RZ/Rynek Zdrowia | 19-02-2015 09:50

Nowe opatrunki bezwzględne dla bakterii, nieszkodliwe dla ludzkich komórek

W Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie stworzono opatrunki z pokryciami antybakteryjnymi. Ich zastosowane może przyspieszyć gojenie ran, obniżyć liczbę zakażeń i skrócić czasy hospitalizacji chorych.

Nowa metoda wytwarzania nanokompozytowych pokryć antybakteryjnych jest uniwersalna i może służyć do modyfikowania powierzchni różnych materiałów. Po zmodyfikowaniu, materiały wykazują wyśmienite właściwości antyseptyczne, a jednocześnie pozostają bardzo przyjazne dla ludzkich komórek.

Wielokrotne próby laboratoryjne właściwości antyseptycznych nowych pokryć przeprowadzono m.in. z bakteriami pałeczki okrężnicy i gronkowca skórnego, a więc bakteriami zarówno Gram-ujemnymi, jak i Gram-dodatnimi. Testy wykazały, że już po 12 godzinach liczba bakterii obu typów zmniejszała się nawet o 90%.

Naukowców pracujących nad nowymi pokryciami antybakteryjnymi najbardziej zaskoczyło to, że okazały się one nieszkodliwe dla ludzkich komórek.

- Zwykle to, co działa toksycznie na bakterie, jest szkodliwe także dla nas. Tymczasem nasze nanokompozyty są bardzo przyjazne ludzkim komórkom - podkreśla dr Katarzyna Wybrańska z IChF PAN.

Nowatorski charakter pokryć antybakteryjnych z nanokompozytów złota znalazł potwierdzenie w kilku wnioskach patentowych, złożonych przez naukowców z IChF PAN.

Badania nad pokryciami, zrealizowane we współpracy z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zostały sfinansowane z grantu programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a prace nad ich komercjalizacją są obecnie rozwijane w ramach programu IMPULS FNP.