Niekomercyjne badania kliniczne: są wyniki I rundy konkursu. Kto otrzyma pieniądze?

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia/ABM14 czerwca 2022 20:00

Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki Konkursu na niekomercyjne badania kliniczne dla wniosków złożonych w rundzie I.

Niekomercyjne badania kliniczne: są wyniki I rundy konkursu. Kto otrzyma pieniądze?
Środki z I rundy konkursu trafią do ośmiu podmiotów. Fot. Shutterstock
 • Nabór wniosków w konkursie trwał od 17 stycznia 2022 r. do dnia 17 marca 2022 r.
 • W ramach Konkursu wpłynęło 16 wniosków o łącznej wartości 274 072 463,22 zł. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 16 wniosków
 • Osiem z nich otrzyma dofinansowanie na niekomercyjne badania kliniczne

Osiem projektów za 98 mln zł

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej rekomendację do dofinansowania w Konkursie otrzymało 8 projektów, dla których łączna kwota finansowania wynosi 98 090 559,82 zł.

Lista projektów z dofinansowaniem ABM:

 • Instytut Matki i Dziecka w Warszawie - Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania naksytamabu u pacjentów z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga (BUTTERFLY) – dofinansowanie 14 447 952,90 zł
 • Medical University of Gdańsk - A Randomized, Double-Blind, PlaceboControlled Multicenter Study of Levosimendan Therapy in low ejection fraction Takotsubo Syndrome (LevoTako Trial) – dofinansowanie 11 272 763,50 zł
 • Uniwersytet Jagielloński - Wieloośrodkowe, kontrolowane, randomizowane badanie kliniczne porównujące skuteczność auto- i allogenicznych mezenchymalnych komórek stromalnych w gojeniu przetok odbytu powstałych w przebiegu choroby Leśniowskiego i Crohna - dofinansowanie 12 554 850,00 zł
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny - Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Budesonidu o przedłużonym okresie uwalniania u dzieci z pierwotną nefropatią IgA -wieloośrodkowe, interwencyjne badanie III fazy, randomizowane, kontrolowane placebo, z podwójnie ślepą próbą” – dofinansowanie 12 152 836,00 zł
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher - Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo etanerceptu w porównaniu z placebo w leczeniu pacjentów z zespołem SAPHO – dofinansowanie 12 192 647,68 zł\
 • Narodowy Instytut Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy - Jednoramienne badanie II fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo pembrolizumabu w połączeniu z agonistą LAG-3 eftilagimodem i radioterapią w leczeniu przedoperacyjnym chorych na mięsaki tkanek miękkich (EFTISARC-NEO) – dofinansowanie 7 214 791,28 zł
 • Śląski Uniwersytet Medyczny - Interfant-21: International collaborative treatment protocol for infants under one year with KMT2A-rearranged acute lymphoblastic leukemia or mixed phenotype acute leukemia - dofinansowanie 9 617 561,70 zł
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher - Wieloośrodkowe badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność leczenia skojarzonego nintedanibu z tocilizumabem w porównaniu ze standardowym leczeniem u chorych z twardziną układową i śródmiąższową chorobą płuc. Analiza z podejściem teranostycznym i oceną aktywności cytokin, markerów zapalenia i włóknienia płuc z wykorzystaniem tomografii komputerowej, pozytonowej tomografii emisyjnej, oraz badania metabolomu i transkryptomu u wybranych chorych. Badanie NINTOC- TU – dofinansowanie 18 637 156,76 zł.

Dodajmy, że  II rundzie konkursu, po zakończonej procedurze oceny formalnej, do oceny merytorycznej skierowano 22 projekty.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum