum