Nowe technologie w medycynie. Oby pacjenci w pełni korzystali z tego postępu

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 09 lutego 2019 07:56

Szybki rozwój technologii medycznych - dotyczący zarówno farmakoterapii, jak i aparatury, a także rozwiązań informatycznych - stwarza pacjentom większe szanse na powrót do zdrowia, pełnej aktywności społecznej i zawodowej. Z drugiej strony ten postęp stanowi źródło poważnych wyzwań, którym sprostać muszą systemy ochrony zdrowia.

Nowe technologie w medycynie. Oby pacjenci w pełni korzystali z tego postępu
FOT. Shutterstock; zdjęcie ilustracyjne

Jak poprawiać dostęp pacjentów do nowoczesnych technologii medycznych? Jakie korzyści ze stosowania nowatorskich rozwiązań odnosi system opieki zdrowotnej i cała gospodarka? W jaki sposób finansować wdrażanie do praktyki klinicznej najbardziej efektywnych innowacji? Jakie kryteria zasadności inwestowania w nowe terapie przyjąć powinno zarówno państwo, jaki i przemysł?

Między innymi na takie pytania będą starali się odpowiadać liczni eksperci, klinicyści, przedstawiciele świata nauki oraz administracji państwowej podczas zbliżającego się szybkimi krokami IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC), który 7 i 8 marca 2019 r. odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

60 sesji pięciu blokach zagadnień
Na agendę Kongresu złoży się ok. 60 sesji w pięciu głównych blokach zagadnień:
• Polityka zdrowotna
• Finanse i zarządzanie
• Terapie
• Nowe technologie w medycynie
• Edukacja

Szczegółowy program Kongresu i rejestracja: www.hccongress.pl

W ścieżce tematycznej obejmującej różne aspekty innowacyjności w sektorze medycznym, zaplanowane zostały poniższe sesje.

7 marca 2019 r., g. 12.30-14.00
E-zdrowie, czyli łańcuch wyzwań
• Polskie wdrożenia - m.in. e-recepta, e-zwolnienia, e-skierowania, Internetowe Konto Pacjenta - oraz przykłady rozwiązań wprowadzonych i funkcjonujących w innych krajach
• Projekty centralne a platformy w regionach - coraz więcej wspólnych elementów?
• Co oznacza dojrzałość cyfrowa w ochronie zdrowia?
• Znaczenie autoryzacji świadczeń zdrowotnych - e-dowód osobisty, później elektroniczna karta pacjenta

7 marca 2019 r., g. 16.15-17.45
Start-upy w medycynie
• Prezentacje laureatów konkursu Start-Up-Med 2019 - imprezy towarzyszącej IV Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych
• Obszary aktywności start-upów w sektorze medycznym - od technologii informacyjnych do zaawansowanych farmakoterapii
• Wspieranie medycznych start-upów - instytucje publiczne, fundusze, korporacje, inni inwestorzy?
• Czy młodzi polscy naukowcy chcą być także przedsiębiorcami zarządzającymi swoimi projektami w ramach start-upów?

8 marca 2019 r., g. 9.30-11.00
Oblicza cyfrowej rewolucji w sektorze medycznym
• Data science - przegląd zastosowań w sektorze medycznym
• Dlaczego rozwój baz danych i rejestrów medycznych jest nieunikniony
• Sztuczna inteligencja w medycynie - odległa przyszłość?
• Blockchain w ochronie zdrowia - to już się dzieje?
• Aplikacje mobilne - kiedy wychodzą nam na zdrowie?

8 marca 2019 r., g. 11.30-13.00
Możliwości współczesnej diagnostyki obrazowej
• Postęp technologiczny na przykładzie:
- diagnostyki mammograficznej
- diagnostyki USG
• Nowoczesna aparatura diagnostyczna kosztuje, ale przynosi także wymierne korzyści

8 marca 2019 r., g. 11.30-13.00
Jak technologie medyczne nielekowe odmieniły życie Polaków. Perspektywa: minister - pacjent - lekarz
• Przegląd nowych trendów w rozwoju nielekowych technologii medycznych - od badań do użytkowania
• Dostęp pacjentów do nowoczesnych technologii - korzyści ze stosowania nowoczesnych rozwiązań dla pacjentów i systemu 
• Wsparcie instytucjonalne i rola państwa we wdrażaniu i komercjalizacji innowacyjnych technologii
• Technologie medyczne za 10 lat - jakich innowacji się spodziewamy?

8 marca 2019 r., g. 13.30-15.00
Przełom, innowacja a nowość w farmacji i medycynie
• Kryteria zasadności inwestowania w nowe terapie - poważne wyzwania i dylematy
• Nie każda nowość jest innowacją; nie każda innowacja stanowi przełom
• Lepsze wyniki leczenia, dłuższy okres przeżycia, poprawa rokowania czy „tylko” wyższy komfort pacjenta - co jest wyznacznikiem innowacyjności terapii?
• Refundacja nowych metod leczenia - perspektywa płatnika i pacjentów

8 marca 2019 r.,. g. 13.30-15.00
Telemedycyna w Polsce. Koniec początku czy początek końca?
• Rozwiązania telemedyczne w kontekście obniżania kosztów świadczeń medycznych oraz usprawnienia i przepływu informacji
• Telemedycyna jako element procesu diagnostyczno-terapeutycznego - przykłady rozwiązań
• Zdalna opieka i monitorowanie stanu pacjenta po wypisie ze szpitala
• Stosowanie narzędzi telemedycznych - czy będą kiedyś rozliczane przez NFZ w ramach świadczeń gwarantowanych?

