Nowoczesne metody badania aktywności tkanek nerwowych

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 15 lutego 2010 13:45

Tomografia optyczna stosowana w okulistyce pozwoli na bezkontaktowe wykrywanie zmian aktywności neuronalnej siatkówki w procesach chorobowych.

Może pomóc we wczesnym diagnozowaniu chorób i monitorowaniu ich postępów oraz w ocenie skuteczności leczenia.

Takie metody badania aktywności tkanek nerwowych rozwija dr Iwona Maria Gorczyńska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jej projekt badawczy zostanie sfinansowany ze środków programu Lider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt dotyczy obrazowania czynności tkanek nerwowych za pomocą fourierowskiej tomografii optycznej OCT (ang. Optical Coherence Tomography – OCT). Dr Gorczyńska planuje rozwój metod oraz konstrukcję urządzeń pozwalających na rejestrację aktywności neuronów w modelu owadzim oraz wykrywanie procesów czynnościowych w siatkówce oka.

– Tomografia optyczna OCT jest techniką bezinwazyjnego i bezdotykowego obrazowania obiektów częściowo przezroczystych dla światła z zakresu bliskiej podczerwieni, z mikronową rozdzielczością – tłumaczy badaczka. Dodaje, że dwuwymiarowe obrazy oraz trójwymiarowe reprezentacje wewnętrznej budowy są uzyskiwane poprzez poprzeczne skanowanie obiektu wiązką światła.

Jak wyjaśnia dr Gorczyńska, metodę stosuje się w obrazowaniu tkanek biologicznych. W diagnostyce wykorzystuje się ją w strukturalnym obrazowaniu siatkówki oka. Oprócz badania morfologii obiektów biologicznych istnieje możliwość wykorzystania technik OCT do analizy czynności tkanek, w szczególności tkanek nerwowych.

Naukowiec planuje skonstruować mikroskop optyczny z wykorzystaniem lasera strojonego oraz technik reflektometrycznych i fazoczułych oraz tomograf optyczny do okulistycznych badań czynnościowych. Zamierza także opracować metody pozwalające na analizę aktywności siatkówki oka ludzkiego.

– W przyszłości technika czynnościowej mikroskopii OCT może znaleźć bezpośrednie zastosowanie w badaniach neurologicznych jako metoda uzupełniająca elektrofizjologię. Jedną z aplikacji może być obrazowanie komórek lub tkanek nerwowych w modelach zwierzęcych – uzupełnia dr Gorczyńska.

Jej zdaniem, bezkontaktowe, wysokorozdzielcze obrazowanie aktywności neuronowej może pomóc w badaniach dotyczących funkcjonowania układów nerwowych, wpływu substancji chemicznych na neurotransmisję, wykrywania zmian wywołanych uszkodzeniami lub rozwojem chorób, a także w opracowywaniu nowych terapii.

W pierwszej edycji programu Lider zainicjowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybrano 23 spośród 202 zgłoszonych wniosków. Laureaci wykazali, że są przygotowani do podjęcia samodzielnej pracy badawczej (wraz z utworzonymi przez siebie zespołami) nad projektami, które znajdą zastosowanie w praktyce. Na jego realizację każdy z nich otrzyma do 1 mln zł.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum