US Department of Health/Rynek Zdrowia | 28-12-2010 11:41

O aktywności społecznej decyduje wielkość jądra migdałowatego?

Badania wskazują, że jakość kontaktów z innymi ludźmi zależy od rozmiaru jądra migdałowatego w mózgu.

Naukowcy dowiedli, że osoby z większym jądrem migdałowatym mają więcej znajomych, a ich relacje społeczne są bardziej złożone niż u osób, które mają mniejsze jądra migdałowate. 

Nnaukowcy z Harvard Medical School oraz Massachusetts General Hospital przeprowadzili wywiady z 58 zdrowymi osobami w wieku pomiędzy 19 a 83 lata, zadając im pytania o liczbę i jakość utrzymywanych przez nich stałych kontaktów z innymi ludźmi oraz o przynależność do grup społecznych. 

Następnie u wszystkich ankietowanych dokonano oceny wielkości jądra migdałowatego przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRI). 

Okazało się, że im większy rozmiar jądra migdałowatego, tym bardziej rozbudowana sieć kontaktów społecznych i bardziej złożone stosunki z innymi ludźmi. Ta zależność występowała u wszystkich badanych, bez względu na ich wiek. 

Odkrycie to koresponduje ze znanym już medycynie faktem, że ssaki naczelne mają większe jądra migdałowate w stosunku do całego rozmiaru mózgu i ciała. Wskazywałoby to na to, że jądro migdałowate wyewoluowało właśnie jako organ odpowiedzialny za utrzymywanie więzi społecznych. 

Więcej: US Department of Health