Konkurs Start-Up-Med
W tym roku Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych po raz pierwszy towarzyszyć będzie Konkurs Start-Up-Med. Celem tego przedsięwzięcia jest wybór i wyróżnienie start-upów - najbardziej kreatywnych autorów nowatorskich, a zarazem efektywnych projektów obejmujących szeroko rozumiane technologie medyczne, zarówno lekowe, jak i nielekowe (w tym m.in. wyroby medyczne, rozwiązania z zakresu diagnostyki i technologii teleinformacyjnych), a także innowacje organizacyjne usprawniające funkcjonowanie różnych obszarów systemu opieki zdrowotnej.

Uczestnikami konkursu mogą być m.in.: uczelnie medyczne, ich jednostki organizacyjne i/lub zespoły badawcze; jednostki badawczo-rozwojowe i inne ośrodki prowadzące działalność badawczo-rozwojową; podmioty lecznicze oraz ich jednostki/komórki organizacyjne (m.in. kliniki, oddziały, pracownie); podmioty gospodarcze prowadzące działalność badawczo-rozwojową; osoby fizyczne prowadzące działalność badawczo-rozwojową.  

Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął 15 stycznia 2019 r. Przysłano opisy 32 rozwiązań. Zgłoszone start-upy oceni grono ekspertów, wśród których znaleźli się m.in. znakomici klinicyści, naukowcy, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, liderzy krajowego przemysłu medycznego.

Dziesięciu finalistów Konkursu zaprezentuje swoich projekty jurorom w trakcie kongresowej sesji „Start-upy w medycynie” (7 marca 2019 r., g. 16.15-17.45, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach). Po prezentacji jurorzy wybiorą laureatów trzech głównych nagród.

Więcej o Konkursie Start-Up-Med i skład Jury na stronie:
www.hccongress.pl

II Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych
Tegorocznej edycji Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych towarzyszyć również będzie II Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC), która 7 8 marca odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Szczegółowy program NTEC i rejestracja: www.ntec.org.pl

Pierwsza edycja NTEC odbyła się w kwietniu 2018 roku. Została przyjęta entuzjastycznie i zgromadziła ponad 500 uczestników.

Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych stała się forum dyskusji przedstawicieli świata nauki, medycyny, biznesu oraz decydentów w systemie opieki zdrowotnej. Właśnie taka konwencja spotkania pozwala na zapoznanie się z najnowszymi technologiami i możliwościami ich zastosowania w kardiologii, a także umożliwia poznanie punktu widzenia osób związanych z odmiennymi aspektami projektowania, wdrażania i stosowania innowacyjnych rozwiązań w medycynie sercowo-naczyniowej.

Sztuczne zastawki, sztuczne serce. Gdzie są granice postępu?
W ramach II Konferencji Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych odbędzie się 20 sesji. Poniżej ich wybrana tematyka:
• Agencja Badań Medycznych - evidence and value based medicine vs evidence based policy
• Elektroterapia i telemedycyna - anioł stróż czy grom z jasnego nieba?
• Futurologia stosowana - nowe rozwiązania. Co nas czeka w (nie)odległej przyszłości?
• Miażdżyca - nie tylko serce i mózg. Inne narządy wrażliwe na niedokrwienie. Od leków do laserów
• Kardiologia interwencyjna. Bezkrwawa rewolucja, część 1. - obrazowanie i fizjologia
• Kardiologia interwencyjna. Bezkrwawa rewolucja, część 2. - złożone interwencje. Gdzie chirurg nie może, tam kardiolog pomoże. Nieustanny rozwój technik nieoperacyjnych
• Nadciśnienie tętnicze - epidemia XXI wieku. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? Czy nowe technologie pomogą?
• Kardiochirurgia - kiedyś sztuczne zastawki, teraz sztuczne serce… Gdzie są granice?
• Komunikacja zdrowotna. Serial? Spot? Twitter? Co jeszcze? Jak dotrzeć do społeczeństwa XXI wieku
• Cukrzyca - nie tylko leki. Od nowoczesnych pomp po inżynierię genetyczną
• Nowe technologie w prewencji. E-zdrowie przed e-chorobą. Czy doczekamy się wreszcie przełomu?
• Obrazowanie przyszłości. Czy metody obrazowe zastąpią badania inwazyjne? Nie pytaj czy – pytaj kiedy?
• Sztuczna inteligencja - czy już żyjemy w matriksie?

Organizatorzy II Konferencji Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych: III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Śląskie Centrum Chorób Serca; Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Górnośląskie Centrum Medyczne; redakcja magazynu i portalu Rynek Zdrowia wraz z wydawcą - Grupą PTWP SA.

***

Organizatorem IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.

W zgodnej ocenie uczestników oraz obserwatorów minionych trzech edycji Kongresu, wydarzenie to stało się bezprecedensowym w skali Europy forum wielowątkowej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej.

Program Kongresu, wydarzeń towarzyszących i rejestracja:
www.hccongress.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum