Narodowe Centrum Nauki działa już od pięciu lat

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 05 marca 2016 11:55

Narodowe Centrum Nauki świętowało w piątek w Krakowie 5. rocznicę działalności. NCN uruchomiło w tym czasie m.in. kilkadziesiąt konkursów międzynarodowych, w tym  dotyczących chorób zakaźnych.

NCN jest rządową agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych Fot. Fotolia

Obecny na uroczystości minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podkreślił, że polska nauka jest dłużnikiem wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania NCN i zapowiedział stopniową pomoc dla Centrum.

Z kolei przewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych prof. Jean-Pierre Bourguignon podkreślił, że NCN ma wiele wspólnego z Europejską Radą ds. Badań Naukowych. Obie jednostki wspierają europejską naukę w świecie i przyczyniają się do poprawy jakości badań.

- Wierzę, że NCN, które jest mocno i stale finansowane, będzie wciąż wzmacniać konkurencyjność polskiej nauki - powiedział przewodniczący.

Dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki przypomniał najważniejsze fakty z życia Centrum. Wskazał m.in., że jak dotąd rozstrzygnęło ono 59 konkursów, a do finansowania zakwalifikowało prawie 11 tys. projektów na łączną kwotę ponad 4,5 mld zł.

Narodowe Centrum Nauki jest rządową agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Instytucja ta powołana została ustawą sejmową z 30 kwietnia 2010 r. W grudniu tamtego roku po raz pierwszy zebrała się Rada NCN, rozpoczynając prace nad pierwszymi konkursami. Ogłoszono je 15 marca 2011 r., zaledwie kilka dni po oficjalnym rozpoczęciu działalności Centrum.

Instytucja czerpie zarówno z doświadczeń krajowych, jak i międzynarodowych wzorców. Inspiracją przy jej tworzeniu był polski Komitet Badań Naukowych, działający w latach 1991-2005, a także zagraniczne agencje grantowe, takie jak Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) oraz amerykańska Narodowa Fundacja Nauki (NSF).

Pierwszym dyrektorem mianowany został prof. Andrzej Jajszczyk, a po czterech latach jego obowiązki podjął prof. Zbigniew Błocki. Radzie Narodowego Centrum Nauki - organowi składającemu się z 24 wybitnych naukowców powołanych przez ministra nauki - przewodniczy prof. Michał Karoński.

Oferty konkursowe NCN są skierowane zarówno do badaczy początkujących i dopiero rozpoczynających kariery naukowe, jak i do doświadczonych, z dorobkiem w swoich dziedzinach. Programy umożliwiają m.in. wyjazdy zagraniczne oraz przyjazdy naukowców do Polski.

Poza konkursami polskimi NCN, we współpracy z instytucjami naukowymi z całego świata, uruchomiło 22 konkursy międzynarodowe, dotyczące m.in. urbanistyki, chorób zakaźnych, astrofizyki czy technologii komunikacyjnych. O finansowanie mogą starać się wszyscy członkowie środowiska naukowego, niezależnie od wieku, zainteresowań badawczych i doświadczenia.

Narodowe Centrum Nauki zostało przyjęte do Science Europe, stowarzyszenia ponad 50 europejskich instytucji finansujących lub prowadzących badania naukowe. Szefowie NCN, prof. Jajszczyk i prof. Błocki zostali mianowani członkami rady zarządzającej tej organizacji.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum